SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
58

17.

Na temelju članka 7. stavka 2. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01, 3/02 i 9/02), a u svezi s člankom 59. i 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 5. Odluke o provedbi izbora u Mjesnim odborima (»Službene novine »PGŽ-e broj 9/02), članka 11. Odluke o mjesnoj samoupravi od 26. travnja 2005. godine, Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 7. redovitoj sjednici održanoj 27. travnja 2006. godine donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora:
Bribir, Grižane-Belgrad, Tribalj i Drivenik

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Vinodolske i to za:

1. MJESNI ODBOR BRIBIR

2. MJESNI ODBOR GRIŽANE-BELGRAD

3. MJESNI ODBOR TRIBALJ

4. MJESNI ODBOR DRIVENIK

Članak 2.

Sukladno odredbi članka 66. Statuta Općine Vinodolske i Pravila Mjesnih odbora, svi Mjesni odbori na području Općine imaju po devet (9) članova.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se NEDJELJA 11. LIPNJA 2006. GODINE.

Članak 4.

Tijela za provedbu izbora, sukladno Zakonu o izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/ 05) su:

- Općinsko izborno povjerenstvo, koje posebnim Rješenjem imenuje Općinsko vijeće Općine Vinodolske,

- Birački odbori, koje posebnim Rješenjem imenuje Općinsko izborno povjerenstvo.

Opći nadzor zakonitosti izbora članova Vijeća Mjesnih odbora provodi Odbor za Statutarno-pravna pitanja.

Članak 5.

Na postupak izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Bribir, Grižane-Belgrad, Tribalj i Drivenik shodno se primjenjuju odredbe zakona o izboru predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 29/05, 26/01, 03/02 i 9/02) i Odluke o pravilima za izbore Mjesnih odbora Općine Vinodolske klasa: 021-05/02-08-04, ur. broj 2107-03/02-8-4 od 26. travnja 2002. godine.

Članak 6.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u izbornom povjerenstvu, u prostorijama pravne službe, radnim danom od 10,00 do 15,00 sati.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, računajući taj rok od dana objave ove Odluke, tj. Do 24,oo sata zadnjeg dana roka.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije

Ova odluka objavit će se na oglasnim pločama u Općini i na oglasnim pločama Mjesnih odbora u kojima se izbori provode.

Klasa: 021-05/06-01-7

Ur. broj: 210703/06-01-7

Bribir, 27. travnja 2006.

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=174&mjesto=91253&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr