SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
58

23.

Na osnovi članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« broj 06/06) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 8. svibnja 2006. godine donosi

ODLUKU
o naknadi načelnika, zamjenika načelnika,
članova Općinskog poglavarstva i predsjednika
Općinskog vijeća

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade načelnika, zamjenika načelnika, članova Općinskog poglavarstva i predsjednika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.

Članak 2.

Utvrđuje se načelniku novčana naknada u paušalnom mjesečnom iznosu od 1.060,00 kuna.

Utvrđuje se zamjeniku načelnika , članovima Općinskog poglavarstva i predsjedniku Općinskog vijeća novčana naknada u paušalnom mjesečnom iznosu od 320,00 kuna

Članak 3.

Načelniku, zamjeniku načelnika, članovima Općinskog poglavarstva i predsjedniku Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga za nazočenje sjednicama Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća pripada naknada od 140,00 kuna po sjednici.

Članak 4.

Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o visini nakande predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 22/05).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/23

Ur. broj: 2156/03-06-1

M. Draga, 8. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr