SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
58

57.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03 i 129/05) i članka 33. stavak 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/ 06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 11. svibnja 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o naknadama članova Županijske
skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i
članova Županijskog poglavarstva
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o naknadama članova Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 18/05), u članku 4., riječi »Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija)«, zamjenjuju se riječima »Republike Hrvatske«.

Članak 2.

U članku 5. riječi »Odsjeka za statistiku Ureda državne uprave u Županiji«, zamjenjuju se riječima »Državnog zavoda za statistiku«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/38

Ur. broj: 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 11. svibnja 2006.

PRIMORSKO-GOANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=174&mjesto=00001&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr