SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
58

49.

Na temelju članka 51. stavak 2. točka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/ 03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 28. sjednici od 8. svibnja 2006. godine donijelo

ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog vijeća
Lučke uprave Rijeka

I.

ZLATKO KOMADINA, župan Primorsko-goranske županije, imenuje se za člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka.

II.

Mandat člana Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke je četiri godine, a počinje teći od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/12

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-06-30

Rijeka, 8. svibnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=174&mjesto=00001&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr