SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 18. Četvrtak, 4. svibnja 2006.
OPĆINA LOVRAN
48

16.

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine donosi

IZVJEŠĆE
o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2005. godini

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Navedene investicije u komunalnu infrastrukturu planirane su u ukupnoj vrijednosti od 7.214.420 kn, a realizirane u vrijednosti od 3.401.832,55 kn. Za njihovo financiranje utrošeno je od planiranog komunlanog doprinosa u iznosu od 2.400.000,00 kn, ostvarenog 2.327.720,90 kn, te 1.074.111,65 kn ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran (983.832,75 kn raspodjela viška iz prethodnog razdoblja te dio potpora PGŽ i 90.278,90 kn ostala sredstva Proračuna).

4. OPSKRBA PITKOM VODOM

4.1. Izgradnja transportnog opskrbnog cjevovoda

centar Lovrana - VS Lokva 2.000.000,00 0 0

4.2. Izgradnja vodoopskrbnog sustava Visoke Zone Lovrana 4.216.449,00 0 0


Ukupno opskrba pitkom vodom 6.216.449,00 0 0

Potrebna finacijska sredstva u iznosu od 6.216.449,00 kn planirano je osigurati iz kredita Komunalcu d.o.o. Opatija. Planirane investicije zbog kašnjenja u pripremnim radnjama i provedbi postupka nabave vezanih za izgradnju sanitarne odvodnje i vodoopskrbe na predmetnoj dionci, nisu započete tijekom 2005. godine, pa su sredstva ostala neutrošena.

5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

5.1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

5.1.1. Sanitarna kanalizacija po projektu zaštite od

onečišćenja mora 1.500.000,00 1.317.412,53 87,83


Ukupno odvodnja i pročišć. otpadnih voda 1.500,000,00 1.317.412,53

U 2005. godini dovršeni su radovi na CS Medveja u vrijednosti 2.600.000,00 kn financirani sredstvima kredita Svjetske banke, za koje se povrat osigurava iz namjenskog povećanja cijene vode. U protekloj godini uprihodovano je s tog osnova 1.317.412,53 kn.

5.2. Odvodnja atmosferskih voda

5.2.1. Izgradnja oborinske kanalizacije 43. Istarske divizije 20.000,00 0 0

5.2.2. Izgradnja oborinske kanalizacije 26. divizije 500.000,00 0 0


Ukupno odvodnja atmosferskih voda 520.000,00 0 0

Potrebna finacijska sredstva u iznosu od 520.000,00 kn planirano je osigurati u iznosu od 320.000,00 kn iz potpora PGŽ te u iznosu od 200.000,00 kn od ostalih sredstava Proračuna.

Planirane investicije zbog kašnjenja u pripremnim radnjama i provedbi postupka nabave vezanih za sanitarnu odvodnju i vodoopskrbu na predmetnoj dionici uz koju se polaže i odvodnja atmosferskih voda, nisu započete tijekom 2005. godine.

Klasa: 363-01/04-01/64

Ur. broj: 2156/02-01-06-4

Lovran, 30. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 

Izvješće o realizaciji Programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr