SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 18. Četvrtak, 4. svibnja 2006.
OPĆINA LOKVE
48

44.

Na temelju članka 48. i 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05) i članka 27., 33. i 45. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05) i članka 11. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve (»Službene novine« broj 11/06), Općinsko poglavarstvo Općine Lokve, na sjednici održanoj 25. travnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o uredovnim danima Jedinstvenog upravnog Odjela
Općine Lokve

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se tjedno i dnevno radno vrijeme, raspored uredovnih dana tijekom tjedna, kao i vrijeme trajanja uredovnog radnog vremena za prijam stranaka u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lokve (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 2.

Tjedno radno vrijeme Odjela raspoređuje se na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka i iznosi ukupno 40 radnih sati.

Članak 3.

Dnevno radno vrijeme Odjela započinje u pravilu 7,00, a završava u 15,00 sati.

Članak 4.

Općinski načelnik po službenoj dužnosti ili na prijedlog Pročelnika, ovisno o izuzetnim potrebama službe odnosno o drugim izuzetnim prilikama (npr. vremenske prilike i sl.), može odrediti početak redovitog radnog vremena poslije 7,00 sati, ali ne kasnije od 9,00 sati.

Akt iz prethodnog stavka ovog članka, bez mijenjanja odredbi ovog Pravilnika, može se donijeti za razdoblje od najviše 10 radnih dana tijekom jednog mjeseca, ali ne više od dva puta tijekom godine.

Članak 5.

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta i ne može se odrediti na početku ili na kraju radnog vremena.

Dnevni odmor u pravilu započinje u 11,00 sati, a završava u 11,30 sati.

Članak 6.

Uredovno radno vrijeme Odjela za rad sa strankama je ponedjeljkom i četvrtkom u vremenu od 8,30 sati do 13,30 sati.

Uredovno radno vrijeme službenika nadležnog za odnose sa udrugama je, osim dane navedene u prethodnom stavku, u srijedu u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.

Ukoliko se radi o pitanjima odnosno o interesima od neposredne važnosti za Općinu Lokve, Općinski načelnik, Pročelnik Odjela odnosno ostali službenici Odjela stranku mogu primiti i izvan uredovnog radnog vremena propisanog stavkom 1. ovog članka.

Članak 7.

Uredovno vrijeme Općinskog načelnika i ostalih dužnosnika Općine Lokve ( članova Općinskog poglavarstva, Predsjednika Općinskog vijeća), određuju isti sukladno svojim dnevnim odnosno tjednim radnim obvezama.

Članak 8.

Radi pravodobne i potpune informiranosti javnosti i građana, ovaj će Odjel pravovremeno, putem sredstava javnog priopćavanja te oglašavanjem na oglasnoj ploči Općine Lokve obavijestiti javnost o radnom vremenu odnosno o uredovnim danima Odjela i ostalih osoba navedenih ovom Odlukom.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-05/06-01/03

Ur. broj: 2112-02/3-06-01

Lokve, 25. travnja 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr