SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 18. Četvrtak, 4. svibnja 2006.
OPĆINA LOKVE
48

42.

Na temelju članka 48. i 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05) i članka 27., 33. i 45. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05) i članka 13. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve (»Službene novine« broj 11/06), Općinsko poglavarstvo Općine Lokve, na sjednici održanoj 25. travnja 2006. godine donijelo je

PRAVILNIK
o klasifikaciji radnih mjesta

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se načela za utvrđivanje plaća službenika Jedinstvenog upravnog Odjela Općine Lokve (u daljnjem tekstu: Odjel) koju isti dobivaju direktno iz Proračuna Općine Lokve.

Članak 2.

Koeficijenti složenosti određuju se kako slijedi:

Naziv radnog mjesta Koeficijent

A) PROČELNIK ODJELA 2,00

B) ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PLANIRANJE, RAZVOJ TE PROMET I EKOLOGIJU

1. Samostalni referent za

komunalne poslove 1,40 (VSŠ ili VSS) te

1,30 (SSS)

2. Komunalni redar-domar 1,20 (SSS)

C) ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

1. Samostalni referent za proračun,

financije i računovodstvo 1,60 (VSŠ ili VSS)

2. Računovodstveni referent 1,40 (VSŠ ili VSS)

E) SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA, OPĆINSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA

1. Samostalni referent za

upravno-pravne poslove 1,40 (VSŠ ili VSS)

2. Administrativni referent 1,30 (SSS)

3. Čistačica 0,60 (OŠ ili SSS)

Članak 3.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove vrste.

Članak 4.

Ova Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u (»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-05/06-01/05

Ur. broj: 2112-02/3-06-01

Lokve, 25. travnja 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v.r.

 

ISPRAVAK - GODINA XIV . broj 18. Četvrtak, 4. svibnja 2006.

58

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u materijalu za objavu Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta, koji je objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 18/06 te se daje

ISPRAVAK
Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta

U članku 2. u podnaslovu,

C) ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

U svezi s odredbom članka 14. točke 3.1.i 3.2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve (»Službene novine« broj 18/06), nazivi s koeficijentima i stručnim uvjetima radnih mjesta trebaju glasiti:

1. Samostalni referent za financije, planske i

analitičke poslove 1,60 (VSŠ ili VSS)

2. Samostalni stručni suradnik za plansko-analitičke,

ekonomske i razvojne projekte

referent 1,40 (VSŠ ili VSS)

Klasa: 023-05/06-01/05

Ur. broj: 2112-02/3-06-02

Lokve, 16. svibnja 2006.

Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lokve
Tomislav Mrle, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr