SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 18. Četvrtak, 4. svibnja 2006.
OPĆINA FUŽINE
48

39.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 2. svibnja 2006. godine, donosi

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Fužine
za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 16/06) u čl. 1. st. 1. iza točke 3. dodaje se nova točka koja glasi:

»4. nerazvrstane ceste«

Članak 2.

U čl. 2. mijenja se sljedeće:

- pod točkom 1. iznos »1.600.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »9.682.000,00 kn«,

- pod točkom 4. iznos »658.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »180.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »2.608.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »10.212.000,00 kn«.

Članak 3.

U članku 3. mijenja se sljedeće:

Pod točkom 1.:

- pod e) Park dr. Franje Račkog iznos »1.100.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.200.000,00 kn«,

- iza točke e) dodaje se nova točka koja glasi:

»f) izgradnja igrališta - SRC Gmajna u iznosu od 1.000.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »1.670.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »2.770.000,00 kn«.

Iza točke 3. dodaje se nova točka koja glasi:

»4. Nerazvrstane ceste

a) izgradnja zaobilaznice Bajer - Mostići - Donje Selo - Sv. Križ u iznosu od 6.504.000,00 kn,

UKUPNO: 6.504.000,00 kn.«

Članak 4.

Druga izmjena i dopuna ovog Programa stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/10

Ur. broj: 2112/03-01-06-3

Fužine, 2. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr