SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 18. Četvrtak, 4. svibnja 2006.
OPĆINA BROD MORAVICE
48

29.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 5/06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj 3. travnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine
Brod Moravice za 2006. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Brod Moravice za 2006. godinu (»Službene novine« broj 39/05) članak 1. se mijenja i glasi:

»Proračun Općine Brod Moravice za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Prihodi i primitci, rashodi i izdatci, iskazani po skupinama i podskupinama, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2006. godinu, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdatci Proračuna u svoti od 4.552.067,94 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/01

Ur. broj: 2112-06-06-01-01

Brod Moravice, 3. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2006.

I. OPĆI DIO

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr