SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 18. Četvrtak, 4. svibnja 2006.
GRAD RIJEKA
48

35.

Na temelju članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06 - pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/02, 14/03 i 13/06) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 2. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području grada Rijeke

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke, i to kako slijedi:

1. Mjesni odbor Belveder

2. Mjesni odbor Brajda-Dolac

3. Mjesni odbor Brašćine-Pulac

4. Mjesni odbor Bulevard

5. Mjesni odbor Centar-Sušak

6. Mjesni odbor Draga

7. Mjesni odbor Grbci

8. Mjesni odbor Kozala

9. Mjesni odbor Krimeja

10. Mjesni odbor Luka

11. Mjesni odbor Pašac

12. Mjesni odbor Pećine

13. Mjesni odbor Pehlin

14. Mjesni odbor Škurinjska Draga

15. Mjesni odbor Sveti Kuzam

16. Mjesni odbor Svilno

17. Mjesni odbor Trsat

18. Mjesni odbor Podmurvice

19. Mjesni odbor Gornja Vežica

20. Mjesni odbor Sveti Nikola

21. Mjesni odbor Zamet.

Članak 2.

Broj članova vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, u suglasju s odredbom članka 86. stavka 3. Statuta Grada Rijeke, određuje se kako slijedi:

- za mjesne odbore od rednog broja 1. do 18. - 5 članova

- za mjesni odbor pod rednim brojem 19. - 7 članova

- za mjesne odbore od rednog broja 20. do 21. - 9 članova

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 4. lipnja 2006. godine.

Članak 4.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Izbornom povjerenstvu na adresi Korzo 16 u razdoblju od 05. do 16. svibnja 2006. godine, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora odnosno do 16. svibnja 2006. godine, do 24,00 sata.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Ova Odluka objavit će se u sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči Grada Rijeke (Titov trg 3), na oglasnim pločama mjesnih odbora u kojima se izbori provode te na internet stranicama Grada Rijeke.

Klasa: 022-05/06-01/40

Ur. broj: 2170-01-10-06-1

Rijeka, 2. svibnja. 2006.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr