SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 18. Četvrtak, 4. svibnja 2006.
GRAD KASTAV
48

11.

U skladu sa člancima 15. i 23. Statuta Grada Kastva i člankom 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća, Gradsko vijeće Grada Kastva donijelo je na 11. sjednici održanoj 27. travnja 2006. godine

ODLUKU
o osnivanju Odbora za razvoj radne zone Žegoti

Članak 1.

Odbor za razvoj Radne zone Žegoti kao povremeno radno tijelo Gradskog vijeća u okviru svoje nadležnosti:

- donosi prijedlog plana i programa razvoja Radne zone Žegoti sa potrebnim stručnim elaboratima,

- prati razvoj projekta i priprema dokumentaciju za pribavljanje potrebnih akata za gradnju,

- prati zakonske i druge mogućnosti razvoja radne zone,

- prati ponudu sredstava iz predpristupnih europskih fondova, kao i raznih fondova i drugih izvora domaćeg porijekla te priprema dokumentaciju za sudjelovanje na natječajima.

O realizaciji navedenih poslova odbor je dužan dostavljati izvještaje Gradskom vijeću i Gradskom poglavarstvu tromjesečno odnosno po pozivu.

Članak 2.

Odbor ima šest članova a čine ga:

- Dejan Nikolovski

- Anita Klanac

- Željka Vrlić

- Dalibor Gušić

kao stalni članovi, te

- Irena Gauš Mladenić, članica Gradskog poglavarstva zadužena za financije

- Ivica Peranić, član Gradskog poglavarstva zadužen za gospodarstvo

kao pridruženi članovi temeljem funkcije u Gradskom poglavarstvu.

Odbor ima predsjednika i zamjenika predsjednika koje članovi biraju iz reda stalnih članova, na prvoj sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća, po stupanju na snagu ove Odluke, a najkasnije za sedam dana, saziva prvu sjednicu Odbora te joj predsjedava do izbora predsjednika Odbora.

Članak 3.

Odbor se imenuje na dvije godine odnosno do realizacije programa razvoja Radne zone Žegoti prihvaćenog na Gradskom vijeću.

Sjednice Odbora održavaju se po potrebi a zapisnik sa sjednice dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva.

Članak 4.

Gradsko vijeće može i prije roka navedenog u članku 3. ove Odluke raspustiti Odbor ako se ustanovi da ne ostvaruje zacrtane zadatke.

Članak 5.

Članovi Odbora imaju pravo na naknadu za rad u Odboru u iznosu od 900 kuna mjesečno netto, osim za mjesec kada nije održana sjednica.

Pridruženi članovi Odbora koji su članovi Gradskog poglavarstva nemaju pravo na naknadu.

Članak 6.

Sredstva za rad Odbora osiguravaju se u proračunu Grada Kastva.

Članovi Odbora imaju, osim prava i obveza utvrđenih ovom Odlukom, sva prava i obveze kao i članovi stalnih radnih tijela Gradskog vijeća u skladu sa odredbama Statuta Grada Kastva i Poslovnika o radu Gradskog vijeća.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/4

Ur. broj: 2170-05-01-1-06-3

Kastav, 27. travnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr