SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
OPĆINA FUŽINE
46

26.

Na temelju članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04), članka 13. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05), Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj dana 5. travnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka za financiranje kapitalnih projekata

Članak 1.

Odobrava se zaduživanje Općine Fužine kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka za financiranje kapitalnih projekata.

Općina će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

- Iznos kredita: 8.000.000,00 kn,

- Vrsta kredita: kunski s valutnom klauzulom u EUR,

- Efektivna kamatna stopa: 3,886%

- Rok povrata kredita: 8 godina od početka isplate,

- Početak otplate glavnice i kamata: 31.07.2006.,

- Način otplate: mjesečne rate,

- Trošak kredita (ukupan iznos kamata i naknada): 1.265.156,77 kn,

- Instrument osiguranja izvršenja ugovora (obveza banke): mjenica na svotu 100.000,00 kn,

 

Opis rashoda, pomoći ili izvora

2006.

2007.

2008.

2009.-2014.

1.

Izgradnja Adrenalinskog centra »Plasa«

3.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

2.

Izgradnja kolektora kanalizacije

3.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

3.

Izgradnja vodovoda za Fužinski Benkovac

1.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0

4.

Komunalna infrastruktura uređenje Parka Za goricom

1.000.000,00

800.000,00

0

0

5.

Otplate glavnice primljenih kredita od banaka

499.999,98

999.999,96

999.999,96

5.500.000,10

6.

Plaćanje kamata na primljene kredite

152.645,27

273.554,88

234.734,93

596.221,69

7.

Jednokratna naknada na odobreni kredit

8.000,00

0

0

0

 

SVEUKUPNO RASHODI I POMOĆI

8.660.645,25

8.073.554,84

5.734.734,89

9.596.221,79

1.

Prihodi iz Proračuna i ostali izvori

660.645,25

8.073.554,84

5.734.734,89

9.596.221,79

2.

Kreditna sredstva

8.000.000,00

0

0

0

 

SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA

8.660.645,25

8.073.554,84

5.734.734,89

9.596.221,79

- Instrument osiguranja povrata kredita (obveza Općine): mjenice i zadužnice.

Članak 2.

Odobrena kreditna sredstva koristit će se za financiranje sljedećih kapitalnih projekata:

Red. br.

Opis projekta

Planirani
iznos =
iznos
zaduženja

1.

Izgradnja Adrenalinskog centra »Plasa«

3.000.000,00 kn

2.

Izgradnja kolektora kanalizacije

3.000.000,00 kn

3.

Izgradnja vodovoda za Fužinski Benkovac

1.000,000,00 kn

4.

Komunalna infrastruktura uređenje Parka Za goricom

1.000.000,00 kn

 

SVEUKUPNO PROJEKTI:

8.000.000,00 kn

Članak 3.

Ovlašćuje se Predsjednik Poglavarstva za zaključivanje Ugovora o kreditu, a po ishođenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Ovlašćuje se Predsjednik Poglavarstva za izdavanje bianco mjenica i zadužnica za osiguranje povrata kredita.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/9

Ur. broj: 2112/03-01-06-8

Fužine, 5. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak,

Odluka o zaduživanju kod   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr