SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
OPĆINA FUŽINE
46

24.

Na temelju članka 33. i 38. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05) te članka 19. i 53. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 02/ 06) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 5. travnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova stalnih radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Fužine

Članak 1.

U stalna radna tijela Općinskog vijeća Općine Fužine imenuju se:

1. U Odbor za statutarno-pravna pitanja:

- Marijan Šokac, dipl. iur., predsjednik

- Davorka Tadej, dipl. iur., član

- Ljubomir Blažević, dipl. iur., član

2. U Odbor za izbor i imenovanja:

- Darko Peričić, dipl. ing., predsjednik

- Slobodan Huš, zamjenik predsjednika

- Igor Mihaljević, član

- Đuro Radošević, član

- Jelena Tomić, član

3. U Odbor za lokalnu samoupravu:

- Vesna Delak - Merle, dipl. ing., predsjednik

- Vjekoslav Rački, zamjenik predsjednika,

- Hinko Paškvan, član

- Josip Tomić, dipl. theol., član

- Marinko Jakovljević, dipl. nov., član.

4. U Odbor za proračun, financije i investicije:

- Miljenko Fak, predsjednik

- Darko Peričić, dipl. ing., zamjenik predsjednika

- Tea Bujan, dipl. oec., član

- Jasminka Budiselić, član

- Sonja Klobučar, član.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja klasa: 021-05/ 05-01/5, ur. broj: 2112-03-05-10 od 8. lipnja 2005. godine, Odluka o imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fužine klasa: 021-05/05-01/9, ur. broj: 2112-03-05-2 od 6. srpnja 2005 godine, Odluka o imenovanju članova Odbora za statutarno-pravna pitanja klasa: 021-05/ 05-01/9, ur. broj: 2112-03-05-3 od 6. srpnja 2005. godine i Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za proračun i financije klasa: 021-05/05-01/10, ur. broj: 2112-03-05-3 od 26. srpnja 2005. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/9

Ur. broj: 2112/03-01-06-12

Fužine, 5. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr