SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
OPĆINA FUŽINE
46

21.

Na temelju članka 30. st. 4. zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2005. godine, donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Fužine za 2006. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka komunalne opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Fužine za 2006. godinu za:

1. javne površine

2. javnu rasvjetu

3. groblja

Ovaj Program sadrži i opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. komunalni doprinos 1.600.000,00 kn

2. prihodi od koncesija 30.000,00 kn

3. doprinos za šume 320.000,00 kn

4. ostali prihodi Proračuna Općine Fužine 608.000,00 kn


UKUPNO: 2.558.000,00 kn

PROGRAM IZGRADNJE OBJEKTA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Sredstva iz čl. 2. ovoga Programa utrošiti će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a) SRC Gmajna - osvijetljenje 360.000,00 kn

b) nastavak izgradnje nogostupa kroz

naselje Vrata 150.000,00 kn

c) izgradnja nogostupa u ulici Donje

Selo Fužine 40.000,00 kn

d) izgradnja nogostupa kroz naselje Lič

(Biciklistička staza) 150.000,00 kn

e) Park Dr. Franje Račkog 1.100.000,00 kn


UKUPNO: 1.800.000,00 kn

2. Javna rasvjeta

a) proširenje javne rasvjete u predjelu

Fužine - Mostići, Fužine - Sednjak 50.000,00 kn

b) radovi na postavljanju stupova javne

rasvjete na dionici Drvenjača - Lič 200.000,00 kn

c) postavljanje rasv. tijela u Ul. Vrelska

Fužine - sufinanciranje 150.000,00 kn


UKUPNO: 400.000,00 kn

3. Groblja

a) Izgradnja zidova i staza na groblju

Fužine i Lič 358.000,00 kn


UKUPNO: 358.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/14

Ur. broj: 2112-03-05-7

Fužine, 20. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Marinko Kauzlarić, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr