SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
OPĆINA FUŽINE
46

20.

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( »Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 5. travnja 2006. godine, donosi

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Fužine za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske broj 37/05) u članku 2. mijenja se sljedeće:

- pod točkom 1. iznos »3.580.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »3.680.000,00 kn«,

- pod točkom 2. iznos »40.300,00 kn« zamjenjuje se iznosom »67.000,00 kn«,

- pod točkom 3. iznos »194.520,00 kn« zamjenjuje se iznosom »690.820,00 kn«

- u stavci »ukupno« iznos »3.814.820,00 kn« zamjenjuje se iznosom »4.437.820,00 kn«.

U st. 3 gdje stoji iznos »3.814.820,00 kn« treba stajati iznos »4.437.820,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. mijenjaju se sljedeći iznosi:

Pod brojem 3.:

- odvoz krupnog komunalnog otpada iznos »100.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »60.000,00 kn«,

- održavanje šetnice - Ul. Vrelska dodaje se riječ »sufinanciranje« i iznos od »200.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »350.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »901.320,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.011.320,00 kn«.

Pod brojem 5.: dodaju se nove stavke koje glase:

»- pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 240.000,00 kn«,

»- asfaltiranje i sanacija nerazvrstanih cesta u iznosu od 235.000,00 kn«,

»- održavanje ceste Novo naselje Lič u iznosu od 150.000,00 kn«,

»- obrezivanje i uklanjanje krupnog raslinja uz nerazvrstane ceste u iznosu od 48.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »385.500,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.058.500,00 kn«.

Pod brojem 7.:

- izrada idejnih i izvedbenih projekta iznos od »550.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »590.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »730.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »770.000,00 kn«.

Pod brojem 8.:

- održavanje infrastrukture - Poduzetnička zona Lič iznos od »350.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »100.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »995.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »795.000,00 kn«,

Pod stavkom »sveukupno« iznos »3.814.820,00 kn« zamjenjuje se iznosom »4.437.820,00 kn«

Članak 3.

Prva izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/9

Ur. broj: 2112/03-01-06-7

Fužine, 5. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr