SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
OPĆINA FUŽINE
46

19.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( »Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine ( »Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 5. travnja 2006. godine, donosi

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Fužine za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske broj 37/05) u članku 2. mijenja se sljedeće:

- pod točkom 1. iznos »400.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.600.000,00 kn«,

- pod točkom 3. iznos »220.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »320.000,00 kn«,

- pod točkom 4. iznos »860.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »658.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »1.510.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »2.608.000,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. mijenja se sljedeće:

Pod brojem 1.:

- pod c) izgradnja nogostupa u ulici Donje selo Fužine iznos »240.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »40.000,00 kn«,

- pod d) izgradnja nogostupa kroz naselje Lič (Biciklistička staza) iznos »200.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »20.000,00 kn«,

- iza točke d) dodaje se nova točka koje glasi:

»e) Park Dr. Franje Račkog u iznosu od 1.100.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »950.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.670.000,00 kn«.

Pod brojem 2.:

- pod c) iza riječi »Fužine« dodaje se riječ »-sufinanciranje«.

- iza točke c) dodaje se nova točka koja glasi:

»d) elektrifikacija i postavljanje rasvjetnih tijela u centru Liča - sufinanciranje u iznosu od 180.000,00 kn«

- u stavci »ukupno« iznos »400.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »580.000,00 kn«.

Pod brojem 3.:

- pod a) izgradnja zidova i staza na groblju Fužine i Lič iznos »160.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »358.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »160.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »358.000,00 kn«.

Članak 3.

Prva izmjena i dopuna ovog Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/9

Ur broj: 2112/03-01-06-6

Fužine, 5. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr