SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
46

45.

Na temelju članka 128. stavak 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. točka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01 i 10/06), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici 13. travnja 2006. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2005. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Primorsko-goranske županije za 2005. godinu sadrži:

- ostvarene prihode poslovanja tekuće

godine 242.884.041,63 kn

- izvršene rashode poslovanja 197.260.300,48 kn

- ostvarene prihode od prodaje

nefinancijske imovine 360.510,22 kn

- izvršene rashode za nabavu

nefinancijske imovine 53.662.820,98 kn

- ostvarene primitke od financijske

imovine 7.431.568,45 kn

- izvršene izdatke za financijsku imovinu 7.212.991,95 kn

- višak prihoda iz prethodne godine 12.466.311,33 kn

Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja, te viškom primitaka od financijske imovine pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Članak 3.

Višak prihoda poslovanja u iznosu 5.006.318,22 kn prenosi se u Proračun Primorsko-goranske županije za 2006. godinu.

Članak 4.

Neutrošena sredstva iz članka 3. rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu.

Članak 5.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Primorsko-goranske županije za 2005. godinu sastavni je dio Godišnjeg obračuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2005. godinu.

Članak 6.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Primorsko-goranske županije za 2005. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/20

Ur. broj: 2170/01-11-0106-3

Rijeka, 13. travnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Godišnji obračun Proračuna   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=171&mjesto=00001&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr