SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
46

42.

Na temelju članka 129. stavak 3., a u svezi s člankom 128., stavak 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/

03) i članka 28. točka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01 i 10/06), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 13. travnja 2006. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN
FONDA ZA OSTVARIVANJE PROJEKTA
»FISH.LOG« ZA 2005. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG« za 2005. godinu sadrži:

- ostvarene prihode 22.525,77 kn

- neutrošena sredstva prethodne godine 2.591.909,67 kn

- izvršene rashode 41.776,42 kn

- višak prihoda 2.572.659,02 kn.

Članak 2.

Ostvareni višak prihoda u iznosu 2.572.659,02 kn prenosi se u 2006. godinu za namjene utvrđene Odlukom o osnivanju Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG«.

Članak 3.

Godišnji obračun Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG« za 2005. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/24

Ur. broj: 2170/01-11-01-06-3

Rijeka, 13. travnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=171&mjesto=00001&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr