SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
OPĆINA MATULJI
2

2.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ( « Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), članka 19. stavka 1. alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01 i 60/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji, Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 23. ožujka 2006. godine , donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01 i 14/04), u članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- jednočlano domaćinstvo do 1.400,00 kuna

- dvočlano domaćinstvo do 2.100,00 kuna

- tročlano domaćinstvo do 3.000,00 kuna

- četveročlano domaćinstvo do 3.700,00 kuna

- ako domaćinstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog se člana uvećava za 600,00 kuna.

Članak 2.

Iza članka 12. podnaslov pod točkom 3. mijenja se i glasi:

»3. Pravo na besplatnu pokaznu kartu pod posebnim uvjetima«

Članak 3.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pravo na besplatnu pokaznu kartu na relaciji od mjesta stanovanja do Rijeke ili Opatije ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi i donatori organa«.

Članak 4.

Iza članka 13. dodaju se novi članci 13. a i 13. b koji glase:

Članak 13 a.

Pravo na besplatnu pokaznu kartu mogu ostvariti korisnici koji ispunjavaju posebne uvjete:

a) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),

b) dijete hrvatskog ratnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),

c) dijete, udovica ili roditelj poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

d) ratni i civilni invalid rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih ratnih invalida rata,

e) slijepe osobe,

f) gluhe osobe,

g) osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize,

h) osobe oboljele od multiple skleroze,

i) dijalizirani i transplatirani bubrežni bolesnici,

j) ostale osobe s tjelesnim oštećenjem (oštećenje organizma od 70 % i više).

Pravo na besplatnu pokaznu kartu ostvaruje korisnik iz stavka 1. ovog članka na relaciji od mjesta stanovanja do Rijeke ili do Opatije.

Ostvarivanje prava iz ovog članka, dokazuje se članskom iskaznicom Udruge i rješenjem o tjelesnom oštećenju nadležnog tijela, te na vlastiti zahtjev.

Članak 13.b

Pravo na besplatnu pokaznu kartu nema korisnik iz članka 13. i 13a. ako to pravo ostvaruje temeljem radnog odnosa.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»Pravo na besplatnu pokaznu kartu pod posebnim uvjetima«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/1

Ur. broj: 2156-04-06-01

Matulji, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=170&mjesto=51211&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr