SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
2

12.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 5. Zakona o sigur

nosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), članka 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 3. točke VI. stavak 2. Odluke o uređenju prometa u mjestu Baška, te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 03. travnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja,
organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta,
te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila
na području mjesta Baška

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/05), u članku 6. stavak 1. točka 2. riječi »Općinsko vijeće« zamjenjuju se riječima »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 2.

U članku 10. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Izvršitelj može, uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva, odrediti posebne povoljnosti kod plaćanja parkirne karte (jeftinija sezonska karta, popust kod plaćanja karte unaprijed i sl.)«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/7

Ur. broj: 2142-03-06-4

Baška, 3. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr