SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
2

19.

Na temelju članka 35.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), članka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96 - pročišćeni tekst) i članka 28. Statuta Grada Maloga Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02 i 19/05), Gradsko vijeće Grada Maloga Lošinja, na sjednici održanoj dana 5. travnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na
području Grada Maloga Lošinja

Članak 1.

Članak 43. Odluke o uređenju prometa Grada Maloga Lošinja (»Službene novine« 12/00 i 37/05) mijenja se i glasi:

»Snabdijevanje u zoni smirenog prometa na Rivi Lošinjskih Kapetana od rampe na Škveriću ulica Riva Lošinjskih Kapetana 36 do Trga Republike Hrvatske dozvoljena je u vremenu od 05-09 sati za sva motorna vozila registriranih dobavljača i dostavljača i vozila gradskog poduzeća »Lošinj Parking« ukupne mase vozila i tereta 1,6 tona. Od 09-16 sati dostavu će vršiti isključivo samo gradsko poduzeće »Lošinj Parking« od parkirališta za prekrcaj ispred SRD »UDICA« do Trga Republike Hrvatske. Vozila registriranih servisera također će moći ući na područje smirenog prometa od rampe na Škveriću do Trga Republike Hrvatske u vremenu od 05-09 sati sa vozilima ukupne dozvoljene mase 1,600 tona.

U ulici Lošinjskih brodograditelja sa južne strane, preko puta kućnih brojeva 5,7 i 9 bit će osigurana 4 mjesta za dostavu.

Dostava u Velom Lošinju od rampe pa do Grada vrši se na isti način kao i na Rivi Lošinjskih Kapetana.

Cijena prijevoza robe koju će obavljati poduzeće Lošinj parking d.o.o. za potrebe opskrbe građanstva bit će:

- u vremenu od 05,00 do 09,00 sati besplatno

- u vremenu od 09,00 do 16,00 sati, u sezoni od 01.05.- 15.09. 15,00 kn po turi

- u vremenu od 09,00 do 20,00 sati, izvan sezone u razdoblju od 16.09.-30.04. 15,00 kn po turi.

Cijena prijevoza robe koje će obavljati poduzeće Lošinj parking d.o.o. za sve ostale korisnike iznosi 60,00 kn, s PDV-om po turi.

U zoni smirenog prometa na Rivi Lošinjskih Kapetana, od zgrade Općinskog Suda do Trga Republike Hrvatske uvodi se zabrana kretanja za sva vozila u smislu članka 51. i 52. Odluke osim u vrijeme dostave.

Za potrebe opskrbe ogrijevom u razdoblju od 16.09- 30.04. u vremenu od 05,00 do 14,00 sati 15,00 kuna po turi, a od 14,00 do 20,00 sati besplatno.

U sezoni od 01.05. do 15.09. prijevoz će se naplaćivati 100,00 kuna, s PDV-om po turi.«

Članak 2.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Službenim vozilima državnih službi, jedinicama lokalne uprave i samouprave i vozilima za potrebe protokola Grada dozvoljava se parkiranje u zoni smirenog prometa od rampe na Škverići do zgrade Riva Lošinjskih Kapetana 20 bez naknade.«

Članak 3.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»zabrana prometa u vremenu od 20-03 iznimke u smislu članka 51 i 52 ove odluke odnosi se u Malom Lošinji na ulaz vozila u Ulici I. I S.Vidulića i na obali Priko, unutar prostora između ulazne i izlazne parkirališne brklje.

U isto vrijeme dozvoljen je izlazak vozila iz tih ulica.

Tijekom rujna promet u Gradu zabranjen je u vremenu od 20-02 sata.«

Članak 4.

Članak 70. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Naplata parkiranja u Gradu Mali Lošinj, ulica Ivana i Stjepana Vidulića i ulici Priko provodit će se od 01.04. do 31.10.

Naplata parkiranja na parkiralištima provoditi će se od 01.06. do 30.09.

Ulazna rampa na parkiralištu u Velom Lošinju u ulici V.Nazora raditi će od 01.05. do 30.09.

Ulazna rampa na Rivi Lošinjskih Kapetana raditi će tijekom cijele godine.

Naplata parkirališta u Velom Lošinju vršiti će se od 15.06. do 01.09.

Članak 5.

Članak 42/b mijenja se i glasi:

Dozvole za ulazak u grad izdaje poduzeće Lošinj Parking d.o.o. na zahtjev pravnih i fizičkih osoba koje ostvaruju pravo na parkiranje sukladno članku 30., 37., 42., 63. i 66. st. 1. al. 7.

Dozvole se izdaju u obliku plastificirane kartice koja se umeće u plastični džep zaljepljen na vidljivom mjestu unutrašnje strane vjetrobranskog stakla.

Na dozvoli su upisani sljedeći podaci:

- registracijski broj vozila za koje se izdaje /godina/zona

- namjena/ulice/dozvoljeno vrijeme parkiranja

- serijski broj kartice

Dozvole se razlikuju u boji prema namjeni:

A) Dozvole za registrirane dostavljače, dobavljače su žute boje, vrijeme dozvoljenog parkiranja je 60 min. u vremenu od 05-16,00 sati.

A1) dozvole za registrirane dostavljače, dobavljače i servisere čija dostavna vozila ne prelaze ukupnu dozvoljenu masu 1,600 tona imju pravo ulaza u zonu II i III (Rivu Lošinjskih Kapetana do Trga Republike Hrvatske i u Veli Lošinj od rampe do Grada) u vremenu od 05-09 sati i u zonu I (Mali Lošinj, Ul. I. i S. Vidulića i ul. Priko ) u vremenu od 05-16,00 sati

A2)dozvola za registrirane servisere su žute boje vrijeme dozvoljenog parkiranja je 120 min. u vremenu od 00-24

B) Dozvole za opskrbu vlastitih poslovnih prostora i objekata su crvene boje, vrijeme dozvoljenog parkiranja je 30 min. u vremenu od 05-16,00 sati:

B/1. za I zonu (Mali Lošinj: Ul. I.i S. Vidulića i ul. Priko)

C) Dozvole za parkiranje vozila u vlastitoj garaži ili okućnici, ili čestici zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje, uz obvezno držanje vozila na naznačenoj k.č.br. ili adresi, su svjetlo-plave boje:

C/1. za I. zonu (Mali Lošinj: ul. I.i S. Vidulića, Zagrebačka ul., ul. Sv. Marije i ul. Priko)

C/2. za II zonu (ulica Ostromana, Riva Lošinjskih Kapetana 20)

C/3. za III. Zonu (Veli Lošinj)

D) Dozvole za parkiranje na uređenim parkiralištim su zelene boje, s točno označenim vremenom trajanja dozvole

E) Za posebne manifestacije i prigode izdavati će se jednodnevne dozvole narančaste boje.

F) Službena vozila koja se parkiraju na Rivi Lošinjskih Kapetana dobiti će dozvole bijele boje.

Cijena kartice je 20 kuna sa PDV.

G) Magnetske kartice:

- 0. kategorija: za interventna vozila, taxi služba, invalidi ulaz-izlaz na sve rampe

- 1. kategorija: za vlasnike garaže, okućnice ili č.zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje u Malom Lošinju, Ul. Sv. Marije, Ul. Sv. Martin i Zagrebačka-gornji dio, I. I S. Vidulića do raskrižja za Sv. Martin-Zagrebačka (izlaz Sv. Martin)

- 2. kategorija: za vlasnike garaža, okućnice ili č.zem. na kojoj je dozvoljeno parkiranje u Malom Lošinju, Ul. Dr. Dinka Kozulića (ulaz Dom zdravlja)

- 3. kategorija: za zakupce parkirnog mjesta u Velom Lošinju

- 4. za vlasnike garaža, okućnice ili čestice zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje u Malom Lošinju, ul. I.i S. Vidulića od raskrižja za Sv. Martin-Zagrebačka (izlaz Priko)

- 5. kategorija: za vlasnike garaže, okućnice ili č.zem. na kojoj je dozvoljeno parkiranje u Malom Lošinju, ulica Ostromana i Riva Lošinjskih Kapetana 20 (ulaz izlaz Riva Lošinjskih kapetana).

- 6. kategorija: trokilice, serviseri, dobavljači težine do 1,60 tone ulaz na Rivu Lošinjskih Kapetana od 05-09 sati i Veli Lošinj centar Grada

Cijena kartice je 50 kuna sa PDV.«

Članak 6.

Članku 62. dodaje se:

»Rezervirana parkirna mjesta za privredne gospodarske subjekte naplaćivati će se 1.800,00 sa PDV.

Rezervirana parkirna mjesta za stanovnike s prebivalištem na području Grada Maloga Lošinja naplaćivat će se 600,00 kuna sa PDV.

Rezervirana parkirna mjesta za stanovnike s prebivalištem na području Grada Maloga Lošinja a na neuređenim površinama naplaćivat će se 500,00 kuna sa PDV.«

Članak 7.

Nadopunjuje se članak 66.

»I na svim uređenim parkiralištima naplata za stanovnike je 4 kn dnevno a za umirovljenike besplatno za cijelo vrijeme trajanja regulacije prometa bez prava na obvezno osiguranja slobodnog mjesta. (dokaz je prebivalište).

Naplata će se vršiti od 01.06. do 30.09.«

Članak 8.

U članku 34. stavak 2 dodaje se :

»Parkirni listić mora biti izložen s unutarnje strane šofer šajbe.«

Članak 9.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Poslove organizacije i naplate parkiranja na parkiralištu,te uređenja i održavanja parkirališta, obavlja trgovačko društvo Lošinj Parking d.o.o.«.

Visinu naknade za parkiranje utvrđuje Poglavarstvo Grada.

Naknade za parkiranje prihod su pravne osobe koja te poslove obavlja.«

Članak 10.

Članak 51. u zadnjem stavku:

»Odobrenje kretanja utvrđuje Lošinj Parking d.o.o.«

Članak 11.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Odobrenje iz članka 51. Lošinj Parking d.o.o. izdati će u sljedećim slučajevima:

1. kada je to neophodno za odvijanje svekolikih djelatnosti fizičkih i pravnih osoba u Gradu

2. invalidima

3. kod izvođenja radova radi dovoza i odvoza materijala pod uvjetom da je investitor zaključio ugovor o privremenoj upotrebi prometne površine

4. kod selidbe

5. kod prvog dolaska i zadnjeg turista

Zabrana se ne odnosi na vozila s pravom prvenstva prolaza - interventna vozila (policija, vatrogasci, prva pomoć, vojna policija) vozila za održavanje čistoće te na vlasnike vozila koji posjeduju vlastite garaže ili privatno parkiralište u ulicama ili u okućnicama gdje je pristup moguć uz obvezno držanje vozila u garažama, odnosno na privatnom parkiralištu.«

Članak 12.

Članku 20. dodaje se u stavku 2. peta alineja:

»- Ulica Versikovo i Jamina, smijer Versikovo-Bočac-Jamima-raskriže Ž. 5159«

Članak 13.

Iza članka 53. dodaje se novi članak 53.a koji glasi:

»Radi kontrole ulaska vozila ugradit će se rampe:

Mali Lošinj:

- početak ulice A. Haračićeva ulazno izlazna rampa

Veli Lošinj:

- ugraditi će se izlazna rampa u ulici Slavojna na sjevernom djelu ceste pored vrtova

Nerezine:

- ulazno-izlazna na početku ulice prema trgu Studenac kod autobusne stanice u smjeru Cresa

Belej:

- ulazno izlazna rampa na cesti prema uvali Koromačno«

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/06-01/28

Ur. broj: 2213/01-01-06-8

Mali Lošinj, 5. travnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr