SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
2

12.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02 i 19/05) i u svezi sa člankom 35. st. 1. toč. 2 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) na sjednici održanoj dana 5. travnja 2006. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Članak 8. dopunjuje sa sa stavkom 3. koji glasi:

»Procjenu tržišne vrijednosti nekretnina može izvršiti i Komisija za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina koju formira i imenuje Gradsko poglavarstvo.

Stavak 3. članka 8. postaje stavak 4.«

Članak 2.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Zakupnina se određuje procjenom vještaka ili odlukom Gradskog poglavarstva, u godišnjem ili mjesečnom iznosu, uvažavajući tržišnu vrijednost zemljišta, namjenu za koju se koristi, i prema veličini u m2

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 947-02/06-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-06-6

Mali Lošinj, 5. travnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr