SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
2

9.

Na temelju članka 128. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02 i 19/05), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 5. travnja 2006. donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda za 2005. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu u iznosu od 4.333.322,00 kn i utvrđuju namjene za koje će se višak prihoda koristiti u 2006. godini.

Članak 2.

Višak prihoda iz članka 1. ove Odluke sastoji se od:

1. neutrošenog viška prihoda iz prethodnih godina

2. neutrošenih sredstava od pomoći iz Proračuna i ostalih subjekata iz tekuće godine

3. neutrošenih sredstava prema Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka iz tekuće godine.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. točke 1. ove Odluke u iznosu od 1.820.332,55 kn raspoređuju se za:

- kreditiranje poduzetnika iz 2 programa
Poduzetnik 2« 45.000,00 kn

- uređenje i rekonstrukciju palače Kvarner 30.000,00 kn

- uređenje Arheološke zbirke Osor 25.000,00 kn

- sanaciju odlagališta Kalvarija 519.771,00 kn

- rekonstrukciju Palače Fritzi 391.187,00 kn

- izgradnju azila za domaće životinje 120.000,00 kn

- izgradnju stanova 689.374,55 kn.

Članak 4.

Neutrošena sredstva iz članka 2. točka 2. ove Odluke u iznosu od 514.035,52 kn raspoređuju se za:

- uređenje Arheološke zbirke Osor 30.000,00 kn

- uređenje i rekonstrukciju palače Kvarner 30.000,00 kn

- sanacija deponije na Kalvariji 150.000,00 kn

- uređenje rive na Malim Srakanama 50.000,00 kn

- rekonstrukcija Palače Fritzi 154.035,52 kn.

Članak 5.

Neutrošena sredstva iz članka 2. točke 3. ove Odluke u iznosu od 2.098.954,14 kn, raspoređuju se za:

- izgradnju infrastrukture za potrebe nove osnovne škole u dijelu izgradnje ceste Jamina-Bočac.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-06-7

Mali Lošinj, 5. travnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

ISPRAVAK - GODINA XIV . broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.

64

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom Odluke o raspodjeli viška prihoda za 2005. godinu, objavljene u »Službenim novinama« broj 15/06 utvrđena je pogreška, te se daje

ISPRAVAK
Odluke o raspodjeli viška prihoda za 2005. godinu

U članku 4. stavku 1. iznos »514.035,52« treba glasiti »414.035,52«

Klasa: 400-08/06-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-06-8

Mali Lošinj, 23. svibnja 2006.

Pročelnik Ureda Grada i
upravljanja gradskom imovinom

Grad Mali Lošinj

Silvija Kocijan, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr