SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
1

13.

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 23. ožujka 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01 i 33/03), članak 3. mijenja se i glasi:

»Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici:

1. stambenog prostora,

2. poslovnog prostora,

3. garažnog prostora,

4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, i

5. neizgrađenog građevnog zemljišta.

Stambenim prostorom u smislu ove Odluke smatra se skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz.

Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke smatraju se poslovna zgrada i poslovna prostorija namijenjene obavljanju poslovne djelatnosti koje u pravilu čine građevinsku cjelinu.

Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke smatraju se i poslovni prostori za skladištenje roba, tekućina i plinova (rezervoari tankovi) i sl. tvari koje služe u svrhu obavljanja djelatnosti iz članka 12. ove Odluke.

Garažnim prostorom u smislu ove Odluke smatra se prostor namijenjen smještaju vozila u sklopu stambenih objekata, a može biti i odvojen od tih objekata.

Građevnim zemljištem koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti smatra se zemljište na kojem se obavlja poslovna djelatnost iz članka 12. ove Odluke, a prostornim planom je predviđeno za gradnju građevina stambenih, poslovnih, sportskih i drugih namjena.

Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište koje je prostorno-planskim dokumentima predviđeno za gradnju građevina stambenih, poslovnih, sportskih i drugih namjena, a na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojem postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se i zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/1

Ur. broj: 2142-06-06-01-

Omišalj, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr