SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
1

12.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 23/01, 07/02 i 12/06) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 23.ožujka 2006. godine, donijelo je

IZMJENE
Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne
skrbi za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/05), u članku 3., točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. Zdravstvena i socijalna zaštita te pomoć stanovnicima Općine Omišalj

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/20

Ur. broj: 2142-06-06-01-2

Omišalj, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

Izmjene Programa javnih potreba   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr