SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
1

11.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 13. stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/ 03 pročišćeni tekst), članka 88. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst), članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 27/93 pročišćen tekst), članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98, 127/00 i 24/ 01), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 23. ožujka 2006. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i športu za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/05), Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2006. godinu iz članka 4. stavka 2. mijenja se i glasi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/1

Ur. broj: 2142-06-06-01

Omišalj, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Dapčić, v.r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr