SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
1

10.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 23. ožujka 2006. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-go

ranske županije broj 35/05 i 40/05) članci 2. do 11. zamjenjuju se člancima 2. i 3. koji glase:

»Članak 2.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 3.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 2. osiguravaju se kako slijedi:

- sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02, 90.1, 90.3, 90.04 i 129.01 - zona Pušća) u ukupnom iznosu od 2.400.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 330.000,00 kn, proračuna (prihoda od prodaje zemljišta) u iznosu od 1.770.000,00 kn i potpora u iznosu od 300.000,00 kn,

-sredstva potrebna za gradnju javnih površina (poz. 125.05, 125.04, 125.06 i 124.01,129.05, 129.06 - zona Pušća) u ukupnom iznosu od 885.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 300.000,00 kn , proračuna( prihoda od prodaje zemljišta, naknade za koncesije) u iznosu od 535.000,00 kn i potpora u iznosu od 50.000,00 kn,

-sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126.1, 126, i 129.04, 129.02 - zona Pušća) u ukupnom iznosu od 1.795.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.000.000,00 kn , proračuna (prihod od prodaje zemljišta) u iznosu od 695.000,00 kn i potpora u iznosu od 100.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 13.1, 130.01, 130.001) u ukupnom iznosu od 320.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kn i proračuna (prihod od prodaje zemljišta) u iznosu od 300.000,00 kn.

- sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz. 137 i 135.1) u ukupnom iznosu od 887.000,00 kn osiguravaju se iz proračuna (prihoda od prodaje zemljišta) u iznosu od 787.000,00 kn i potpora u iznosu od 100.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju tržnice (poz 146) u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava proračuna(prihod od prodaje zemljišta) u iznosu od 50.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom (poz 124, 124.1, 125.21) u ukupnom iznosu od 1.810.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge(mjesnog samodoprinosa)u iznosu od 500.000,00 kn, proračuna (prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka i prodaje zemljišta)u iznosu od 1.310.000,00 kn .

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda (poz 125.1, 125.2, 125.01, 125.02 i 130 - zona Pušća) u ukupnom iznosu od 1.725.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava proračuna (prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka)u iznosu od 1.525.000,00 kni potpora u iznosu od 200.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.2) u ukupnom iznosu od 280.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge(mjesnog samodoprinosa) u iznosu od 280.000,00 kn.«

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/1

Ur. broj: 2142-06-06-01-3

Omišalj, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

Izmjene i dopune Programa gradnje   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr