SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
1

7.

Na temelju odredbe članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96 /03 ) i članka 17.Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 23. ožujka 2006. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Omišalj za 2006. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/05) članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2006. godinu povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2006.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/1

Ur. broj: 2142-06-06-01-4

Omišalj, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Nikola Dapčić, v. r.

 

Izmjene i dopune Proračuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr