SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
1

6.

Na temelju odredbe članka 24. stavka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/05 i 40/05) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 7/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 23. ožujka 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda iz 2005. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Općine Omišalj za 2005. godinu u iznosu od 2,204.230,32 kuna.

Članak 2.

Višak prihoda iz članka 1. ove Odluke sastoji se od:

1. neutrošenog dijela poreza na dohodak ustupljenog općinama i gradovima na otocima u iznosu od 955.000,00 kuna

2. neutrošenih sredstava od pomoći u iznosu od 300.000,00 kuna

3. neutrošenih sredstava od prodaje zemljišta u iznosu od 829.123,45 kuna

4. neutrošenih sredstava od obročne otplate stanova u iznosu od 30.565,77 kuna

5. neutrošenih osiguranih sredstava u Proračunu na poziciji 33.4 Elementarne nepogode u iznosu od 89.541,10 kuna.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz dijela poreza na dohodak ustupljenog općinama i gradovima na otocima iz članka 2. točke 1. ove Odluke u ukupnom iznosu od 955.000,00 kuna raspoređuju se za otkup objekta bivše Policijske ispostave Omišalj.

Članak 4.

Neutrošena sredstava od pomoći iz članka 2. točke 2. ove Odluke u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna raspoređuju se za izgradnju platoa u Servisno-uslužnoj zoni »Pušća«.

Članak 5.

Neutrošena sredstva od prodaje zemljišta iz članka 2. točke 3. ove Odluke u iznosu od 829.123,45 kuna raspoređuju se za sljedeće namjene:

- Društveni centar Kijac 540.728,00 kuna

- Servisno-uslužna zona« Pušća« 101.395,45 kuna

- Prostorni planovi 146.000,00 kuna

- Niskonaponska mreža 41.000,00 kuna

Članak 6.

Neutrošena sredstva od obročne otplate stanova iz članka 2. točke 4. ove Odluke u iznosu od 30.565,77 kuna raspoređuju se za stambenu izgradnju.

Članak 7.

Neutrošena sredstva osigurana u Proračunu iz članka 2. točke 5. ove Odluke u iznosu od 89.541,10 kuna raspoređuju se za naknadu štete od elementarne nepogode.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/1

Ur. broj: 2142-06-06-01-4

Omišalj, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr