SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
OPĆINA ČAVLE
1

5.

Na temelju članka 79. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01), članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 23. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donosi

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Općinskog Proračuna
Općine Čavle za 2006. godinu

I - OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

Općinski proračun Općine Čavle za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

III - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Članak 4. ostaje isti.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-03-06-01/7

Čavle, 30. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Općinskog vijeća

Josip Čargonja, v. r.

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr