SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
GRAD BAKAR
1

1.

Na temelju članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 64. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) Gradsko poglavarstvo Grada Bakra, na svojoj 31. sjednici održanoj 26. siječnja 2006. godine donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Grada Bakra za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim se Planom utvrđuje redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, te popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad), te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti u 2006. godini.

Članak 2.

U 2006. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi na održavanju pomorskog dobra:

1.Izvođenje radova na uređenju rive
iza hotela »Jadran« 700.000,00 kn

2.Naknada za Vijeće za davanje
koncesijskog odobrenja 2.000,00 kn


UKUPNO: 702.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovog Plana.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se u iznosu od 30.000,00 kn, dok će se ostatak iznosa od 672.000,00 kuna osigurati iz sredstava naknade za koncesiju pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Bakar.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/06-01/04

Ur. broj: 2170-02-02-06-3

Bakar, 26. siječnja 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BAKRA

Predsjednik Poglavarstva

Tomislav Klarić, v. r.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr