SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 11. Petak, 17. ožujka 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
29

6.

Na osnovi članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 25. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 6. ožujka 2006. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2005. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2005. god. sadrži:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Prihodi i izdaci Proračuna po skupinama i podskupinama utvrđuju se u računu prihoda i izdataka, i to:

GODIŠNJI OBRAČUN RAČUNA PLANA PRIHODA I IZDATAKA
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2005. GODINU

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 3.

Ovo Izvršenje Proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/06

Ur. broj: 2156/03-06-1

M. Draga, 6. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Anton Rudan, v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Općine   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr