SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
31

4.

Na temelju stavka 2. članka 26. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 9/02 i 46/04), a u svezi sa Zaključkom Županijske skupštine, Klasa: 021-04/ 05-02/109, Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3, od 17. studenoga 2005. godine i članka 8. Odluke o mjerama poticanja lovaca glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/05), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 2. ožujka 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti

I.

Daje se suglasnost na Odluku o mjerama poticanja lovaca glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko-goranske županije, Klasa: 021- 04/05-02/109, Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3 od 17. studenoga 2005. godine, objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 30/05.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 323-01/06-01/2

Ur. broj: 2142/05-01-06-2

Malinska, 2. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=165&mjesto=51511&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr