SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
GRAD VRBOVSKO
31

5.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 6. ožujka 2006. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Vrbovskog za 2006. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2006. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

Članak 2.

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

1. Prihodi od komunalne naknade 1.080,000,00

2. Prihodi od grobne naknade 90,000,00

3. Prihodi proračuna Grada 1.187,000,00


UKUPNO: 2. 357.000,00 kn

Članak 3.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBALJA I JAVNE RASVJETE

a) Održavanje javnih površina 496.000,00 kn

- odvoz krupnog otpada, košnja, čišćenje i

uređenje javnih površina 240.000,00

- saniranje divljih deponija po MO 55.000,00

- održavanje dječjih igrališta, zamjena

polomljenih elemenata, redovno održavanje

igrališta, i postava ograda igrališta 76.000,00

- održavanje krošnji stabala i uklanjanje suhih

stabala na javnim površinama 25.000,00

- higijeničarska služba 35.000,00

- tekuće održavanje po MO 40.000,00

- održavanje opreme i potrošni materijal 25.000,00

b) Nerazvrstane ceste 1.105.000,00 kn

- zimsko čišćenje i održavanje nerazvrstanih

cesta (121 km) 850.000,00

- održavanje makadamskih cesta, nasipanje,

proširenje (20 km) 200.000,00

- održavanje vertikalne signalizacije,

popravak i zamjena 15.000,00

- čišćenje i održavanje slivnika odvodnje 40.000,00

c) Groblja 206.000,00 kn

- odvoz smeća sa grobalja (18 lokacija) 100.000,00

- potrošnja el. energije u mrtvačnicama 20.000,00

- održavanje (krečenje) crkve u velikom

Jadrču 14.000,00

- obnova mrtvačnice Lukovdol 19.000,00

- sanacija pokosa groblja u Damlju 14.000,00

- priključenje na elektroenergetsku mrežu

mrtvačnice Trnova Poljana 19.000,00

- održavanje i nabava opreme za mrtvačnicu

Plemenitaš 10.000,00

- održavanje i nabava opreme za mrtvačnicu

Osojnik 10.000,00

d) Javna rasvjeta 550.000,00 kn

- potrošnja el. energije 380.000,00

- popravak lampi, zamjena žarulja, prigušnica,

zamjena dotrajalih stupova 110.000,00

- bojenje metalnih stupova JR 25.000,00

- ukrašavanje Grada za Božić i Novu

godinu 35.000,00

Članak 4.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/ 06- 01-2

Ur. broj: 2193-01-02/ 06-01-1

Vrbovsko, 06. ožujka 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr