SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
GRAD VRBOVSKO
31

4.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 6. ožujka 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Projekta ukupnog razvoja
Grada Vrbovskog 2006. - 2011.

Članak 1.

U cilju obnove i revitalizacije postojeće i izgradnje nove poduzetničko - gospodarske i društvene infrastrukture, te radi ravnomjernog razvoja Grada Vrbovskog i definiranja partnerstva u regionalnom razvoju za EU, kao i u cilju definiranja programa ukupnog daljnjeg razvoja donosi se Projekt ukupnog razvoja Grada Vrbovskog 2006. - 2011.

Projekt ukupnog razvoja Grada Vrbovskog 2006. - 2011. bit će temelj za provođenje politike razvoja i donošenje odluka administracije i tijela lokalne samouprave za održivi razvoj svih sektora i djelatnosti.

Članak 2.

Sadržaj izrade projekta ukupnog razvoja podijeljen je dva dijela:

I. Izviješća o tijeku uvođenje projekta ukupnog razvoja Grada Vrbovskog

II. Projekta ukupnog razvoja Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: PUR).

Članak 3.

Sadržaj istraživanja i uvođenja PUR-a bio je sljedeći:

1. SWOT analiza

2. Posebnosti jedinice lokalne samouprave

3. Pregled svih aktivnosti provedenih u trajanju uvođenja PUR-a

4. Izvješće o rezultatima po pojedinim područjima sastavnicama - analiza stanja

4.1. Prostor

4.2. Stanovništvo

4.3. Prirodno i kulturno nasljeđe

4.4. Gospodarstvo i gospodarska infrastruktura

4.5. Stanovanje, javne zgrade i površine

4.6. Komunalna infrastruktura

4.7. Društvena infrastruktura

4.8. Zaštita okoliša

4.9. Katastar i zemljišne knjige

4.10. Prostorno urbanistički spisi

4.11. Investicije razvojnog upravljanja

4.12. Proračun jedinice lokalne samouprave

4.13. Ostalo.

Članak 4.

Projekt ukupnog razvoja sadrži:

A) Uvodni dio

1. Uvod

2. Regionalni razvoj i regionalna politika

3. Partnerstvo privatnog i javnog sektora

4. Regionalni i/ili područni razvoj u Republici Hrvatskoj,

hrvatska područja (regije) u socijalnom okruženju ili utakmici

5. Razvojni problemi i razvojna ograničenja

6. Održivi razvoj

7. Područni kapital

8. Ruralni razvoj

9. Financiranje razvoja JLS

10. JLS u poticanju razvoja gospodarstva

11. Razvojni i prateći gospodarski subjekti

12. JLS kao subjekt konkretnog razvoja gospodarstva.

B) Razvoj gospodarstva - resursi i modeli razvoja

1. Koncepcije razvoja upravljanja zemljištem i objektima u Gradu Vrbovskom

2. Razvoj poljoprivrede, proizvodnja hrane

3. Razvoj turizma, hotelijerstva, ugostiteljstva, agro i seoskog turizma

4. Razvoj industrije - poduzetničke zone i drvna industrija

5. Razvoj šumarstva i lovnog gospodarstva

6. Razvoj intelektualnih, financijskih i drugih usluga.

C) Financiranje ulaganja u projekte

D) Zakoni, pravilnici, uredbe i propisi kojih se treba pridržavati u izradi razvojnih projekata

E) Provedbeni plan PUR-a

- Institucije i mehanizmi realizacije

- Potrebne mjere institucionalnog jačanja

- Odbor za praćenje

- Postupci praćenja i evaluacije - ostvarivanje neposrednih ciljeva.

F) Plan razvojne kampanje.

Članak 5.

Elaborat Projekta ukupnog razvoja Grada Vrbovskog 2006. - 2011. čini sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuje.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 302-02/06-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/06-1

Vrbovsko, 6. ožujka 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr