SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
31

30.

Na temelju članka 107. stavak 2. i članka 108. stavak 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 26. stavak 1. i 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2006. godinu (»Službene novine« broj 38/5 i 4/06) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 9. ožujka 2006. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti i odobravanju jamstva za kreditno
zaduženje Županijske lučke uprave Cres

I.

Daje se suglasnost Županijskoj lučkoj upravi Cres za kreditno zaduženje u iznosu od 5.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR, uvećano za kamate i troškove kredita kod Erste&Steirmerkische bank« d.d. Rijeka za dogradnju trajektnog pristaništa Merag

II.

Daje se jamstvo Erste&Steiermerkische« d.d. Rijeka za osiguranje kreditnog zaduženja iz točke I. ove Odluke čime se jamči povrat kredita kojeg Županijska lučka uprava Cres, kao korisnik kredita, uzima kod Erste&Steiermerkische bank« d.d. Rijeka, kao kreditora, a pod slijedećim uvjetima:

. Iznos kredita: 5.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR uvećano za kamate i troškove kredita;

. Vrsta kredita: dugoročni investicijski kredit

. Namjena kredita: dogradnja trajektnog pristaništa Merag ;

. Rok i način korištenja kredita: odmah po odobrenju kredita

. Rok vraćanja kredita: 6,5 godina uključujući i 1,5 godinu počeka

. Otplata kredita: otplata glavnice i kamata polugodišnje u 10 jednakih rata

. Nominalna kamatna stopa: tromjesečni EULIBOR + 1,4 p.p.

. Efektivna kamatna stopa: 3,66%

. Naknada za odobrenje kredita: 0,15% (7.500,00 kuna) jednokratno

. Metoda obračuna kamate: proporcionalna

. Iznos kamata: 626.199,01 kuna

. Instrument osiguranja kredita: neopozivo jamstvo Primorsko-goranske županije i mjenice i obična zadužnica korisnika kredita

III.

Ovlašćuje se Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije da potpiše odobreno jamstvo.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/17

Ur. broj. 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 9. ožujka 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr