SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
31

29.

Na temelju članka 8. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01) i članka 87. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/01 i 16/04), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 9. ožujka 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o javnim priznanjima

Članak 1.

U članku 9. odluke o javnim priznanjima (»Službene novine« broj 30/03), u stavku 3. riječ »Županije« zamjenjuje se riječima »Republike Hrvatske«.

Članak 2.

U članku 10., stavku 4., riječ »Županije« zamjenjuje se riječima Republike Hrvatske».

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/18

Ur. broj. 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 9. ožujka 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr