SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
31

21.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2006. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Stručne komisije za izradu prijedloga odluka
o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta
u Primorsko-goranskoj županiji

I.

Osniva se Stručna komisija za izradu prijedloga odluke o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Stručna komisija), u sljedećem sastavu:

1. Dušan Hobar, predstavnik Hrvatskog lovačkog saveza, predsjednik,

2. Ivica Barak, predstavnik Hrvatskog lovačkog saveza, član,

3. Arinka Pavić, dipl. ing. šum., član,

4. Boris Miklić, dipl. ing. šum., član,

5. Albin Lampe, dipl. ing. šum., član.

Za zamjenike članovima Stručne komisije imenuju se:

1. Joško Štokić,

2. Ante Šoić, prof.,

3. Dalibor Tomljanović, dipl. ing. šum.,

4. Robert Abramović, dipl. ing. šum.,

5. Dejan Švob, dipl. ing. šum.

Zamjenici se pozivaju za sudjelovanje u radu Stručne komisije u slučaju spriječenosti bilo kojeg člana Stručne komisije.

II.

Zadaća Stručne komisije je da nakon što dobije prethodnu suglasnost Županijskog poglavarstva, a zatim nadležnog ministarstva, predloži Županijskoj skupštini donošenje odluke o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji.

III.

Sastanak Stručne komisije saziva predsjednik Stručne komisije.

Sastanak Stručne komisije održat će se ako je nazočna većina članova. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova.

O svakom održanom sastanku Komisije vodi se zapisnik.

IV.

Članu Stručne komisije kada je nazočan sastanku Stručne komisije pripada neto naknada u visini dnevnice za službeno putovanje koja se priznaje zaposlenima u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije i naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta gdje se održava sastanak Stručne komisije, ako je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sastanka više od 20 km.

Sredstva za naknade za rad Stručne komisije osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije - Upravni odjel za gospodarski razvoj.

V.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Stručne komisije obavljat će Upravni odjel za gospodarski razvoj.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Zaključak Županijskog poglavarstva (Klasa: 022-04/ 95-03/10, urbroj: 2170/01-21/95-8) od 18. rujna 1995. godine.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/14

Ur. broj: 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 9. ožujka 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=165&mjesto=00001&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr