SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 9. Petak, 3. ožujka 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3

11.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 7. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 76/03), članka 10. točke 2. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko goranske županije, broj 24/01, 18/03 i 23/05), Gradsko Vijeće Grada Novi Vinodolski, na 8. sjednici održanoj 21. veljače 2006. g. donijelo je:

PLAN
razvojnih programa Grada Novi Vinodolski
za 2006. - 2008. godinu

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode na nefinancijskoj imovini zajedno s izvorima njihova financiranja

za razdoblje 2006. - 2008. godine kao i projekciju za razdoblje do konca otplate kredita (30.6.2021.).

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Sastavni dio ovog Plana čine obrasci JLP(R)S FPRP-i na kojima je svaki projekt posebno obrađen.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-02/06-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-06-1

Novi Vinodolski, 22. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

Plan razvojnih programa Grada   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=164&mjesto=51250&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr