SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 9. Petak, 3. ožujka 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3

10.

Na temelju članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04), članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/05 i 41/05) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/01, 18/03 i 23/05), Gradsko Vijeće Grada Novi Vinodolski, na 8. sjednici održanoj 21. veljače 2006. donijelo je:

ODLUKU
o zaduživanju

Članak 1.

Odobrava se zaduživanje Grada Novi Vinodolski lod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka u ukupnom iznosu od 13.690.000,00 kn, na rok otplate od 15 godina, bez počeka, s otplatom u tromjesečnim anuitetima, uz varijabilnu kamatnu stopu EURIBOR + 1,3% te jednokratnu naknadu od 0,1% na glavnicu kredita.

Promjena međubankovne kamatne stope EURIBOR iz stavka 1. ovog članka neće se primjenjivati ukoliko njena promjena bude manja od 1 (jednog) postotnog poena.

Na ime jamstva za povrat kredita Grad Novi Vinodolski izdat će bianco mjenice i zadužnice.

Članak 2.

Odobrena kreditna sredstva koristit će se za financiranje sljedećih projekata:


R. Opis projekta Planirani iznos =

br. iznos zaduženja


1. Komunalna infrastruktura naselja

Dugno u Povilama 2.500.000,00


2. Komunalna infrastruktura ulice Zatrep

u Novom Vinodolskom 2.020.000,00


3. Komunalna infrastruktura ulice

Korzo hrvatskih branitelja 7.570.000,00


4. Gradnja ceste Pod Osap u Novom

Vinodolskom 1.000.000,00


5. Gradnja ceste po DPU Obala Petra

Krešimira IV. 600.000,00


SVEUKUPNO PROJEKTI: 13.690.000,00


Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za zaključivanje Ugovora o kreditu, a po ishođenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za izdavanje bianco mjenica i zadužnica za osiguranje povrata kredita.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 403-01/06-01/5

Ur. broj: 2107/02-01-06-1

Novi Vinodolski, 22. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=164&mjesto=51250&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr