SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 9. Petak, 3. ožujka 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3

7.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 6/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01 i 117/01) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/ 03 i 23/05), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 8. sjednici održanoj dana 21. veljače 2006. donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2005. GODINU

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 5.

Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2005. stupa na snagu osmog dana od objave.

Članak 6.

Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2005. objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/06-01/1

Ur. broj: 2107/02-01-06-2

Novi Vinodolski, 22. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=164&mjesto=51250&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr