SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 9. Petak, 3. ožujka 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
3

7.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02 i 19/ 05), članka 15. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03), članka 54. Odluke o komunalnom redu Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 15/96), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 23. veljače 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan poslovnog
prostora

Članak 1.

Ovom Odlukom zabranjuje se izlaganje i prodaja robe izvan poslovnog prostora (prodavaonica i dr.) na području Grada Malog Lošinja, osim za lokacije i djelatnosti koje su utvrđene Planom rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje naprava i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja, a koje se temeljem javnog natječaja daju na korištenje.

Članak 2.

Sukladno članku 1. zabranjuje se postavljanje stalaka, polica, klupica i ostalih uslužnih naprava i uređaja na javnu površinu ili fasadu ispred ili pored poslovnog prostora.

Uslužna naprava i uređaj u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, prostorno neovisan element kao što je automat, hladnjak, rashladna škrinja, vitrina, te se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

Članak 3.

Ukoliko se utvrdi da je učinjen prekršaj koji je u nadležnosti gospodarske inspekcije, komunalni redar će izvijestiti nadležno tijelo državne uprave o uočenim nepravilnostima i tražiti pokretanje postupka i poduzimanje mjera u okviru nadležnosti, ako nije ovlašten izravno postupiti.

NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 4.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalno redarstvo Grada Malog Lošinja, sukladno Odluci o komunalnom redu.

Članak 5.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o načinu izlaganja robe izvan poslovnog prostora (»Službene novine« broj 18/05).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-05/06-01/09

Ur. broj: 2213/01-01-06-2

Mali Lošinj, 23. veljače 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr