SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
6

4.

Na temelju članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 18/03 i 23/05), a u vezi s člankom 19. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« RH broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 8. veljače 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o osiguravanju i raspoređivanju sredstava za rad
nezavisnih članova Gradskog vijeća
Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Dio sredstava za rad političkih stranaka koja se osiguravaju u proračunu Grada Novi Vinodolski, sukladno Zakonu o političkim strankama, raspoređuju se i za rad nezavisnih članova Gradskog vijeća.

Članak 2.

Gradsko vijeće donosi odluku o raspoređivanju sredstava iz članka 1. ove Odluke za svaku godinu.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se jednaki iznos sredstava za svakog člana Gradskog vijeća.

Pojedinoj nezavisnoj listi pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću.

Za svakog izabranog nezavisnog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, a određenog stavkom 2. ovog članka.

Članak 3.

Ako se tijekom godine izmijeni sastav Gradskog vijeća, sredstva koja Gradsko vijeće rasporedi prema članku 2. ove Odluke neće se preraspodijeliti u toj godini.

Članak 4.

Nositelji nezavisnih lista odnosno članovi Gradskog vijeća koji nezavisnim članovima postanu tijekom trajanja mandata dužni su otvoriti posebne žiroračune na koje će se doznačavati sredstva za rad članova Gradskog vijeća iz članka 1. i 2. ove Odluke.

Članak 5.

Sredstva raspoređena prema članku 2. ove Odluke doznačava Upravi odjel tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 007-01/06-10/4

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 9. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51250&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr