SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. veljače 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 HTML

2.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 1. veljače 2006. godine, donosi

NADOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2006. godinu

Članak 1.

Pristupa se nadopuni Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 41/05) na način da se iza članka 1. dodaje članak 1. a. koji glasi:

»Sredstva za radove iz članka 1. osiguravaju se u Proračunu Općine Mošćenička Draga, i to iz:

- komunalnog doprinosa, kn 400.000,00

- prodaje nekretnina, kn 1.100.000,00

- spomeničke rente, kn 100.000,00

- potpora kn 800.000,00

- poreznih prihoda kn 775.158,00

- drugih izvora finaciranja kn 500.000,00«

Članak 2.

Ova Nadopuna programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/01

Ur. broj: 2156/03-06-1

M. Draga, 1. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Anton Rudan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr