SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. veljače 2006.
GRAD VRBOVSKO
3B2 HTML

1.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 8. veljače 2006. godine, donosi

ODLUKU
o davanju povoljnosti poduzetnicima za ulaganja
u razvoj malog gospodarstva

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se pogodnosti koje se daju poduzetnicima korisnicima kredita iz Programa »Poduzetnik«, Programa »Mladi i žene u poduzetništvu« i projekta »Lokalni projekti razvoja - poduzetnik« Primorsko-goranske županije koji imaju namjeru ulagati u razvoj malog gospodarstva na području Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Poticajne mjere radi ostvarivanja ciljeva razvoja malog gospodarstva koje se daju poduzetnicima za ulaganja u razvoj malog gospodarstva na području Grada Vrbovskog, obuhvaćaju:

1. oslobađanje od plaćanja gradskih poreza

2. oslobađanje od plaćanja prireza porezu na dohodak,

3. oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

4. oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

5. oslobađanje od plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu,

6. subvencioniranje kamate.

Članak 3.

Oslobađanje od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv utvrđuje se u visini od:

a) 100% - za prvu godinu poslovanja,

b) 75% - za drugu godinu poslovanja

c) 50% - za treću godinu poslovanja.

Članak 4.

Oslobađanje od plaćanja poreza na potrošnju utvrđuje se u visini od:

a) 100% - za prvu godinu poslovanja,

b) 75% - za drugu godinu poslovanja,

c) 50% - za treću godinu poslovanja.

Članak 5.

Oslobađanje od plaćanja prireza porezu na dohodak utvrđuje se u visini od:

a) 100% - za prvu godinu poslovanja,

b) 75% - za drugu godinu poslovanja

c) 50% - za treću godinu poslovanja.

Članak 6.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade utvrđuje se u visini od:

d) 100% - za prvu godinu poslovanja,

e) 75% - za drugu godinu poslovanja,

f) 50% - za treću godinu poslovanja.

Članak 7.

Kod izgradnje gospodarskog objekta poduzetnici se oslobađaju od plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 75%.

Članak 8.

Poduzetnici se oslobađaju obveze plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu (opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih i oborinskih voda).

Članak 9.

Grad Vrbovsko će subvencionirati 2 postotna poena kamate korisnicima kredita za proizvodne djelatnosti i smještajne kapacitete, a ostalim poduzetnicima 1 postotni poen kamate na kredit.

Članak 10.

Korisnici kredita iz Programa »Mladi i žene u poduzetništvu« i projekta »Lokalni projekti razvoja - poduzetnik« Primorsko-goranske županije nemaju pravo na subvencioniranu kamatu iz članka 9. ove Odluke.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 403-01/06-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/06-1

Vrbovsko, 8. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr