SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 5. Petak, 10. veljače 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 HTML

ŽUPANIJA

Statuti

Pravilnici

1.Pravilnik o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko- goranske županije 3/05-122

2.Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije 19/05-1674

3.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada iz Fonda za unapređivanje kvalitete u sportu 25/05-2250

4.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada iz Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva 25/05-2250

Programi

1.Program zaštite okoliša u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2006. - 2009. godine 31/05- 2970

2.Program javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2006. godinu (prosvjeta, kultura, sport i tehnička kultura) 38/05-4079

Planovi

1.Odluka o usklađenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije 20/05-1226

2.Izmjene i dopune Plana intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji 30/05-2657

Odluke

1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište Nerezine 2/05-42

2.Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije 2/05-43

3.Odluka o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije 2/05-44

4.Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Plana upravljanja lokalnim vodama za 2004. godinu za slivno područje »Kvarnersko primorje i otoci« 3/05-124

5.Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Plana upravljanja lokalnim vodama za 2004. godinu za slivno područje »Gorski kotar« 3/05-124

6.Odluka o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije 3/05-125

7.Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o Prostornom planu Općine Opatija unutar granica Općine Matulji 3/05-125

8.Odluka o davanju suglasnosti na visinu naknade za korištenje šumskih cesta na području Primorsko-goranske županije 3/05-126

9.Odluka o određivanju službenika za informiranje u Primorsko-goranskoj županiji 4/05-250

10.Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Primorsko-goranske županije 4/05-250

11.Odluka o potvrđivanju Odluke o pripajanju ljekarničke jedinice Doma zdravlja Vrbovsko ljekarničkoj ustanovi »Ljekarna Jadran« Rijeka 5/05-347

12.Odluka o pristupanju projektu »Jadranski plavi stol o održivom upravljanju ribarstvom i ribljim fondom Jadrana« (»ADRI.BLU«) i prihvaćanju Sporazuma o partnerstvu u ostvarivanju projekta 5/05-347

13.Odluka o dopunama Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na crikveničko-vinodolskom području 5/05-354

14.Odluka o promjeni naziva Graditeljske i poljoprivredne tehničke škole Rijeka 5/05-355

15.Odluka o određivanju vanjske granice uređenog i neuređenog inundacijskog pojasa uz rijeku Lokvarku 5/05-355

16.Odluka o dodjeli godišnje nagrade 5/05-358

17.Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo 5/05-358

18.Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za plažu »Omorika« u Dramlju 5/05-358

19.Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za plažu »Balustrada« u Crikvenici 9/05-1106

20.Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za plažu od crkve sv. Mikule do vile »Kimen« u Gradu Cresu 9/05-1109

21.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku Brodogradilišta »Krk« 9/05-1112

22.Odluka o osnivanju Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije 9/05-1112

23.Odluka o osnivanju Županijskog stožera za koordinaciju priprema protupožarne sezone u 2005. godini 10/05-1233

24.Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici 11/05-1354

25.Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja područja ispred hotela »Punta« u Velom Lošinju 11/05-1355

26.Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja područja autokampa »Čikat« 11/05-1355

27.Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja nudističke plaže u Sunčanoj uvali u Malom Lošinju 11/05-1356

28.Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja područja u Sunčanoj uvali od Velog žala do nudističke plaže 11/05-1356

29.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma Y/C »Marina« 11/05-1357

30.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište Franka Kraljića 11/05-1358

31.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže »Omorika« u Dramlju 13/05-1442

32.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže od crkve Sv. Mikule do vile »Kimen« u Cresu 13/05-1443

33.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Brgudi 13/05-1445

34.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji za luku posebne namjene - sidrište Maračol 13/05-1445

35.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije za luku posebne namjene - sidrište Ilovik 13/05-1446

36.Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja k.č. 3979/2 - dio, k. o. Kraljevica Grad Kraljevica 13/05-1448

37.Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije u svrhu gospodarskog korištenja - djelatnosti ronjenja na pomorskom dobru na lokaciji uvala Lučica sjeverno od rta Sv. Marak - otok Krk 13/05-1449

38.Odluka o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske žuopanije 18/05-1614

39.Odluka o naknadama članova Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije 18/05-1614

40.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže »Gradsko kupalište« u Crikvenici 18/05-1618

41.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Željka Trumbića 18/05-1620

42.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Mrtvi kanal 18/05-1621

43.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog i športskog turizma »Sv. Fuska« 19/05-1675

44.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog i športskog turizma »Vela Jana« 19/05-1676

45.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma »Dunat« 19/05-1677

46.Odluka o proglašenju elementarne nepogode 19/05-1678

47.Odluka o odobrenju čiste sječe šume u katastarskoj općini Delnice 20/05-1714

48.Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji 20/05-1714

49.Odluka o utvrđivanju nadležnosti za davanje prethodne suglasnosti na statute ustanova osnovnog i srednjeg školstva čiji je osnivač Primorsko-goranska županija 20/05-1715

50.Odluka o osnivanju Osnovne škole Kostrena 20/05-1716

51.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije 20/05-1719

52.Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za luku posebne namjene - sportsku luku Podurinj 22/05-1850

53.Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli bok, Otok Cres 22/05-1851

54.Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za otoke Primorsko-goranske županije 23/05-2082

55.Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije tvrtki GKTD »Ivanj« d.o.o. Novi Vinodolski za korištenje plaže »Lišanj« 26/05-2290

56.Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije Općini Omišalj za korištenje područja ispred autokampa i šetališta u Njivicama 26/05-2290

57.Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije Općini Omišalj za korištenje plaže »Ispod crkve« u Njivicama 26/05-2291

58.Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru tvrtki »Zlatni orok« d.d. Krk 26/05-2291

59.Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru tvrtki »Jadranka« d.d. iz Malog Lošinja za područje ispred hotela »Punta« u Velom Lošinju 26/05-2292

60.Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru tvrtki »Jadranka« d.d. iz Malog Lošinja za područje od Velog Žala do nudističke plaže 26/05-2292

61.Odluka o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja dijela pomorskog dobra na području Grada Kraljevice 26/05-2293

62.Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za ronilačko rekreativni centar na pomorskom dobru u uvali Čikat, Mali Lošinj 26/05-2294

63.Odluka o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst) 26/05-2296

64.Odluka o promjeni naziva Učeničkog doma srednjih škola u Rijeci 26/05-2300

65.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Antona Jurića 28/05-2474

66.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Smiljane i Đanija Jurića 28/05-2475

67.Odluka o odobrenju čiste sječe šume radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula - Karlovac na području Primorsko-goranske županije 28/05-2476

68.Odluka o izmjeni Odluke o privatizaciji Vodogradnje Rijeka d.d. Rijeka 28/05-2483

69.Odluka o osnivanju Odbora za mlade Primorsko-goranske županije 28/05-2483

70.Odluka o odobrenju čiste sječe šume na dijelu k.č. br. 1408/5 Sunger radi eksploatacije mineralne sirovine na EP »Mrkovac« na području Primorsko-goranske županije 28/05-2484

71.Odluka o davanju suglasnosti na Plan upravljanja lokalnim vodama za 2005. godinu za slivno područje »Kvarnersko primorje i otoci« 28/05-2484

72.Odluka o davanju suglasnosti na Plan upravljanja lokalnim vodama za 2005. godinu za slivno područje »Gorski kotar« 28/05-2484

73.Odluka o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije 28/05-2485

74.Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu autokampa »Poljana« sjeverni dio 30/05-2618

75.Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na dijelu uvale Lučica sjeverno od Rta Sv. Marak - otok Krk 30/05-2620

76.Odluka o davanju suglasnosti kupcima Vodogradnje Rijeka d.o.o. na otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu prije ugovorenog roka 30/05-2622

77.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije 30/05-2622

78.Odluka o mjerama poticanja lovaca glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko- goranske županije 30/05-2656

79.Odluka o odobrenju čiste sječe šume u svrhu izgradnje vodoopskrbe visoke zone Vrbnik, Garica i Risika na području Primorsko-goranske županije 30/05-2656

80.Odluka o pristupanju Primorsko - goranske županije Konferenciji europskih perifernih pomorskih regija 32/05-3042

81.Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije Skupštini EUROREGIJE JADRAN 32/05-3048

82.Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na plaži ispred hotela »Savoy« u Opatiji 32/05-3050

83.Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije s ovlaštenika koncesije »Lošinjska plovidba - Turizam« d.o.o. na tvrtku »Uvala Poljana« d.o.o. 32/05-3051

84.Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu »Balustrada« u Gradu Crikvenici 35/05-3506

85.Odluka o davanju koncesije za luku posebne namjene - sportsku luku Podurinj na području Općine Kostrena 35/05-3507

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Odluka o visini iznosa za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u Primorsko-goranskoj županiji u 2005. godini 3/05-123

2.Godišnji obračun Proračuna Primorsko- goranske županije za 2004. godinu 5/05-322

3.Godišnji obračun Fonda za unapređivanje kvalitete u sportu za 2004. godinu 5/05-356

4.Godišnji obračun Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2004. godinu 5/05-356

5.Godišnji obračun Fonda za lovozakupnine za 2004. godinu 5/05-356

6.Godišnji obračun Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2004. godinu 5/05-357

7.Godišnji obračun Fonda za ostvarenje projekta »Connect« za 2004. godinu 5/05-357

8.Godišnji obračun Fonda za ostvarivanje projekta »Fish.log« za 2004. godinu 5/05-357

9.Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2004. godinu 6/05-554

10.Financijski plan Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2005. godinu 9/05-1113

11.Izmjene i dopune Proračuna Primorsko- goranske županije za 2005. godinu 30/05-2622

12.Proračun Primorsko-goranske županije za 2006. godinu 38/05-4050

13.Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu 38/05-4075

14.Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za ostvarivanje projekta »CONNECT« za 2005. godinu 38/05-4087

15.Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG« za 2005. godinu 38/05-4090

16.Financijski plan Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2006. godinu 38/05-4093

17.Financijski plan Fonda za lovozakupnine za 2006. godinu 38/05-4094

18.Financijski plan Fonda za ostvarivanje projekta »Connect« za 2006. godinu 38/05-4095

19.Financijski plan Fonda za ostvarivanje projekta »Fish.Log« za 2006. godinu 38/05-4097

20.Financijski plan Fonda za unapređivanje kvalitete u sportu za 2006. godinu 38/05-4099

21.Financijski plan za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2006. godinu 38/05-4100

22.Financijski plan Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2006. godinu 38/05-4101

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Opatiji 2/05-44

2.Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko - goranske županije 5/05-354

3.Odluka o imenovanju sudaca porotnika Trgovačkog suda u Rijeci 5/05-355

4.Odluka o izboru članova Mandatnog odbora 14/05-1466

5.Odluka o izboru članova Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja 14/05-1466

6.Odluka o izboru predsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije 14/05-1466

7.Odluka o izboru potpredsjednice Županijske skupštine Primorsko-goranske županije 14/05-1466

8.Odluka o izboru potpredsjednice Županijske skupštine Primorsko-goranske županije 14/05-1467

9.Odluka o izboru župana Primorsko-goranske županije 14/05-1467

10.Odluka o izboru zamjenika župana Primorsko-goranske županije 14/05-1467

11.Odluka o izboru zamjenice župana Primorsko-goranske županije 14/05-1467

12.Odluka o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja 14/05-1468

13.Odluka o mirovanju mandata članu Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Skupštine 18/05-1610

14.Odluka o mirovanju mandata članu Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenici člana Skupštine 18/05-1610

15.Odluka o mirovanju mandata članici Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Skupštine 18/05-1610

16.Odluka o mirovanju mandata članu Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenici člana Skupštine 18/05-1610

17.Odluka o izboru člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije 18/05-1611

18.Odluka o izboru članice Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije 18/05-1611

19.Odluka o izboru člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije 18/05-1611

20.Odluka o izboru člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije 18/05-1611

21.Odluka o izboru člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije 18/05-1612

22.Odluka o izboru članice Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije 18/05-1612

23.Odluka o izboru članice Županijskog poglavsrstva Primorsko-goranske županije 18/05-1612

24.Odluka o izboru članice Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije 18/05-1612

25.Odluka o izboru člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije 18/05-1613

26.Odluka o izboru člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije 18/05-1613

27.Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika Trgovačkog suda u Rijeci 18/05-1613

28.Odluka o izboru članova Odbora za pitanja nacionalnih manjina i ljudskih prava 18/05-1616

29.Odluka o izboru članova Odbora za gospodarski razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 18/05-1616

30.Odluka o izboru članova Odbora za proračun i financije 18/05-1616

31.Odluka o izboru članova Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb 18/05-1616

32.Odluka o izboru članova Odbora za kulturu, tehničku kulturu i sport 18/05-1617

33.Odluka o izboru članova Odbora za školstvo, znanost i tehnologiju 18/05-1617

34.Odluka o izboru članova Odbora za lokalnu samoupravu, međužupanijsku i međunarodnu suradnju 18/05-1617

35.Odluka o izboru članova Odbora za turizam 18/05-1617

36.Odluka o izboru članova Odbora za pomorstvo, promet i veze 18/05-1618

37.Odluka o izboru članova Odbora za ravnopravnost spolova 18/05-1618

38.Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija 20/05-1716

39.Odluka o mirovanju mandata članu Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Skupštine 20/05-1718

40.Odluka o mirovanju mandata članu Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Skupštine 20/05-1718

41.Odluka o mirovanju mandata članu Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Skupštine 20/05-1719

42.Odluka o mirovanju mandata članu Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Skupštine 20/05-1719

43.Odluka o imenovanju Županijskog vatrogasnog zapovjedništva Primorsko-goranske županije 20/05-1721

44.Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije 23/05-2082

45.Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe privatizacije hotelskih društava u većinskom državnom vlasništvu na području Primorsko-goranske županije 24/05-2226

46.Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije 25/05-2250

47.Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Crikvenici 26/05-2299

48.Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Centra za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije 26/05-2299

49.Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije 26/05-2300

50.Odluka o izboru predstavnika Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće 26/05-2300

51.Odluka o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija 28/05-2477

52.Odluka o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija 28/05-2479

53.Odluka o određivanju predstavnika u Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Cres - Lošinj 28/05-2482

54.Odluka o određivanju predstavnika u Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Rijeka 28/05-2482

55.Odluka o određivanju predstavnika u Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Opatija 28/05-2482

56.Odluka o određivanju predstavnika u Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Krk 28/05-2482

57.Odluka o određivanju predstavnika u Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Crikvenica 28/05-2483

58.Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Stožera operativnog centra Primorsko-goranske županije 38/05-4102

59.Odluka o izboru članova Odbora za mlade Primorsko-goranske županije 38/05-4102

60.Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija 38/05-4103

61.Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija 38/05-4103

62.Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rabu 38/05-4103

Zaključci

1.Zaključak o upravljanju vlasničkim portfeljem Republike Hrvatske u trgovačkim društvima i ustanovama na području Primorsko-goranske županije 23/05-2082

2.Zaključak broj 2170-01-11-01-05-2 26/05-2300

Ostali akti

1.Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije 11/05-1359

2.Izvod iz Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije 12/05-1402

3.Strategija zaštite okoliša Primorsko-goranske županije 31/05-2801

4.Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije 35/05-3509

Ispravci

1.Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku Brodogradilištu »Krk« 12/05-1402

2.Ispravak Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže »Omorika« u Dramlju 19/05-1678

3.Ispravak Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija 32/05-3052

4.Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Antona Jurića 38/05-4104


GRADOVI

GRAD BAKAR

Programi

1.I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2005. godinu 8/05-924

Planovi

1.Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Bakra za 2005. godinu 13/05-1452

Odluke

1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji 4/05-252

2.Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini 8/05-917

3.Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2004. godinu 8/05-920

4.Odluka o izboru za obavljanje komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda na području Grada Bakra 8/05-923

5.Odluka o izboru za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na području Grada Bakra 8/05-924

6.Odluka ur. broj 2170-02-01-05-17/MS 15/05-1490

7.Odluka ur. broj 2170-02-01-05-18/MS 15/05-1490

8.Odluka ur. broj 2170-02-01-05-19/MS 15/05-1491

9.Odluka o profesionalnom obavljanju dužnosti gradonačelnika 21/05-1794

10.Odluka o izboru Izvoditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bakra koje se mogu obavljati temeljem ugovora 22/05-1853

11.Odluka o izboru Izvoditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Bakra koje se ne mogu obavljati temeljem ugovora 22/05-1853

12.Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoz pokojnika 22/05-1854

13.Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi 22/05-1855

14.Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Bakra 30/05-2658

15.Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja - korisnika usluga 32/05-3053

16.Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar 32/05-3054

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknada troškova vijećnicima Gradskog vijeća i članovima Gradskog poglavarstva Grada Bakra4/05-252

2.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama službenika i namještenika kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz Proračuna Grada Bakra 5/05-361

3.Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01. - 31.12.2004 8/05-890

4.Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2005. godinu 8/05-902

5.Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2005. godinu 23/05-2084

6.Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2005. godinu 33/05-3202

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Bakra 15/05-1490

2.Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Bakra 15/05-1490

3.Odluka o izboru članova Gradskog poglavarstva Grada Bakra 18/05-1623

4.Odluka o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Bakra 19/05-1679

5.Odluka o izboru stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra 21/05-1794


GRAD CRES

Programi

1.Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Cresa za razdoblje 2005./2008. godine 21/05-1799

2.Odluka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za razdoblje 2005. godine 26a/05-2394

3.Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 26a/05-2395

4.Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2006. godinu 36/05-3689

5.Program javnih potreba u športu za 2006. godinu 36/05-3689

6.Program javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Grada Cresa za 2006. godinu 36/05-3690

7.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 36/05-3690

8.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za razdoblje 2006. godine 36/05-3691

Planovi

1.Plan sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Grada Cresa 7/05-703

Odluke

1.Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama 4/05-253

2.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa i o nerazvrstanim cestama na području Grada Cresa 7/05-704

3.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa 7/05-705

4.Odluka o utvrđivanju trgovačkog društva od posebnog interesa za Grad Cres 7/04-706

5.Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe 7/05-706

6.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 8/05-925

7.Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe 26a/05-2394

8.Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe 26a/05-2394

9.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa i o nerazvrstanim cestama na području Grada Cresa 30/05-2660

10.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Cresa 36/05-3692

11.Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Cresa 36/05-3693

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa za 2004. godinu 7/05-690

2.Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2005. godinu 7/05-696

3.Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2005. godinu 26a/05-2386

4.Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2005. godinu 36/05-3674

5.Proračun Grada Cresa za 2006. godinu 36/05-3680

6.Projekcija proračunske potrošnje Grada Cresa za period 2006. do 2008. godine 36/05-3687

7.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2006. godinu 36/05-3688

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Rješenje o izboru gradonačelnika Grada Cresa 15/05-1492

2.Rješenje o izboru članova Mandatnog povjerenstva 15/05-1492

3.Rješenje o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja 15/05-1492

4.Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Cresa 15/05-1492

5.Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika 17/05-1538

6.Odluka o profesionalnom obavljanju dužnosti gradonačelnika 17/05-1538

7.Rješenje o izboru članova Gradskog poglavarstva Grada Cresa 17/05-1538

8.Rješenje o izboru članova Odbora za statutarno - pravna pitanja 17/05-1539

9.Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Cresa 17/05-1539

10.Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika 21/05-1802

11.Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika 21/05-1802

12.Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika 21/05-1803

13.Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika 21/05-1803

Stranica8 SLUŽBENENOVINE Kazalo

14.Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Cresa 21/05-1803

15.Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za suradnju jedinica lokalne samouprave Gradskog vijeća Grada Cresa 21/05-1803

16.Rješenje o razrješenju i izboru članova Socijalnog vijeća 21/05-1804

17.Odluka o prestanku mandata vijećniku Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika 26a/05-2396

18.Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja 26a/05-2396

19.Rješenje o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Girice« Cres 27/05-2426

Zaključci

1.Zaključak o usvajanju izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2004. godinu 7/05-696

2.Zaključak o usvajanju izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2004. godinu 7/05-696

3.Zaključak o prihvaćanju izvješća Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Cresa 15/05-1493

Ostali akti

1.Izvješće o stanju u prostoru Grada Cresa za razdoblje 2003. - 2004. godine 21/05-1795


GRAD CRIKVENICA

Pravilnici

1.Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u osnovnim školama i dječjem vrtiću 30/05-2738

Programi

1.Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 10/05-1333

2.Izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 10/05-1334

3.II. izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 30/05-2736

4.II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja infrastrukture za 2005. godinu 30/05-2736

5.Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 35/05-3510

6.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 35/05-3584

Planovi

1.Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2005. godinu 5/05-363

2.Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2005. godinu 5/05-365

3.I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2005. godinu s projekcijama za 2006. i 2007. godinu 10/05-1302

4.II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2005. godinu s projekcijom za 2006. i 2007. godinu 30/05-2701

5.Plan razvojnih programa za 2006. godinu s projekcijom za 2007. i 2008. godinu 35/05-3565

Odluke

1.Odluka o dopuni Odluke o autotaksi prijevozu osoba 5/05-362

2.Odluka o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Crikvenicu 5/05-362

3.Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Crikvenice 5/05-362

4.Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području Grada Crikvenice za 2005. godinu5/05-363

5.Odluka o određivanju imena parka 10/05-1334

6.Statutarna odluka o profesionalnom obavljanju dužnosti članova Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice 17/05-1541

7.Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća i raspodjeli dobitka GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica za 2004. godinu 23/05-2101

8.Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice u 2005. godini 23/05-2101

9.Odluka o određivanju imena šetališta 34/05-3362

10.Odluka o utvrđivanju naknade troškova članova Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Crikvenice 34/05-3362

11.Odluka o socijalnoj skrbi 35/05-3585

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Godišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2004. godinu 10/05-1235

2.I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2005. godinu 10/05-1267

3.I. izmjena i dopuna Odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2006. i 2007. godinu 10/05-1320

4.II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2005. godinu 30/05-2661

5.II. izmjena i dopuna Odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2006. i 2007. godinu 30/05-2720

6.Proračun Grada Crikvenice za 2006. godinu 35/05-3510

7.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2006. godinu 35/05-3547

8.Odluka o projekciji proračunske potrošnje za 2007. i 2008. godinu 35/05-3551

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Rješenje o izboru članova Mandatne komisije 16/05-1522

2.Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice 16/05-1522

3.Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice 16/05-1522

4.Rješenje o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja 16/05-1522

5.Rješenje o izboru gradonačelnika Grada Crikvenice 16/05-1523

6.Rješenje o izboru Odbora za statut, poslovnik i propise 17/05-1540

7.Rješenje o izboru Komisije za dodjelu priznanja 17/05-1540

8.Rješenje o izboru Odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje 17/05-1540

9.Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice 17/05-1540

10.Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva 17/05-1541

11.Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva 17/05-1541

12.Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva 17/05-1542

13.Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva 17/05-1542

14.Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Crikvenice 17/05-1542

15.Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Crikvenice 17/05-1543

16.Odluka o ostavci člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenici člana Gradskog vijeća 23/05-2101

17.Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća 23/05-2102

18.Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Gradskog vijeća 23/05-2102

19.Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Gradskog vijeća 23/05-2102

20.Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Gradskog vijeća 23/05-2103

21.Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Mandatne komisije 23/05-2103

22.Odluka o ostavci člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća 26a/05-2397

23.Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za kulturu 30/05-2738

24.Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za šport i tehničku kulturu 30/05-2739

25.Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za predškolski odgoj, školstvo i mladež30/05-2739

26.Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb 30/05-2739

27.Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za imenovanje ulica i trgova 30/05-2740

28.Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i zamjenika Komisije za popis birača 30/05-2740

29.Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe 30/05-2740

30.Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i člana Odbora za suradnju s gradovima - općinama i međunarodnu suradnju 30/05-2741

31.Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanje 30/05-2741

32.Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun 30/05-2741

33.Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica 30/05-2742

34.Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica 30/05-2742

35.Rješenje o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 30/05-2742

36.Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 35/05-3586

37.Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove »Narodna knjižnica i čitaonica« Crikvenica 35/05-3587

Zaključci

1.Zaključak klasa: 600-01/05-01/45 26a/05-2397

2.Zaključak klasa: 600-01/05-01/44 26a/05-2397

3.Zaključak o izradi Razvojnog projekta »Projekt ukupnog razvoja Grada »Crikvenice« 30/05-2737

Ostali akti

1.Mjerila za osiguranje sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe na području Grada Crikvenice za 2005. godinu 5/05-366

Ispravci

1.Ispravak Rješenja o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja 17/05-1543


GRAD ČABAR

Statuti

1.Odluka o izmjeni Statuta Grada Čabra 22/05-1857

Programi

1.Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra u 2005. godini 28/05-2488

Stranica10 SLUŽBENENOVINE Kazalo

Odluke

1.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar 12/05-1412

2.Odluka o izmjeni Odluke o zemljištu u posjedu i vlasništvu Grada Čabra 12/05-1413

3.Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Čabra 22/05-1857

4.Odluka o načinu obavljanja dužnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 22/05-1859

5.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Čabru 28/05-2486

6.Odluka o drugoj izmjeni Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Čabra 28/05-2486

7.Odluka o izmjeni Odluke o priključenju građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture 28/05-2487

8.Odluka o pravima osoba koje volonterski obavljaju dužnosti u Gradu Čabru 28/05-2487

9.Odluka o drugoj izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Čabra 39/05-4202

10.Odluka o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi - Doma za starije osobe Gerovo 39/05-4203

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Godišnji obračun Proračuna Grada Čabra za 2004. godinu 12/05-1409

2.I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Čabra za 2005. godinu 41/05-4522

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar 12/05-1412

2.Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar 12/05-1412

3.Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 14/05-1469

4.Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje 14/05-1469

5.Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čabra 14/05-1469

6.Odluka o izboru gradonačelnika Grada Čabra 14/05-1469

7.Odluka o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Čabra 14/05-1470

8.Odluka o imenovanju članova Poglavarstva Grada Čabra 14/05-1470

9.Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čabra 14/05-1470

11.Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo i razvoj 22/05-1859

10.Odluka o izboru Odbora za malogranični promet i suradnju 22/05-1859

11.Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo 22/05-1860

12.Odluka o izboru Odbora za komunalnu djelatnost 22/05-1860

13.Odluka o izboru Odbora za statutarno - pravna pitanja 22/05-1860

14.Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti 22/05-1860

15.Odluka o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća 22/05-1861

16.Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar 22/05-1861

17.Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanja 28/05-2486

18.Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar 39/05-4203

Zaključci

1.Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Trgovačkog suda u Rijeci 12/05-1413


GRAD DELNICE

Statuti

1.Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Statuta Grada Delnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01) 27/05-2432

2.Odluka o drugim izmjenama i dopunama Statuta Grada Delnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01 i 27/05) 39/05-4209

Pravilnici

1.Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog registraturnog gradiva 27/05-2438

Poslovnici

1.Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Delnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01 i 04/02) 25/05-2268

Programi

1.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini 27/05-2427

2.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 27/05-2428

3.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 39/05-4206

4.Program održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini 39/05-4207

5.Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica 39/05-4209

Planovi

1.Plan sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Grada Delnica 7/05-759

Odluke

1.Odluka o komunalnoj naknadi (pročišćeni tekst) 3/05-127

2.Odluka o određivanju službenika za informiranje 3/05-129

3.Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Grada Delnica 3/05-130

4.Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1 i K-2 7/05-728

5.Odluka o dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda 7/05-758

6.Odluka o prihvaćanju povećanja cijena za radove na održavanju nerazvrstanih cesta 7/05-760

7.Odluka br. 2112-01-05-14 7/05-760

8.Odluka o dopuni Odluke o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Delnica 12/05-1414

9.Odluka o dopuni Odluke o visini zakupnine za javne površine u vlasništvu Grada Delnica 12/05-1414

10.Odluka o prihvaćanju Nacrta sporazuma o decentraliziranoj suradnji pod nazivom »Projekt sjever - zapad« - izjava o pridruživanju projektu između Grada Delnica i talijanske Općine Borgiallo (Torino) 12/05-1414

11.Odluka o prihvaćanju Ugovora o partnerstvu s Općinom Borgiallo za dobrovoljnu civilnu službu u inozemstvu 12/05-1414

12.Odluka o prihvaćanju Protokola o sadržaju decentralizirane suradnje između Grada Delnica i talijanske Općine Borgiallo (Torino) 12/05-1415

13.Odluka o zaduživanju članova Gradskog poglavarstva Grada Delnica 18/05-1627

14.Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica 18/05-1628

15.Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica 18/05-1628

16.Odluka o dodjeli Nagrade Grada Delnica za životno djelo 18/05-1628

17.Odluka o drugoj dopuni Odluke o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Delnica 18/05-1628

18.Odluka o visini rente i cijene zemljišta na području Grada Delnica 24/05-2227

19.Odluka o pokretanju postupka donošenja Izmjena i dopuna Statuta Grada Delnica 25/05-2268

20.Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića »Hlojkica« Delnice za pedagošku godinu 2004./2005. 25/05-2269

21.Odluka kojom se podržava kraći Program Igraonice u Brodu na Kupi 25/05-2269

22.Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 25/05-2269

23.Odluka o profesionalnom obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Delnica 25/05-2271

24.Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Delnica 25/05-2272

25.Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Delnica 25/05-2273

26.Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova »održavanje javne rasvjete« temeljem ugovora 25/05-2273

27.Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova »odvoz otpada s javnih površina« temeljem ugovora 25/05-2273

28.Odluka o povjeravanju obavljanja javnih poslova »zimska služba na nerazvrstanim cestama« temeljem ugovora 25/05-2274

29.Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Grada Delnica 27/05-2434

30.Odluka o prihvaćanju Projekta bilateralne suradnje pod nazivom »Plan lokalnog razvoja Mikroregija Gorski kotar« u suradnji s regijom Friuli - Venezia - Giulia 27/05-2437

31.Odluka o prihvaćanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića »Hlojkica« Delnice 27/05-2437

32.Odluka o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade za 2006. godinu 27/05-2441

33.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 27/05-2441

34.Odluka o prvoj izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Grada Delnica 39/05-4211

35.Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova »čišćenje i održavanje slivnika oborinske kanalizacije« temeljem ugovora 39/05-4212

36.Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata 40/05-4400

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - XII.2004. 7/05-707

2.Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - VI. 2005. 25/05-2251

3.Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica 25/05-2271

4.Odluka o naknadama za rad vijećnika, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela 27/05-2431

5.Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2005. godinu 30/05-2744

6.Odluka o prvoj dopuni Odluke o naknadama za rad vijećnika, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela 39/05-4211

7.Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2005. godinu 40/05-4362

8.Proračun Grada Delnica za 2006. godinu 40/05-4382

9.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2006. godinu 40/05-4399

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća 18/05-1624

2.Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 18/05-1624

3.Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 18/05-1624

4.Rješenje o određivanju prvog potpredsjednika Gradskog vijeća 18/05-1624

5.Rješenje o izboru gradonačelnika Grada Delnica 18/05-1625

6.Odluka o osnivanju i izboru članova Komisije za priznanja 18/05-1625

7.Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika i članova Gradskog poglavarstva 18/05-1625

Stranica12 SLUŽBENENOVINE Kazalo

8.Rješenje o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća 18/05-1625

9.Rješenje o mirovanju mandata članovima Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti članova Gradskog vijeća 18/05-1626

10.Odluka o osnivanju i imenovanju Mandatne komisije 18/05-1626

11.Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za izbor i imenovanja 18/05-1626

12.Odluka o osnivanju i imenovanju članova Komisije za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija 25/05-2270

13.Odluka o osnivanju i imenovanju članova Komisije za dodjelu socijalnih stipendija 25/05-2270

14.Odluka o osnivanju i imenovanju članova Komisije za popis birača 25/05-2272

15.Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Mandatne komisije 27/05-2430

16.Rješenje o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća 27/05-2431

17.Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica 39/05-4211

18.Odluka o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Delnice 39/05-4212

Ostali akti

1.Izvješće za 2004. godinu o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od četiri godine 7/05-753

2.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini 7/05-756

GRAD KASTAV

Pravilnici

1.II. izmjene i dopune Pravilnika o radu 34/05-3389

2.Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva 36/05-3694

3.Pravilnik o plaćama 36/05-3697

Programi

1.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za 2005. godinu 2/05-48

2.Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2005. godinu 2/05-50

3.Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kastva za razdoblje ožujak 2005. - ožujak 2009. 8/05-928

4.I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za 2005. godinu 26/05-2303

5.I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2005. godinu 26/05-2304

6.II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za 2005. godinu 34/05-3387

7.II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2005. godinu 34/05-3389

8.Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2006. godinu 36/05-3758

Odluke

1.Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva 5/05-388

2.Odluka o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana dijela stambenog naselja Rubeši (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/91 i 9/99) u dijelu koji se nalazi na području Grada Kastva 5/05-391

3.Odluka o dodjeli nagrada Grada Kastva 8/05-928

4.Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika 17/05-1548

5.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 17/05-1548

6.Odluka o reguliranju prometa u staroj jezgri Grada Kastva 17/05-1549

7.II. izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu 26/05-2302

8.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 26/05-2304

9.Odluka o uvođenju jednosmjernog prometa na dionici Ulica 111. brigade ZNG - Jurčići 34/05-3389

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Odluka o naknadi troškova za rad članova Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kastva 2/05-45

2.Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2005. godini 2/05-45

3.Odluka o financiranju javnih potreba u sportu u 2005. godini 2/05-47

4.Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu 5/05-368

5.Odluka o raspodjeli rezultata 17/05-1549

6.I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu 23/05-2104

7.Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu 23/05-2129

8.II. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu 34/05-3364

9.Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu 34/05-3387

10.Proračun Grada Kastva za 2006. godinu 36/05-3698

11.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2006. godinu 36/05-3740

12.Projekcija Proračuna za razdoblje 2006. - 2008. godine 36/05-3741

13.Odluka o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području Grada Kastva u predškolskim ustanovama 36/05-3753

14.Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela, gradonačelnika, zamjenice gradonačelnika i članova Gradskog poglavarstva 36/05-3754

15.Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva 36/05-3755

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru članova Mandatno-imunitetske komisije 15/05-1494

2.Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje, predstavke, pritužbe i priznanja 15/05-1494

3.Odluka o izboru članova Odbora za statutarno - pravna pitanja 15/05-1494

4.Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Kastva 15/05-1494

5.Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Kastva 15/05-1495

6.Odluka o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 15/05-1495

7.Odluka o izboru gradonačelnika Grada Kastva 15/05-1495

8.Odluka o mirovanju vijećničkog mandata 17/05-1544

9.Odluka o izboru zamjenika vijećnika 17/05-1544

10.Odluka o izboru članova Gradskog poglavarstva 17/05-1544

11.Odluka o mirovanju viječničkog mandata 17/05-1545

12.Odluka o izboru zamjenika vijećnika 17/05-1545

13.Odluka o izboru članova Odbora za sport i tjelesnu kulturu 17/05-1545

14.Odluka o izboru članova Odbora za kulturu i tehničku kulturu 17/05-1546

15.Odluka i izboru članova Odbora za međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju 17/05-1546

16.Odluka o izboru članova Odbora za brigu o djeci, odgoju i osnovnom obrazovanju 17/05-1546

17.Odluka o izboru članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i osobe treće životne dobi 17/05-1547

18.Odluka o izboru članova Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, te zaštitu i uređenje prirodnog okoliša 17/05-1547

19.Odluka o izboru članova Odbora za komunalne djelatnosti, uređenje naselja i stanovanje, poslovne prostore, te zaštitu potrošača 17/05-1547

20.Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo i razvoj 17/05-1548

21.Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav 17/05-1549

Ostali akti

1.Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu 2/05-48

2.Izvješće o stanju u prostoru Grada Kastva za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005. 8/05-931


GRAD KRALJEVICA

Programi

1.Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2005. godinu 6/05-564

2.Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2005. godinu 33/05-3216

3.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 33/05-3217

4.Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2006. godinu 39/05-4224

5.Program javnih potreba u kulturi za 2006. godinu 39/05-4225

6.Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci za 2006. godinu 39/05-4225

7.Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2006. godinu 39/05-4226

8.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 39/05-4227

Planovi

1.Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u 2005. godini za područje Grada Kraljevice 21/05-1805

2.Plan motrenja i ophodnje otvorenog prostora kao i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i Plan rada izviđačko - preventivnih ophodnji 21/05-1806

Odluke

1.Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra 6/05-565

2.Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra 6/05-567

3.Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata 6/05-568

4.Odluka o zaduživanju kod Erste Steiermärkische bank d.d. Rijeka za financiranje kapitalnih projekata 6/05-569

5.Odluka o profesionalnom obnašanju dužnosti zamjenika gradonačelnika 21/05-1806

6.Odluka o visini spomeničke rente 27/05-2452

7.Odluka o vrijednosti obračunske jedinice - boda (B) 27/05-2454

8.Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kraljevice u 2005. godini 33/05-3215

9.Odluka broj 2170/08-08-05-01 33/05-3215

10.Odluka o visini novčane naknade 33/05-3216

11.Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Kraljevice 39/05-4223

12.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Kraljevice 39/05-4228

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Kraljevice za 2004. godinu 1/05-2

2.I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2005. godinu 6/05-555

3.Godišnji obračun Proračuna Grada Kraljevice za 2004. godinu 9/05-1115

4.II. izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2005. godinu 27/05-2442

5.Proračun Grada Kraljevice za 2006. 39/05-4213

6.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2006. godinu 39/05-4221

Stranica14 SLUŽBENENOVINE Kazalo

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja 16/05-1524

2.Odluka o imenovanju gradonačelnika Grada Kraljevice 16/05-1524

3.Odluka o imenovanju predsjednika Gradskog vijeća Grada Kraljevice 16/05-1524

4.Odluka o izboru članova Mandatnog odbora 16/05-1524

5.Odluka o imenovanju zamjenika gradonačelnika Grada Kraljevice 16/05-1525

6.Odluka o imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Kraljevice 16/05-1525

7.Odluka o izboru zamjenika vijećnika 18/05-1629

8.Odluka o mirovanju vijećničkog mandata 18/05-1629

9.Odluka o izboru članova Gradskog poglavarstva Grada Kraljevice 18/05-1629

10.Odluka o izboru članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju 27/05-2452

11.Odluka o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja 27/05-2453

12.Odluka o izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja 27/05-2453

13.Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za sport 33/05-3215


GRAD KRK

Pravilnici

1.Pravilnik o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Grada Krka 2/05-52

2.Pravilnik o premještanju vozila, blokiranju i deblokiranju autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila 2/05-53

Programi

1.I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 23/05-2140

2.Program održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini 38/05-4120

3.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 38/05-4122

Planovi

1.Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela područja Radićeve ulice u Gradu Krku 23/05-2144

Odluke

1.Odluka o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za financiranje izgradnje zgrade osnovne škole u Krku 6/05-588

2.Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje TD »Ponikve« d.o.o. za financiranje izgradnje I. faze - etape 1. vodoopskrbe Šotoventa 6/05-588

3.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 6/05-589

4.Odluka o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju i izgradnji objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Krka 6/05-589

5.Odluka o izboru osoba za izvođenje radova na održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta na području Grada Krka 6/05-590

6.Odluka o dodjeli koncesije za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila 6/05-590

7.Odluka o vrijednosti boda »B« za izračun komunalne naknade 29/05-2554

8.Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk 29/05-2554

9.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 29/05-2559

10.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 29/05-2559

11.Odluka o objedinjavanju Programa gospodarenja i zbrinjavanja otpada na otoku Krku 38/05-4119

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Godišnji obračun Proračuna Grada Krka za 2004. godinu 6/05-570

2.Odluka o I. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2005. godinu 6/05-578

3.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2005. godinu 6/05-587

4.Odluka o II. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2005. godinu 23/05-2131

5.Proračun Grada Krka za 2006. godinu 38/05-4105

6.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2006. godinu 38/05-4117

7.Odluka o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela 38/05-4118

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru mandatne komisije 15/05-1497

2.Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15/05-1497

3.Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka 15/05-1497

4.Odluka o izboru gradonačelnika Grada Krka 15/05-1497

5.Odluka o imenovanju Komisije za popis birača 21/05-1808

6.Odluka o izboru članova Poglavarstva Grada Krka 21/05-1808

7.Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću 21/05-1808

8.Odluka o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću 21/05-1809

9.Odluka o izboru Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 21/05-1809

10.Odluka o izboru Odbora za proračun i financije 21/05-1809

11.Odluka o izboru Odbora za statutarno - pravna pitanja 21/05-1809

12.Odluka o izboru Odbora za komunalno gospodarstvo 21/05-1810

13.Odluka o izboru Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju 21/05-1810

14.Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti 21/05-1810

15.Odluka o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave 21/05-1810

16.Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatne komisije 23/05-2149

17.Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenici člana Gradskog vijeća 23/05-2149

18.Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća 23/05-2149

19.Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Gradskog vijeća 23/05-2149

20.Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka 29/05-2554

21.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk 29/05-2560

Zaključci

1.Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk 6/05-591

2.Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju 23/05-2150

3.Zaključak o davanju suglasnosti 38/05-4124

Ispravci

1.Ispravak Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2005. godinu 8/05-935

GRAD MALI LOŠINJ

Statuti

1.Statut Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Malog Lošinja 3/05-131

2.Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Malog Lošinja 19/05-1680

Planovi

1.I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2005. godinu 5/05-416

2.Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja 12/05-1416

3.Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2006. godinu 37/05-3845

4.Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2007. i 2008. godinu 37/05-3871

Odluke

1.Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta 5/05-420

2.Odluka o zaduživanju kod Erste & Steiermärkische bank d.d. 5/05-421

3.Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata (investicija) 5/05-422

4.Odluka o davanju gradskih stanova i stambenih prostora u najam 13/05-1454

5.Odluka o načinu izlaganja robe izvan poslovnog prostora 18/05-1630

6.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja 19/05-1680

7.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Malog Lošinja 23/05-2151

8.Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo 23/05-2151

9.Odluka o proglašenju počasnim građaninom Grada Malog Lošinja 23/05-2151

10.Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta 28/05-2508

11.Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta 28/05-2509

12.Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta 28/05-2509

13.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja 37/05-3873

14.Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra 37/05-3873

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Financijski plan Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Malog Lošinja za 2005. godinu 3/05-135

2.Godišnji obračun Proračuna Grada Malog Lošinja za 2004. godinu 5/05-392

3.Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2004. godinu 5/05-400

4.I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu 5/05-401

5.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu 5/05-416

6.Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova Gradskog poglavarstva, članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva 8/05-936

7.II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu 28/05-2493

8.Proračun Grada Malog Lošinja za 2006. godinu 37/05-3826

9.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2006. godinu 37/05-3842

10.Projekcija Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2006. - 2008. godine 37/05-3848

11.Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Malog Lošinja za 2005. godinu 37/05-3874

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Rješenje o izboru Mandatne komisije 15/05-1499

Stranica16 SLUŽBENENOVINE Kazalo

2.Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15/05-1499

3.Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća 15/05-1499

4.Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 15/05-1500

5.Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 15/05-1500

6.Rješenje o izboru Odbora za statutarno- pravna pitanja 15/05-1500

7.Rješenje o izboru gradonačelnika Grada Mali Lošinj 15/05-1500

8.Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Mali Lošinj 15/05-1501

9.Rješenje o izboru članova Gradskog poglavarstva Grada Mali Lošinj 15/05-1501

10.Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj 18/05-1630

11.Odluka o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 19/05-1681

12.Rješenje o izboru predsjednika i člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj 19/05-1681

13.Rješenje o imenovanju članova Ocjenjivačkog suda Grada Malog Lošinja 19/05-1681

14.Rješenje o imenovanju članova Komisije za rješavanje u drugom stupnju 19/05-1682

15.Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i razvoj 28/05-2509

16.Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za unapređivanje i razvitak manjih mjesta 28/05-2510

17.Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za očuvanje i uređivanje prirode i zaštitu okoliša 28/05-2510

18.Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno planiranje 28/05-2510

19.Rješenje o imenovanju članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju 28/05-2510

20.Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije 28/05-2511

21.Odluka o razrješenju članstva u Upravnom vijeću Centra za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije 28/05-2511

Zaključci

1.Zaključak o odobravanju povećanja temeljnog kapitala društva - Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o. 9/05-1125

2.Zaključak ur. broj 2213/01-01-05-31 15/05-1499

3.Zaključak ur. broj 2213/01-01-05-32 15/05-1501

4.Zaključak ur. broj 2213/01-01-05-33 15/05-1501

Ispravci

1.Ispravak I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu 8/05-936


GRAD NOVI VINODOLSKI

Statuti

1.Izmjene Statuta Grada Novi Vinodoski 23/05-2152

Poslovnici

1.Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski 23/05-2152

Programi

1.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 8/05-957

2.Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem12/05-1424

3.Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 28/05-2528

4.II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 28/05-2530

5.Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 36/05-3778

6.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 36/05-3780

7.II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 41/05-4542

8.III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 41/05-4544

Planovi

1.Plan nabave Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu 2/05-57

2.Plan nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2005. godinu 2/05-58

3.Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2005. godinu 4/05-254

4.Plan lokacija za postavljanje privremenih objekata 11/05-1367

5.Dopune Plana nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2005. godinu 11/05-1372

6.Izmjene Plana nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2005. godinu 20/05-1723

7.Izmjene plana nabave Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu 26/05-2306

8.Izmjene i dopune Plana nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2005. godinu 26/05-2306

9.Izmjene Plana nabave Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu 28/05-2536

10.Izmjene i dopune Plana nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2005. godinu 28/05-2536

Odluke

1.Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti na prijavljeni Cjenik proizvoda i usluga KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski 2/05-55

2.Odluka o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta 8/05-958

3.Odluka broj 2107/02-01-05-2 19/05-1684

4.Odluka o pristupanju u Asocijaciju multietničkih gradova jugoistočne Europe - PHILIA 19/05-1685

5.Odluka o komunalnom doprinosu 28/05-2532

6.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 28/05-2541

7.Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata 36/05-3785

8.Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 36/05-3785

9.Odluka Ur.broj: 2107/02-01-05-5 36/05-3786

10.Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2005. godinu 41/05-4546

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2004. godinu 8/05-938

2.I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu 8/05-950

3.2. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu 28/05-2512

4.Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski za razdoblje od 16. lipnja do 31. prosinca 2005. godine 28/05-2538

5.Odluka o izmjeni Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, te osoba izabranih na određene dužnosti 28/05-2539

6.Proračun Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu 36/05-3761

7.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu 36/05-3783

8.3. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu 41/05-4527

9.Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu 41/05-4546

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Rješenje o imenovanju Savjeta za praćenje cijena javnih usluga 3/05-136

2.Odluka o prestanku i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski 4/05-254

3.Rješenje o imenovanju ravnatelja Narodne čitaonice i knjižnice u Novom Vinodolskom 8/05-959

4.Rješenje o izboru gradonačelnika Grada Novi Vinodolski 17/05-1551

5.Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja 17/05-1551

6.Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski 17/05-1551

7.Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski 17/05-1551

8.Rješenje o imenovanju Komisije za Statut i Poslovnik 17/05-1552

9.Rješenje o imenovanju Mandatne komisije 17/05-1552

10.Odluka o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća 19/05-1683

11.Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski 19/05-1683

12.Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski 19/05-1683

13.Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski 19/05-1683

14.Rješenje o imenovanju Komisije za proračun i financije 19/05-1684

15.Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije 19/05-1684

16.Odluka o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća 23/05-2152

17.Odluka o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća 23/05-2153

18.Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Skupštine GKTD Ivanj d.o.o. 23/05-2153

19.Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja 23/05-2153

20.Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije 23/05-2154

21.Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za Statut i Poslovnik 23/05-2154

22.Rješenje o razrješenju člana Gradskog poglavarstva 28/05-2539

23.Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Novi Vinodolski 28/05-2540

24.Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski 28/05-2540

25.Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski 28/05-2540

26.Rješenje o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja Grada Novi Vinodolski 28/05-2541

27.Rješenje o imenovanju članova Socijalnog vijeća 28/05-2541

28.Rješenje o imenovanju Komisije za imenovanje ulica i trgova 36/05-3787

29.Rješenje o imenovanju Komisije za popis birača 36/05-3787

Rješenja

1.Rješenje broj 2107/02-01-05-2 19/05-1685

2.Rješenje broj 2107/02-01-05-3 19/05-1685

Zaključci

1.Zaključak broj 2107/02-01-05-4 4/05-259

2.Zaključak broj 2107/02-01-05-3 4/05-260

Stranica18 SLUŽBENENOVINE Kazalo

3.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Novi Vinodolski u 2004. godini 4/05-260

4.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu 4/05-260

5.Zaključak o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski 13/05-1458

6.Izmjene i dopune Zaključka o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski 20/05-1722

7.Zaključak Ur. broj: 2107/02-01-05-2 28/05-2539

8.Zaključak o dopuni Zaključka o određivanju visine iznosa troškova, naknada i cijena u gospodarenju građevinskim zemljištem 33/05-3219

9.Zaključak Ur. broj: 2107/02-01-05-2 36/05-3786

10.Zaključak o izradi projekta »Projekt ukupnog razvoja Grada Novi Vinodolski« 39/05-4229

Ostali akti

1.Prethodna suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića »Fijolica« 28/05-2539

Ispravci

1.Ispravak Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja »Ulaz u Marinu« 28/05-2542


GRAD OPATIJA

Programi

1.I. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 7/05-807

2.I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 7/05-808

3.II. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 22/05-1941

4.II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 22/05-1943

5.III. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 32/05-3159

6.III. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 32/05-3162

7.Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 32/05-3163

8.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 32/05-3169

9.Program Projekta »Opatija - grad prijatelj djece« za razdoblje 2006. - 2009. godine 32/05-3173

Planovi

1.Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatiji za 2006. godinu 32/05-3172

Odluke

1.Odluka o promjeni granica Grada Opatije i Grada Rijeke 2/05-61

2.Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije 3/05-137

3.Odluka o zaduživanju kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje investicijskih radova i nabavku opreme za višenamjensku dvoranu - kino 7/05-851

4.Odluka o prihvaćanju investicijskih ulaganja (inv. radovi i oprema) u višenamjensku dvoranu - kino 7/05-851

5.Odluka o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije 7/05-851

6.Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo 7/05-858

7.Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije 7/05-858

8.Odluka o osnivanju radnih tijela 21/05-1812

9.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije 22/05-1945

10.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 32/05-3171

11.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije 32/05-3172

12.Odluka o javnim priznanjima Grada Opatije 32/05-3174

13.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 39/05-4230

14.Odluka o izdvajanju dijela naselja Ika i pripajanju naselju Oprić 39/05-4230

15.Odluka o izdvajanju dijela naselja Poljane i Dobreć i pripajanju naselju Vela Učka 39/05-4231

16.Odluka o promjeni granice Grada Opatije i Općine Lovran 39/05-4231

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2004. godinu 7/05-768

2.Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2004. godinu 7/05-806

3.I. izmjene Plana Proračuna Grada Opatije za 2005. godinu 7/05-811

4.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata 7/05-857

5.Odluka o iznosu za financiranje gradnje i otplatu Podzajma 11/05-1375

6.Izvršenje plana Proračuna Grada Opatije za I. - VI. 2005. godine 22/05-1862

7.II. izmjene plana Proračuna Grada Opatije za 2005. godinu 22/05-1901

8.III. izmjene Plana proračuna Grada Opatije za 2005. godinu 32/05-3055

9.Plan Proračuna Grada Opatije za 2006. godinu 32/05-3095

10.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2006. godinu 32/05-3134

11.Projekcija Plana Proračuna Grada Opatije za 2006. do 2008. godine 32/05-3136

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Rješenje o izboru gradonačelnika Grada Opatije 16/05-1526

2.Rješenje o izboru članova Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Opatije 16/05-1526

3.Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Opatije 16/05-1526

4.Rješenje o izboru dva potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije 16/05-1526

5.Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije 16/05-1527

6.Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Opatije 16/05-1527

7.Rješenje o izboru članova Gradskog poglavarstva Grada Opatije 18/05-1631

8.Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Opatije 18/05-1631

9.Rješenje o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena javnih usluga 21/05-1812

10.Rješenje o imenovanju članova Socijalnog vijeća 21/05-1813

11.Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za proračun i financije 22/05-1946

12.Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja 22/05-1946

13.Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša 22/05-1946

14.Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju 22/05-1947

15.Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za pitanja nacionalnih manjina 22/05-1947

16.Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe 22/05-1947

17.Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata 22/05-1948

18.Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Uređivačkog savjeta za gradski list »Opatija« 22/05-1948

19.Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica 22/05-1948

20.Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 22/05-1949

21.Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija 22/05-1949

22.Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija 22/05-1949

23.Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture, Festival Opatija 22/05-1950

24.Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja mladih 23/05-2155

25.Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za rješavanje problema opatijskih plaža 23/05-2155

26.Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za praćenje i unapređivanje kvalitete ugostiteljske ponude 23/05-2155

27.Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za gospodarski razvoj 23/05-2155

28.Rješenje o razrješenju i izboru člana Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Opatije 24/05-2228

29.Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 27/05-2455

30.Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za popis birača 27/05-2455

31.Rješenje o izboru predsjednika i članova Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije 27/05-2455

32.Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti 27/05-2456

33.Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i tehničku kulturu 27/05-2456

34.Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora 27/05-2456

35.Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija 32/05-3176

Zaključci

1.Zaključak broj 2156/01-01-05-7 3/05-137

2.Zaključak o imenovanju Komisije za poslovni prostor 21/05-1813

3.Zaključak broj 2156/01-01-05-6 22/05-1950

4.Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut O.Š. »Rikard Katalinić Jeretov« 22/05-1950

Ostali akti

1.Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu 7/05-761

2.Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu 7/05-764

Ispravci

1.Ispravak Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Opatije 21/05-1813

2.Ispravak Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju 24/05-2228

Stranica20 SLUŽBENENOVINE Kazalo


GRAD RAB

Pravilnici

1.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i Ureda Grada Raba 22/05-1951

2.Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba 24/05-2229

3.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba 24/05-2229

4.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba 32/05-3177

Programi

1.Program održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini 4/05-261

Planovi

1.Plan razvojnih programa za 2006. godinu 40/05-4434

Odluke

1.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Pahuljica« od roditelja - korisnika usluga 4/05-261

2.Odluka o usvajanju Programa vodoopskrbe, prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda i zbrinjavanja komunalnog otpada 4/05-261

3.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba 4/05-263

4.Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 4/05-264

5.Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Raba 8/05-960

6.Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Raba 8/05-960

7.Odluka o uspostavljanju prijateljstva i suradnje između Grada Raba i Općine Sežana u Republici Sloveniji 8/05-962

8.Odluka o ustrojavanju Motriteljsko - dojavne službe 19/05-1686

9.Odluka o pokretanju projekta i učlanjivanju Grada Raba u Hrvatsku mrežu zdravih gradova 23/05-2186

10.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih kredita 27/05-2458

11.Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za parkiranje 28/05-2543

12.Odluka o izmjeni Odluke o visini troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila, troškova blokiranja i deblokiranja osobnih, teretnih vozila i autobusa na javnim parkiralištima 28/05-2543

13.Odluka o uvođenju namjenskog povećanja cijene vode 30/05-2763

14.Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje 36/05-3788

15.Odluka o osnivanju »Gradske knjižnice Rab« 40/05-4440

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Godišnji obračun Proračuna Grada Raba za 2004. godinu 20/05-1725

2.Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Raba za razdoblje siječanj - lipanj 2005. godine 23/05-2157

3.Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Raba za 2005. godinu 23/05-2171

4.Odluka o dopuni Odluke o plaćama djelatnika Gradske uprave 24/05-2229

5.Odluka o naknadama troškova za rad vijećnika Gradskog vijeća i članova Poglavarstva Grada Raba 27/05-2457

6.Odluka o osnivanju proračunskog fonda za financiranje izgradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Raba 30/05-2763

7.Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Raba za 2005. godinu 40/05-4402

8.Konsolidirani Proračun Grada Raba za 2006. godinu 40/05-4416

9.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Raba za 2006. godinu 40/05-4433

10.Projekcija konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2006. - 2008. godine 40/05-4439

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o imenovanju direktora Trgovačkog društva »Sorinj« d.o.o. 4/05-264

2.Odluka o imenovanju članova Eko - stožera Grada Raba 5/05-423

3.Odluka o osnivanju i izboru članova Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba 17/05-1553

4.Odluka o izboru gradonačelnika Grada Raba 17/05-1553

5.Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Raba 17/05-1553

6.Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba 17/05-1553

7.Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba 17/05-1554

8.Odluka o osnivanju i izboru članova Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Raba 17/05-1554

9.Odluka o izboru članova Poglavarstva Grada Raba 17/05-1554

10.Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja 20/05-1736

11.Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja 23/05-2185

12.Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva »Dundovo« d.o.o. za trgovinu i usluge 23/05-2185

13.Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za mjesnu samoupravu 23/05-2186

14.Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab 23/05-2186

15.Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab 23/05-2187

16.Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva »Sorinj« d.o.o. Rab 23/05-2187

17.Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za statutarno - pravna pitanja 23/05-2187

18.Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za suradnju s gradovima i općinama i međunarodnu suradnju 23/05-2188

19.Odluka o razrješenju i izboru predsjednika mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Raba 27/05-2457

20.Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba 27/05-2457

21.Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis birača Grada Raba 30/05-2763

22.Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba 30/05-2764

23.Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja za Grad Rab 34/05-3391

24.Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 40/05-4441

Ispravci

1.Ispravak tekstualnog djela Prostornog plana uređenja Grada Raba 40/05-4442


GRAD RIJEKA

Statuti

1.Izmjene i dopune Statuta Grada Rijeke 3/05-139

2.Statut Vijeća Crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku 17/05-1555

3.Statut Vijeća Slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku 17/05-1557

4.Statut Vijeća Talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku 17/05-1559

5.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Statuta Osnovne škole Pećine 33/05-3295

6.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića »Rijeka« 33/05-3296

Pravilnici

1.Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 13/05-1460

2.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Rijeka« 33/05-3296

Poslovnici

1.Izmjene i dopune Poslovnika Poglavarstva Grada Rijeke 20/05-1755

2.Izmjene i dopune poslovnika Poglavarstva Grada Rijeke 27/05-2459

Programi

1.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 3/05-144

2.Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Grada Rijeke za razdoblje 2005. - 2009. godine 25/05-2275

3.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2005. godinu 33/05-3221

4.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2005. godinu 33/05-3232

5.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2005. godinu 33/05-3236

6.Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2005. godini 33/05-3241

7.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini 33/05-3245

8.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 33/05-3251

9.Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2006. godinu 37/05-3877

10.Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2006. godinu 37/05-3889

11.Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2006. godinu 37/05-3895

12.Program održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini 37/05-3906

13.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 37/05-3913

Planovi

1.Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2004. godini 1/05-4

2.Odluka o Detaljnom planu uređenja stambenog bloka Rujevica 2/05-64

3.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela športsko-rekreacijskog područja Kantrida 2/05-69

4.Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2005. godini 2/05-75

5.Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2005. godini 2/05-76

6.Odluka o Detaljnom planu uređenja stambenog područja Škurinjsko Plase 6/05-598

7.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone R-9 u Škurinjama 6/05-606

Stranica22 SLUŽBENENOVINE Kazalo

8.Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Rijeke 20/05-1742

9.Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 20/05-1753

10.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rijeke 26/05-2307

11.Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2005. godini 27/05-2459

12.Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2005. godinu 32/05-3178

13.Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2005. godinu 33/05-3294

14.Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2006. godinu 36/05-3789

15.Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2006. godini 37/05-3900

16.Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2006. godinu 37/05-3980

Odluke

1.Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi 1/05-4

2.Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra »a« za izračun visine mjesečne zakupnine u 2005. godini 1/05-4

3.Odluka o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Psihijatrijske bolnice »Lopača« 1/05-4

4.Odluka o uvjetima i mjerilima za načelno odobravanje kredita za izgradnju obiteljskih kuća, nadogradnju i dogradnju na vlastitom zemljištu iz Programa kreditiranja fizičkih osoba koje grade novi stambeni prostor nadogradnjom i dogradnjom zgrada ili izgradnjom obiteljskih kuća 1/05-5

5.Odluka o promjeni granica Grada Rijeke i Grada Opatije 2/05-62

6.Odluka o osnivanju Centra za zaštitu djece »Tić« Rijeka 2/05-62

7.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 2/05-70

8.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora 2/05-75

9.Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2005. godini 2/05-76

10.Odluka o određivanju imena ulice na području Grada Rijeke 3/05-139

11.Odluka o određivanju imena trgova na području Grada Rijeke 3/05-139

12.Odluka o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica 3/05-141

13.Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata 3/05-142

14.Odluka o osnivanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke 3/05-183

15.Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke 3/05-184

16.Odluka o uređenju prometa na području Grada Rijeke 3/05-188

17.Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke 3/05-192

18.Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 3/05-192

19.Odluka o izmjenama Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora 3/05-192

20.Odluka o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo 6/05-592

21.Odluka o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo 6/05-593

22.Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke« 6/05-593

23.Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke« 6/05-593

24.Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke« 6/05-593

25.Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke« 6/05-594

26.Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke« 6/05-594

27.Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke« 6/05-594

28.Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke« 6/05-594

29.Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke 6/05-595

30.Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke 6/05-595

31.Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke 6/05-595

32.Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke 6/05-595

33.Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke 6/05-596

34.Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke 6/05-596

35.Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke 6/05-596

36.Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Rijeke »Eneo« 6/05-596

37.Odluka o nerazvrstanim cestama i javno- prometnim površinama na području Grada Rijeke 6/05-610

38.Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture 6/05-614

39.Odluka o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke 6/05-618

40.Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 6/05-618

41.Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 6/05-619

42.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu 11/05-1376

43.Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata 15/05-1505

44.Odluka o visini troškova blokiranja i deblokiranja vozila 15/05-1505

45.Odluka o određivanju lokacije za smještaj nepropisno parkiranih vozila 15/05-1506

46.Odluka o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike 15/05-1506

47.Odluka o visini naknade za parkiranje 15/05-1506

48.Odluka o određivanju parkirališta za parkiranje autobusa 15/05-1507

49.Odluka o ustrojavanju Motriteljsko - dojavne službe 18/05-1632

50.Odluka o sastavu Poglavarstva Grada Rijeke 18/05-1633

51.Odluka o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada Rijeke (Hrvatska) i Grada Genove (Italija) 18/05-1634

52.Odluka o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada Rijeke (Hrvatska) i Grada Estea (Italija) 18/05-1634

53.Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta usmenim nadmetanjem (licitacijom) 19/05-1687

54.Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova kulturnih vijeća Grada Rijeke 19/05-1688

55.Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke 25/05-2275

56.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade troškova odnosno izgubljene zarade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Riejke, članova upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Grada i članova nadzornih odbora komunalnih društava 26a/05-2398

57.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole - Scuola elementare »Belvedere« 26a/05-2402

58.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Brajda« 26a/05-2402

59.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Centar« 26a/05-2402

60.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole - Scuola elementare »Dolac« 26a/05-2403

61.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Eugen Kumičić« 26a/05-2403

62.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Fran Franković« 26a/05-2403

63.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole - Scuola elementare »Gelsi« 26a/05-2403

64.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Gornja Vežica« 26a/05-2404

65.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Ivana Zajca« 26a/05-2404

66.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Kantrida« Rijeka 26a/05-2404

67.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Kozala« 26a/05-2404

68.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Nikola Tesla« 26a/05-2405

69.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Pećine« 26a/05-2405

70.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Pehlin« 26a/05-2405

71.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Podmurvice« 26a/05-2405

72.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole - Scuola elementare »San Nicolo« 26a/05-2406

73.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Srdoči« 26a/05-2406

74.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Škurinje« Rijeka 26a/05-2406

75.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Trsat« 26a/05-2407

76.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Turnić« 26a/05-2407

77.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Vladimir Gortan« 26a/05-2407

78.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Vežica« 26a/05-2407

79.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Zamet« 26a/05-2408

80.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Centra za odgoj i osnovno obrazovanje 26a/05-2408

81.Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu 29/05-2568

82.Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje KD KOZALA d.o.o. Rijeka 29/05-2576

83.Odluka o osnivanju Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti 33/05-3220

84.Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih jama na području Grada Rijeke 33/05-3296

85.Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 33/05-3297

86.Odluka o parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Rijeke 34/05-3392

87.Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra »a« za izračun visine mjesečne zakupnine u 2006. godini 36/05-3791

88.Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 37/05-3982

89.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu 37/05-3983

90.Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provjere znanja vozača autotaksi vozila o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Rijeke 37/05-3984

91.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke 37/05-3984

92.Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra 37/05-3985

93.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje sportskih objekata 41/05-4548

Stranica24 SLUŽBENENOVINE Kazalo

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu 3/05-145

2.Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu 3/05-182

3.Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2005. godini 6/05-592

4.Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2004. godine 8/05-963

5.Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu 8/05-963

6.Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2005. godinu 20/05-1737

7.Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2005. godini 27/05-2459

8.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata 28/05-2544

9.Odluka o izmjenama Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2004. godine 33/05-3221

10.Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu 33/05-3253

11.Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu 33/05-3294

12.Proračun Grada Rijeke za 2006. godinu 37/05-3915

13.Projekcija Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2007. - 2008. godine 37/05-3958

14.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu 37/05-3974

15.Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2006. godini 37/05-3978

16.Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2006. godinu 37/05-3979

17.Odluka o uporabi sredstava komunalne naknade za održavanje objekata školskog sadržaja 37/05-3980

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o imenovanju ravnatelja ustanove Dječji vrtić »Rijeka« 2/05-62

2.Odluka o izboru gradonačelnika Grada Rijeke 14/05-1471

3.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Rijeke 14/05-1471

4.Odluka o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke 14/05-1471

5.Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke 14/05-1471

6.Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke 14/05-1472

7.Odluka o osnivanju i izboru Mandatne komisije 14/05-1472

8.Odluka o izboru zamjenice gradonačelnika Grada Rijeke 18/05-1632

9.Odluka o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke 18/05-1632

10.Odluka o izboru članova Poglavarstva Grada Rijeke 18/05-1633

11.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Rijeke 18/05-1633

12.Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke 20/05-1737

13.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj i poduzetništvo Gradskog vijeća Grada Rijeke 20/05-1738

14.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za promet Gradskog vijeća Grada Rijeke 20/05-1738

15.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Rijeke 20/05-1738

16.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke 20/05-1739

17.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke 20/05-1739

18.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke 20/05-1739

19.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za školstvo i mlade Gradskog vijeća Grada Rijeke 20/05-1740

20.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke 20/05-1740

21.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke 20/05-1740

22.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke 20/05-1740

23.Odluka o razrješenju članova Komisije za popise birača Grada Rijeke 20/05-1741

24.Odluka o imenovanju članova Komisije za popise birača Grada Rijeke 20/05-1741

25.Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Rijeke 20/05-1741

26.Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 20/05-1754

27.Rješenje o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke 25/05-2275

28.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke 26a/05-2398

29.Odluka o razrješenju članova Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka 26a/05-2398

30.Odluka o imenovanju članova Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka 26a/05-2399

31.Odluka o razrješenju predstavnika osnivača - Grada Rijeke u Skupštini Trgovačkog društva »RIJEKA PROMET« d.o.o. 26a/05-2399

32.Odluka o imenovanju predstavnika osnivača - Grada Rijeke u Skupštini Trgovačkog društva »RIJEKA PROMET« d.o.o. 26a/05-2399

33.Odluka o razrješenju i imenovanju predstavnika osnivača - Grada Rijeke u Skupštini Trgovačkog društva Tehnološko- inovacijski centar Rijeka d.o.o. 26a/05-2399

34.Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka 26a/05-2400

35.Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Grada Rijeke 26a/05-2400

36.Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 26a/05-2400

37.Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove »Dom mladih« Rijeka 26a/05-2401

38.Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Rijeka« 26a/05-2401

39.Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice »Lopača« 26a/05-2401

40.Odluka o imenovanju članova Odbora za koordinaciju 26a/05-2401

41.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 29/05-2561

42.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare »Belvedere« 29/05-2561

43.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Brajda« 29/05-2561

44.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Centar« 29/05-2562

45.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare »Dolac« 29/05-2562

46.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Eugen Kumičić« 29/05-2562

47.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Fran Franković« 29/05-2562

48.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare »Gelsi« 29/05-2563

49.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Gornja Vežica« 29/05-2563

50.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Ivana Zajca« 29/05-2563

51.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Kantrida« Rijeka 29/05-2564

52.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Kozala« 29/05-2564

53.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Nikola Tesla« 29/05-2564

54.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Pećine« 29/05-2565

55.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Pehlin« 29/05-2565

56.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Podmurvice« 29/05-2565

57.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare »San Nicolo« 29/05-2565

58.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Srdoči« 29/05-2566

59.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Škurinje« Rijeka 29/05-2566

60.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Trsat« 29/05-2566

61.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Turnić« 29/05-2567

62.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Vladimir Gortan« 29/05-2567

63.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Vežica« 29/05-2567

64.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Zamet« 29/05-2568

65.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Centra za odgoj i obrazovanje 29/05-2568

66.Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke 33/05-3297

67.Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti 36/05-3791

68.Odluka o imenovanju predsjednice i članova Odbora za javna priznanja Grada Rijeke 37/05-3877

69.Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka 37/05-3877

Ostali akti

1.Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu 15/05-1503


GRAD VRBOVSKO

Poslovnici

1.Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog 41/05-4550

Programi

1.Izmjene Programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2005. godinu 41/05-4581

2.Program održavanja i građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu 41/05-4582

Odluke

1.Odluka o određivanju posebne službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama 4/05-265

2.Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Vrbovskog 4/05-265

3.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Vrbovskog 4/05-266

4.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 4/05-266

5.Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo 4/05-267

6.Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo 4/05-267

7.Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog 4/05-267

Stranica26 SLUŽBENENOVINE Kazalo

8.Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog 4/05-267

9.Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog 4/05-268

10.Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog 4/05-268

11.Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog 4/05-268

12.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju stanova u najam 9/05-1132

13.Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda 9/05-1133

14.Odluka o prihvaćanju ažurirane Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrbovskog 9/05-1136

15.Odluka o donošenju ažuriranog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrbovskog 9/05-1136

16.Odluka o prihvaćanju aneksa Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrbovskog i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrbovskog 9/05-1136

17.Odluka o izboru osobe kojoj će se ugovorom povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Vrbovskog na temelju pisanog ugovora 9/05-1137

18.Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Vrbovskog 17/05-1564

19.Odluka o prihvaćanju Prijedloga izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Bijela kosa d.o.o. Vrbovsko 22/05-1952

20.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog 27/05-2461

21.Odluka o prihvaćanju Plana lokalnog razvoja mikroregije Gorski kotar 32/05-3179

22.Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda 41/05-4584

23.Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog 41/05-4584

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2005. godinu 4/05-266

2.Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog za 2004. godinu 9/05-1126

3.Odluka o stipendiranju učenika i studenata 27/05-2462

4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima stipendiranja nadarenih studenata 27/05-2464

5.Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Vrbovskog za 2005. godinu 41/05-4550

6.Proračun Grada Vrbovskog za 2006. godinu 41/05-4562

7.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2006. godinu 41/05-4580

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva 15/05-1508

2.Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje 15/05-1508

3.Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog 15/05-1508

4.Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog 15/05-1508

5.Rješenje o izboru gradonačelnika Grada Vrbovskog 15/05-1508

6.Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Vrbovskog 15/05-1509

7.Rješenje o izboru članova Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog 15/05-1509

8.Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog 22/05-1952

9.Rješenje o izboru Odbora za međunacionalne odnose 27/05-2465

10.Rješenje o izboru Odbora za statutarno - pravna pitanja 27/05-2465

11.Rješenje o izboru Odbora za predstavke i pritužbe 27/05-2465

12.Rješenje o razrješenju jednog člana Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog 41/05-4584

13.Rješenje o izboru jednog člana Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog 41/05-4584


OPĆINE

OPĆINA BAŠKA

Statuti

1.Odluka o izmjeni Statuta Općine Baška 22/05-1953

2.Odluka o izmjeni Statuta Općine Baška 28/05-2546

Poslovnici

1.Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radi Općinskog vijeća Općine Baška 28/05-2546

Programi

1.I. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 26/05-2329

2.Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i osnovnom obrazovanju na području Općine Baška u 2005. godini 26/05-2330

3.Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz socijalne skrbi na području Općine Baška u 2005. godini 26/05-2331

4.Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2005. godinu 26/05-2331

Odluke

1.Odluka o izmjeni i dopuni Propisa o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prostorija 6/05-621

2.Odluka o određivanju djelatnosti od lokalnog značenja 6/05-621

3.Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni i dopuni Propisa o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prostorija 8/05-992

4.Odluka o uređenju prometa u mjestu Baška 9/05-1156

5.Odluka o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška 9/05-1159

6.Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara 9/05-1161

7.Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Baška za 2005. godinu 16/05-1528

8.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u ,mjestu Baška 19/05-1689

9.Odluka o režimu parkiranja na parkiralištu kompleksa Opatije sv. Lucije u Jurandvoru 19/05-1689

10.Odluka o izmjeni Odluke o režimu parkiranja na parkiralištu kompleksa Opatije sv. Lucije u Jurandvoru 26/05-2331

11.Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača 28/05-2546

12.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 28/05-2547

13.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razdobljima kalendarske godine u kojima se ne mogu graditi građevine, niti izvoditi građevinski radovi na području Općine Baška 28/05-2547

14.Odluka o osnivanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Baška 28/05-2548

15.Odluka o uvjetima dodjele stipendija polaznicima škola za deficitarna zanimanja 34/05-3393

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Izvršenje Proračuna Općine Baška za 2004. godinu 01.01. - 31.12.2004. 3/05-193

2.Odluka o korištenju viška sredstava iz 2004. godine 8/05-992

3.I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2005. godinu 9/05-1138

4.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća 22/05-1953

5.II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2005. godinu 26/05-2309

6.Odluka o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Baška 28/05-2545

7.Proračun Općine Baška za 2006. godinu 39/05-4233

8.Proračun Općine Baška za 2006. godinu 39/05-4240

9.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2006. godinu 39/05-4251

10.Projekcija Proračuna Općine Baška za razdoblje 2006. - 2008. godine 39/05-4251

11.III. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2005. godinu 41/05-4619

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Baška 2/05-80

2.Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Mandatne komisije 2/05-80

3.Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za kulturu, predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 2/05-80

4.Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i zaštitu potrošača 2/05-80

5.Odluka o prestanku obnašanja dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška 3/05-203

6.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Baška 3/05-203

7.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška 3/05-203

8.Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Baška 3/05-204

9.Odluka o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Baška 3/05-204

10.Odluka o izboru članova Mandatne komisije 14/05-1473

11.Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje 14/05-1473

12.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška 14/05-1473

13.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Baška 14/05-1473

14.Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika 16/05-1528

15.Odluka o imenovanju Komisije za popis birača 28/05-2545

16.Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora 41/05-4639

Zaključci

1.Zaključak o prihvaćanju izvješća o reviziji Proračuna Općine Baška za 2004. godinu 22/05-1953

Ispravci

1.Ispravak Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška 34/05-3393


OPĆINA BROD MORAVICE

Statuti

1.Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Brod Moravice 8/05-993

Stranica28 SLUŽBENENOVINE Kazalo

Poslovnici

1.Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brod Moravice 18/05-1636

Programi

1.Program mjera za unapređenje stanja u prostoru 33/05-3306

Odluke

1.Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2005. godinu 23/05-2189

2.Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2005. godinu 23/05-2189

3.Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2005. godinu 23/05-2189

4.Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2005. godinu 23/05-2190

5.Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Brod Moravice za 2004. godinu 23/05-2190

6.Odluka o prihvaćanju Projekta bilateralne suradnje pod nazivom »Plan lokalnog razvoja Mikroregije Gorski kotar« u suradnji s regijom Friuli - Venezia - Giulia 33/05-3307

7.Odluka o povećanju cijene pitke vode i odvoza komunalnog otpada na području Općine Brod Moravice 36/05-3793

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Godišnji obračun Proračuna Općine Brod Moravice 10/05-1335

2.Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2005. godinu 17/05-1566

3.Odluka o financiranju političkih stranaka na području Općine Brod Moravice za 2005. godinu 18/05-1638

4.Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2005. godinu 33/05-3299

5.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brod Moravice za 2006. godinu 39/05-4253

6.Proračun Općine Brod Moravice za 2006. godinu 39/05-4253

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva Općine Brod Moravice 14/05-1475

2.Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja Općine Brod Moravice 14/05-1475

3.Odluka o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice 14/05-1475

4.Odluka o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice 14/05-1475

5.Odluka o imenovanju člana iz sastava Općinskog vijeća u Upravno vijeće Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu sa sjedištem u Staroj Sušici 18/05-1636

6.Odluka o izboru članova Povjerenstva za popis imovine Općine Brod Moravice 18/05-1636

7.Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja koje raspisuje Općina Brod Moravice 18/05-1636

8.Odluka o imenovanju člana iz sastava Općinskog vijeća Općine Brod Moravice u Nadzorni odbor poduzeća »Komunalac« d.o.o. Delnice 18/05-1637

9.Odluka o imenovanju članova iz sastava Općinskog vijeća u Školski odbor Osnovne škole »Brod Moravice« u Brod Moravicama 18/05-1637

10.Odluka o imenovanju članova iz sastava Općinskog vijeća za Turističku zajednicu Općine Brod Moravice 18/05-1638

11.Odluka o izboru članova Povjerenstva za Statut, Poslovnik i općinska priznanja Općine Brod Moravice 18/05-1638

12.Odluka o izboru Povjerenstva za komunalnu infrastrukturu, zaštitu okoliša i urbanizam Općine Brod Moravice 23/05-2190

13.Odluka o izboru Povjerenstva za gospodarstvo, poduzetništvo i poljoprivredu Općine Brod Moravice 23/05-2190

14.Odluka o izboru Povjerenstva za proračun i financije Općine Brod Moravice 23/05-2191

15.Odluka o izboru Povjerenstva za kulturu, predškolski odgoj i osnovno obrazovanje Općine Brod Moravice 23/05-2191

16.Odluka o izboru Povjerenstva za tjelesnu kulturu, šport i tehničku kulturu Općine Brod Moravice 23/05-2191

17.Odluka o izboru Povjerenstva za civilnu zaštitu, vatrogastvo i zaštitu od elementarnih nepogoda Općine Brod Moravice 23/05-2192

18.Odluka o izboru Povjerenstva za zdravstvo i socijalnu skrb Općine Brod Moravice 23/05-2192

19.Odluka o izboru Povjerenstva za informiranje, turizam, međuopćinsku i međunarodnu suradnju Općine Brod Moravice 23/05-2192

Zaključci

1.Zaključak o izradi Razvojnog projekta »Projekt ukupnog razvoja Općine Brod Moravice« 33/05-3307

Ostali akti

1.Izvješće o stanju u prostoru na području Općine Brod Moravice 33/05-3305


OPĆINA ČAVLE

Programi

1.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 3/05-205

2.Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz čl. 19 Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2005. godini u Općini Čavle 3/05-206

3.Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2005. - 2009. godine 3/05-207

Planovi

1.Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela Novog Naselja Mavrinci - predio Baćina - 2. izmjena i dopuna Plana 23/05-2193

Odluke

1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Čavle 9/05-1164

2.Odluka o Detaljnom planu uređenja Sportskog centra Mavrinci 9/05-1186

3.Odluka o davanju Suglasnosti na Odluku Općinskog poglavarstva Općine Čavle 9/05-1190

4.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 11/05-1377

5.Odluka o određivanju službenika za informiranje 11/05-1377

6.Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Čavle 11/05-1377

7.Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo 23/05-2200

8.Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Čavle 23/05-2200

9.Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Čavle 23/05-2200

10.Odluka o određivanju naknade troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti 23/05-2200

11.Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 26a/05-2409

12.Odluka o obavljanju komunalnih poslova obvezatne preventivne dezinskecije, dezinfekcije i deratizacije na području Općine Čavle 30/05-2765

13.Odluka o Općinskom proračunu Općine Čavle za 2006. godinu 33/05-3309

14.Odluka o komunalnom redu 33/05-3318

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle za 2004. godinu 3/05-205

2.Odluka o II. izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle za 2005. godinu 26/05-2333

3.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2006. godinu 33/05-3316

4.Odluka o financiranju političkih stranaka 33/05-3329

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru Mandatnog odbora Općinskog vijeća Općine Čavle 15/05-1510

2.Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15/05-1510

3.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle 15/05-1510

4.Odluka o izboru dopredsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle 15/05-1510

5.Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti 15/05-1511

6.Odluka o izboru općinskog načelnika Općine Čavle 15/05-1511

7.Odluka o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Čavle 15/05-1511

8.Odluka o izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Čavle 23/05-2201

9.Odluka o izboru člana Odbora za statutarno - pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Čavle 30/05-2765

10.Odluka o izboru članova Odbora za mjesnu samoupravu30/05-2765

11.Odluka o izboru članova Odbora za informiranje, međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju 30/05-2765

12.Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 30/05-2766

13.Odluka o izboru zamjenika općinskog načelnika 30/05-2766


OPĆINA DOBRINJ

Pravilnici

1.Odluka o izmjeni Pravilnika o zakupu zemljišta za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata 8/05-994

Programi

1.Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 20/05-1765

2.Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini 20/05-1766

3.II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini 34/05-3401

4.Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini 34/05-3402

5.Godišnji program javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2006. godini 39/05-4273

6.Godišnji program javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2006. godini 39/05-4274

7.Godišnji program zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2006. godinu 39/05-4275

8.Godišnji program razvitka gospodarskih djelatnosti na području Općine Dobrinj u 2006. godini 39/05-4275

9.Godišnji program javnog reda i sigurnosti na području Općine Dobrinj u 2006. godini 39/05-4276

10.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini 39/05-4276

11.Program održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini 39/05-4276

Planovi

1.Prve izmjene Plana nabave za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2005. godinu 20/05-1765

2.II. izmjene Plana nabave za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2005. godinu 34/05-3401

3.Plan nabave za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2006. godinu 39/05-4272

Stranica30 SLUŽBENENOVINE Kazalo

4.Plan razvojnih programa u 2006. godini 39/05-4277

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2004. 4/05-269

2.Odluka o raspodjeli rezultata 4/05-276

3.I. izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2005. godinu 20/05-1758

4.II. izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2005. godinu 34/05-3394

5.Proračun Općine Dobrinj za 2006. godinu 39/05-4263

6.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2006. godinu 39/05-4271

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj 17/05-1572

2.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj 17/05-1572

3.Odluka o izboru članova Mandatne komisije 17/05-1572

Ostali akti

1.Izvještaj za program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. godini 11/05-1379

2.Izvještaj za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini 11/05-1379

3.Godišnje izvješće Plana nabave za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2004. godinu 11/05-1380

4.Opće javne usluge na području Općine Dobrinj u 2006. godini 39/05-4273


OPĆINA FUŽINE

Statuti

1.Statut Općine Fužine 37/05-4007

Pravilnici

1.Pravilnik o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine 23/05-2202

Programi

1.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Fužine za 2005. godinu 26/05-2351

2.Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2006. godinu 37/05-4013

3.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Fužine za 2005. godinu 37/05-4014

4.Prva izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Fužine za 2005. godinu 37/05-4015

5.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Fužine za 2006. godinu 37/05-4015

Planovi

1.Odluka o Prostornom planu uređenja Općine Fužine 5/05-424

Odluke

1.Odluka o dodjeli koncesije za dimnjačarske poslove na području Općine Fužine 5/05-424

2.Odluka o skupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada 8/05-995

3.Odluka o komunalnom doprinosu 8/05-1001

4.Odluka o vodoopskrbi 8/05-1003

5.Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Općine Fužine 19/05-1691

6.Odluka o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju Područni ured Rijeka o obavljenoj reviziji proračuna za 2004. godinu 19/05-1691

7.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 23/05-2202

8.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o skupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada 23/05-2205

9.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodoopskrbi 23/05-2206

10.Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Fužine 26/05-2350

11.Odluka o određivanju službenika za informiranje 26/05-2351

12.Odluka o prihvaćanju Projekta bilateralne suradnje pod nazivom »Plan lokalnog razvoja Mikroregije Gorski kotar« u suradnji s regijom Friuli - Venezia - Giulia 33/05-3330

13.Odluka o prethodnoj suglasnosti na prijedlog povećanja cijene opskrbe pitkom vodom te naknade za regionalni vodovod 37/05-4016

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Godišnji obračun Proračuna Općine Fužine za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine 6/05-622

2.Odluka o naknadama potpredsjednika Općinskog vijeća, vijećnika, članova radnih tijela i komisija (povjerenstava) 19/05-1694

3.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2005. godinu 23/05-2206

4.Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Fužine za 2005. godinu 26/05-2340

5.Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Fužine za 2005. godinu 37/05-3986

6.Proračun Općine Fužine za 2006. godinu 37/05-3996

7.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2006. godinu 37/05-4005

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine 15/05-1512

2.Odluka o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine 15/05-1512

3.Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 15/05-1512

4.Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15/05-1512

5.Odluka o imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fužine 19/05-1691

6.Odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Komunalnog - trgovačkog društva »Fužine« d.o.o. Fužine 19/05-1692

7.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Fužine 19/05-1693

8.Odluka o razrješenju i imenovanju članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Fužine 19/05-1693

9.Odluka o imenovanju Povjerenstva za natječaje i javnu nabavu 19/05-1693

10.Odluka o imenovanju članova Odbora za statutarno pravna pitanja 19/05-1693

11.Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za Proračun i financije 23/05-2202

12.Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za natječaje i javnu nabavu 26/05-2352

13.Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora »Komunalac« d.o.o. Delnice 27/05-2466

Rješenja

1.Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju Općine Fužine 27/05-2466


OPĆINA JELENJE

Planovi

1.Odluka o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja zone »Jelenski vrh« Jelenje 17/05-1573

Odluke

1.Odluka o komunalnom doprinosu Općine Jelenje 3/05-213

2.Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture 3/05-215

3.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 12/05-1425

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Proračun Općine Jelenje za 2005. godinu 3/05-220

2.Odluka o korištenju viška sredstava iz 2004. godine 4/05-277

3.I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2005. godinu 6/05-630

4.II. izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2005. godinu 36/05-3794

5.III. izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2005. godinu 39/05-4279

6.Proračun Općine Jelenje za 2006. godinu 39/05-4289

7.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2006. godinu 39/05-4300

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Rješenje o izboru načelnika Općine Jelenje 17/05-1586

2.Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Jelenje 17/05-1586

3.Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Jelenje 17/05-1586

4.Rješenje o izboru člana Poglavarstva Općine Jelenje 17/05-1587

5.Rješenje o izboru člana Poglavarstva Općine Jelenje 17/05-1587


OPĆINA KLANA

Pravilnici

1.Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama 24/05-2230

Poslovnici

1.Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Klana 24/05-2232

Programi

1.Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Klana za četverogodišnje razdoblje (2004. - 2008.) 6/05-649

2.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu 6/05-655

3.Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu 6/05-656

4.I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu 20/05-1777

5.I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu 20/05-1778

6.Odluka o II. izmjeni Socijalnog programa 34/05-3404

7.II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu 40/05-4467

8.II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu 40/05-4467

Planovi

1.Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 20/05-1779

Odluke

1.Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Klana 6/05-652

2.Odluka o komunalnom doprinosu 6/05-653

Stranica32 SLUŽBENENOVINE Kazalo

3.Odluka o ustroju Motrilačke i dojavne službe 20/05-1779

4.Odluka o dodjeli Priznanja Općine Klana 24/05-2230

5.Odluka o osnivanju zasebne Predškolske ustanove Klana 24/05-2231

6.Odluka o raspodjeli rezultata 28/05-2549

7.Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite za Općinu Klana 40/05-4469

8.Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti 40/05-4469

9.Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za groblja 40/05-4470

10.Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju 40/05-4470

11.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova zimske službe na nerazvrstanim cestama Općine Klana temeljem ugovora 40/05-4470

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Godišnji obračun Proračuna Općine Klana za 2004. godinu 4/05-284

2.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2004. godinu 4/05-294

3.I. izmjene Proračuna Općine Klana za 2005. godinu 6/05-640

4.Odluka o izmjenama Odluke o financiranju Programa predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi »Klana« 6/05-652

5.Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama 6/05-652

6.II. izmjene Proračuna Općine Klana za 2005. godinu 20/05-1767

7.Odluka o financiranju političkih stranaka u 2005. godini 34/05-3403

8.III. izmjene Proračuna Općine Klana za 2005. godinu 40/05-4444

9.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2005. godinu 40/05-4454

10.Proračun Općine Klana za 2006. godinu 40/05-4454

11.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2006. godinu 40/05-4465

12.Odluka o financiranju političkih stranaka u 2005. godini 40/05-4469

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru članova Mandatne komisije 17/05-1588

2.Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja 17/05-1588

3.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Klana 17/05-1588

4.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Klana 17/05-1588

5.Odluka o izboru Odbora za statutarno - pravna pitanja 17/05-1589

6.Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, komunalije, financije i proračun, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 24/05-2233

7.Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti 24/05-2233

8.Odluka o izboru Odbora groblja 24/05-2234

9.Odluka o izboru Odbora za socijalna i zdravstvena pitanja 24/05-2234

10.Odluka o prestanku mandata vijećniku Općinskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika 34/05-3403

11.Odluka o prestanku mandata vijećniku Općinskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika 34/05-3403

Zaključci

1.Zaključak broj 2170-06-05-01-01 17/05-1589

Ostali akti

1.Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu 4/05-294

2.Proglašenje akademika Petra Strčića počasnim građaninom Općine Klana 24/05-2230

3.Nagrada za životno djelo Slavku Gržinčiću, prof. 24/05-2230

4.Nagrada Općine Klana Mariu Princu 24/05-2230


OPĆINA KOSTRENA

Poslovnici

1.Poslovnik Općinskog poglavarstva Općine Kostrena 26a/05-2412

Programi

1.Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za dvogodišnje razdoblje (srpanj 2005. - lipanj 2007. godine) 22/05-1973

2.Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za četverogodišnje razdoblje (listopad 2005. - rujan 2009. godine) 26a/05-2414

3.Odluka o izmjenama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 38/05-4171

4.Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 38/05-4172

5.Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 38/05-4172

6.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 38/05-4173

Planovi

1.Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2005. godinu 14/05-1478

2.Odluka o dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2005. godinu 18/05-1640

Odluke

1.Odluka o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Kostrena 3/05-235

2.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 3/05-235

3.Odluka br. 2170-07-02-05-104 6/05-670

4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji 6/05-670

5.Odluka o komunalnom redu 6/05-671

6.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 6/05-678

7.Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja i prijevoza pokojnika 6/05-679

8.Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi 6/05-679

9.Odluka o profesionalnom obavljanju dužnosti načelnika i zamjenika načelnika 18/05-1641

10.Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 22/05-1977

11.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 22/05-1978

12.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 22/05-1978

13.Odluka o radnom vremenu Općinske uprave 26a/05-2411

14.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 29/05-2577

15.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena 32/05-3180

16.Odluka o dodjeli priznanja Općine Kostrena za 2005. godinu 32/05-3180

17.Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada 38/05-4174

18.Odluka o socijalnoj skrbi 38/05-4175

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Odluka o izmjenama Odluke o dodatnom financiranju zdravstveno - socijalne skrbi 3/05-235

2.Godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena za 2004. godinu 6/05-658

3.Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2005. godinu 22/05-1954

4.Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća, članova Općinskog poglavarstva i članova stalnih radnih tijela 22/05-1977

5.Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2005. godinu 29/05-2577

6.Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2005. godinu 38/05-4125

7.Proračun Općine Kostrena za 2006. godinu 38/05-4150

8.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2006. godinu 38/05-4169

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena 3/05-235

2.Odluka o izboru Mandatne komisije 14/05-1477

3.Odluka o izboru načelnika Općine Kostrena 14/05-1477

4.Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja 14/05-1477

5.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena 14/05-1477

6.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena 14/05-1478

7.Odluka o izboru zamjenika načelnika Općine Kostrena 18/05-1640

8.Odluka o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Kostrena 18/05-1640

9.Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Kostrena« d.o.o. Kostrena 22/05-1977

10.Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo i razvoj poduzetništva 22/05-1978

11.Odluka o izboru članova Odbora za statutarno - pravna pitanja 22/05-1978

12.Odluka o izboru članova Odbora za urbanizam i prostorno planiranje 22/05-1979

13.Odluka o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša 22/05-1979

14.Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za izbor i imenovanja 22/05-1979

15.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja hortikulturno uređenih javnih površina 26a/05-2410

16.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja hortikulturno neuređenih javnih površina 26a/05-2410

17.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete 26a/05-2410

18.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta 26a/05-2411

19.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije nerazvrstanih cesta 26a/05-2411

20.Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja 29/05-2577

Zaključci

1.Zaključak o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Općinu Kostrena 6/05-679

2.Zaključak o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću »Zlatna ribica« 38/05-4180

Ostali akti

1.Izvješće o stanju u prostoru Općine Kostrena u razdoblju 2003. - 2005. godine 22/05-1971


OPĆINA LOKVE

Statuti

1.Statut Općine Lokve 37/05-4017

Programi

1.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve za 2005. godinu 8/05-1022

2.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 8/05-1022

Stranica34 SLUŽBENENOVINE Kazalo

3.Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 26/05-2361

4.Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve za 2005. godinu 26/05-2362

Planovi

1.Plan nabave Općine Lokve za 2006. godinu 37/05-4044

Odluke

1.Odluka o ustroju jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve 27/05-2467

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lokve za 2004. godinu 1/05-9

2.Proračun Općine Lokve za 2005. godinu 1/05-15

3.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lokve za 2005. godinu 1/05-24

4.Godišnji obračun Proračuna Općine Lokve za 2004. godinu 8/05-1007

5.Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lokve za 2005. godinu 8/05-1013

6.Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lokve za 2004. godinu 26/05-2353

7.Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lokve za 2005. godinu 26/05-2353

8.Odluka o III. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lokve za 2005. godinu 37/05-4027

9.Proračun Općine Lokve za 2006. godinu 37/05-4034

10.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lokve za 2006. godinu 37/05-4042

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o imenovanju Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Lokve 19/05-1695

2.Odluka o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanja Općine Lokve 19/05-1695

3.Odluka o imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik Općine Lokve 19/05-1695

4.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve 19/05-1695

5.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve 19/05-1696


OPĆINA LOVRAN

Statuti

1.Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lovran 8/05-1029

Poslovnici

1.Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovran 8/05-1031

2.Poslovnik Općinskog poglavarstva 21/05-1814

Programi

1.Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2005. godinu 5/05-467

2.Program javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2005. godini 5/05-468

3.Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Lovran u 2005. godini 5/05-469

4.Program javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2005. godini 5/05-470

5.Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini 5/05-472

6.Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2005. godini 5/05-473

7.I. izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini 34/05-3405

8.Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za Općinu Lovran od 2005. do 2009. godine 35/05-3588

9.II. izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini 40/05-4471

10.Prve izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2005. godini 40/05-4472

11.Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini 40/05-4472

12.Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2006. godini 40/05-4473

13.Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarne zaštite u Općini Lovran u 2006. godini 40/05-4497

14.Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2006. godinu 40/05-4498

15.Program javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2006. godini 40/05-4499

16.Program javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2006. godini 40/05-4500

Odluke

1.Odluka o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi 8/05-1035

2.Odluka o iznosu za financiranje gradnje i otplatu Podzajma 17/05-1591

3.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 30/05-2767

4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Lovran 35/05-3594

5.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru 35/05-3595

6.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi 40/05-4479

7.Odluka o promjeni granice Grada Opatije i Općine Lovran 40/05-4502

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Odluka o ispravku Odluke o privremenom financiranju Općine Lovran za razdoblje siječanj - ožujak 2005. godine 2/05-82

2.Proračun Općine Lovran za 2005. godinu 5/05-457

3.Projekcija Proračuna Općine Lovran za razdoblje 2006. - 2007. godine 5/05-466

4.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2005. godinu 5/05-471

5.Godišnji obračun Proračuna Općine Lovran za 2004. godinu 8/05-1023

6.I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2005. godinu 23/05-2207

7.Odluka o plaći i drugim primanjima načelnika, zamjenika načelnika i članova Općinskog poglavarstva 23/05-2214

8.Odluka o naknadi vijećnika, članova radnih tijela Općinskog vijeća i drugih primanja vijećnika i članova radnih tijela 23/05-2215

9.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2005. godinu 23/05-2215

10.II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2005. godinu 40/05-4480

11.II. izmjene i dopune Proračuna Plana rasporeda sredstava obrazovanja i kulture 40/05-4487

12.Proračun Općine Lovran za 2006. godinu 40/05-4487

13.Projekcija Proračuna Općine Lovran za razdoblje 2007. - 2008. godine 40/05-4496

14.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2006. godinu 40/05-4501

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Lovran 15/05-1514

2.Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Lovran 15/05-1514

3.Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lovran 15/05-1514

4.Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Lovran 15/05-1514

5.Rješenje o izboru načelnika Općine Lovran 17/05-1590

6.Rješenje o izboru zamjenika načelnika Općine Lovran 17/05-1590

7.Rješenje o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Lovran 17/05-1590

8.Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Komisije za izbor i imenovanja 17/05-1591

9.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 21/05-1816

10.Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za pitanje boraca antifašističkog i Domovinskog rata Općinskog vijeća Općine Lovran 21/05-1816

11.Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju i odnose s nacionalnim manjinama Općinskog vijeća Općine Lovran 21/05-1816

12.Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Lovran 21/05-1817

13.Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje, zaštitu okoliša, stambeno - komunalna i imovinsko - pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Lovran 21/05- 1817

14.Odluka o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Komisije za popise birača Općinskog vijeća Općine Lovran 28/05-2550

15.Rješenje o imenovanju predsjednika Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Lovran 28/05-2550

16.Rješenje o razrješenju predsjednika mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Lovran 28/05-2550

17.Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativne akte Općinskog vijeća Općine Lovran 28/05-2551

18.Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu Općinskog vijeća Općine Lovran 28/05-2551

19.Rješenje o izboru predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Lovran 28/05-2551

Zaključci

1.Zaključak o izmjeni Zaključka o načinu obilježavanja blagdana i spomendana u Republici Hrvatskoj u spomen na pale u borbi za slobodu i nezavisnost 35/05-3596

Ostali akti

1.Izvješće o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. godini 8/05-1035

2.Izvješće o izvršavanju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2004. godini 8/05-1037

3.Izvješće o stanju u prostoru na području Općine Lovran za razdoblje 2002. do 2004. godine 35/05-3591


OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

Programi

1.Program javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica za 2006. godinu 39/05-4310

2.Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2006. godinu 39/05-4312

3.Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa 39/05-4313

4.I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 41/05-4643

5.I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 41/05-4643

Stranica36 SLUŽBENENOVINE Kazalo

Planovi

1.Plan lokacija za postavu privremenih objekata 8/05-1050

Odluke

1.Odluka o određivanju službenika za informiranje 2/05-83

2.Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Malinska-Dubašnica 2/05-83

3.Odluka o davanju u zakup javne površine 8/05-1048

4.Odluka o osnivanju »Komunalnog društva Dubašnica« d.o.o. 30/05-2768

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Godišnji obračun Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2004. godinu 8/05-1039

2.I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2005. godinu 18/05-1642

3.Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2005. godinu 35/05-3597

4.Odluka o naknadi za rad članovima Vijeća mjesnih odbora 35/05-3607

5.Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2006. godinu 39/05-4302

6.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2006. godinu 39/05-4308

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 18/05-1657

2.Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje 18/05-1657

3.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica 18/05-1657

4.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica 18/05-1657

5.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica 18/05-1658

6.Odluka o izboru Načelnika Općine Malinska-Dubašnica 18/05-1658

7.Odluka o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Malinska-Dubašnica 18/05-1658

8.Odluka o izboru zamjenika načelnika Općine Malinska-Dubašnica 18/05-1658

9.Odluka o imenovanju Uprave - direktora KD »Dubašnica« d.o.o. Malinska 30/05-2769

Zaključci

1.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. godini u Općini Malinska-Dubašnica 9/05-1191


OPĆINA MATULJI

Programi

1.Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji od 2005. do 2009. godine 6/05-680

Odluke

1.Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone R - 6 2/05-101

2.Odluka o dodjeli Nagrade Općine Matulji za 2005. godinu 2/05-105

3.Odluka o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Matulji 5/05-481

4.Odluka o davanju ovlasti »Credo Banci« d.d. Split, Podružnica Rijeka za obračun i naplatu naknade Poreznoj upravi 9/05-1204

5.Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća 34/05-3406

6.Odluka o visini spomeničke rente 41/05-4645

7.Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog Odjela Općine Matulji 41/05-4646

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Godišnji obračun Proračuna Općine Matulji za 2004. 9/05-1192

2.Odluka o poticajima za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji 9/05-1203

3.I. izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2005. godinu 10/05-1342

4.Odluka o iznosu za financiranje gradnje i otplatu Podzajma 13/05-1462

5.II. izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2005. godinu 26/05-2363

6.Proračun Općine Matulji za 2006. godinu 39/05-4314

7.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2006. godinu 39/05-4324

8.Odluka o kretanju prihoda i izdataka Proračuna Općine Matulji od 2006. do 2008. godine 39/05-4325

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o osnivanju i izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Matulji 17/05-1592

2.Odluka o osnivanju i izboru članova Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Matulji 17/05-1592

3.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji 17/05-1592

4.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji 17/05-1592

5.Odluka o izboru općinskog načelnika Općine Matulji 17/05-1593

6.Rješenje o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Matulji 21/05-1818

7.Odluka o mirovanju vijećničkog mandata 21/05-1818

8.Odluka o izboru zamjenika vijećnika 21/05-1818

9.Odluka o mirovanju vijećničkog mandata 21/05-1819

10.Odluka o izboru zamjenika vijećnika 21/05-1819

11.Odluka o mirovanju vijećničkog mandata 21/05-1819

12.Odluka o izboru zamjenika vijećnika 21/05-1819

13.Odluka o mirovanju vijećničkog mandata 21/05-1820

14.Odluka o izboru zamjenika vijećnika 21/05-1820

15.Odluka o mirovanju vijećničkog mandata 21/05-1820

16.Odluka o izboru zamjenika vijećnika 21/05-1820

17.Rješenje o imenovanju članova Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju Općinskog vijeća Općine Matulji 21/05-1821

18.Rješenje o imenovanju članova Odbora za stambeno - komunalna i imovinsko - pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Matulji 21/05-1821

19.Rješenje o imenovanju članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Matulji 21/05-1821

20.Rješenje o imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji 21/05-1822

21.Rješenje o imenovanju članova Komisije za pitanje boraca antifašističkog i Domovinskog rata Općinskog vijeća Općine Matulji 21/05-1822

22.Rješenje o imenovanju članova Komisije za predstavke i pritužbe Općinskog vijeća Općine Matulji 21/05-1823

23.Rješenje o imenovanju članova Komisije za poslovni prostor i stambene poslove Općinskog vijeća Općine Matulji 21/05-1823

24.Rješenje o imenovanju članova Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji 21/05-1823

25.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji 41/05-4645

Ostali akti

1.Odredbe za provođenje Plana - Odluka o donošenju Plana 2/05-85

2.Izvješće o stanju u prostoru Općine Matulji za razdoblje 2003. i 2004. godine 5/05-481


OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

Programi

1.Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2005. godinu 39/05-4329

2.Program javnih potreba u kulturi za 2006. godinu 41/05-4657

3.Program javnih potreba u športu za 2006. godinu 41/05-4658

4.Program javnih potreba iz socijalne skrbi za 2006. godinu 41/05-4658

5.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2006. godinu 41/05-4658

6.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 41/05-4659

Planovi

1.Odluka o Detaljnom planu uređenja »Jir« 23/05-2217

2.Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2006. godinu 41/05-4660

Odluke

1.Odluka broj 2156/03-05-2 22/05-1985

2.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 32/05-3181

3.Odluka o dozvoli korištenja općinskog grba 32/05-3182

4.Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 34/05-3407

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Izvršenje Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2004. godinu 8/05-1052

2.Odluka o visini naknada predsjednika i zaduženih članova Općinskog vijeća 17/05-1595

3.Odluka o visini naknade stručnom suradniku za komunalne poslove 17/05-1595

4.Odluka o visini naknade članova Općinskog vijeća 17/05-1595

5.Izvršenje Proračuna Općine Mošćenička Draga za 01. - 06/2005. godine 22/05-1980

6.Odluka o visini naknade predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 22/05-1984

7.Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o visini naknade stručnom suradniku za komunalne poslove 22/05-1984

8.Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o visini naknada predsjednika i zaduženih članova Općinskog vijeća 22/05-1984

9.I. izmjena Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2005. godinu 26a/05-2419

10.II. izmjena Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2005. godinu 41/05-4648

11.Proračun Općine Mošćenička Draga za 2006. godinu 41/05-4652

12.Odluka o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2006. godinu 41/05-4656

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga 16/05-1529

2.Rješenje o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga 16/05-1529

3.Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga 16/05-1529

4.Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga 16/05-1529

5.Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga 17/05-1594

6.Odluka o osnivanju i imenovanju članova Komisije za popis birača Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga 17/05-1594

Stranica38 SLUŽBENENOVINE Kazalo

Rješenja

1.Rješenje Ur. broj 2156/03-05-1 17/05-1594


OPĆINA MRKOPALJ

Programi

1.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 3/05-237

2.Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2005. godinu 3/05-237

3.Program mjera za unapređivanje stanja u prostoru Općine Mrkopalj za četverogodišnje razdoblje (prosinac 2005. - prosinac 2009. godine) 40/05-4506

Planovi

1.Plan proračunske potrošnje Općine Mrkopalj za razdoblje 2005. - 2007. godine 1/05-32

Odluke

1.Odluka o prihvaćanju aneksa Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Mrkopalj, Zaštita šuma od požara 10/05-1352

2.Odluka o prihvaćanju ažuriranog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Mrkopalj 10/05-1352

3.Odluka o II. dopuni i izmjeni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda 10/05-1352

4.Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj 18/05-1659

5.Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 18/05-1660

6.Odluka o donošenju Programa financiranja javnih potreba Općine Mrkopalj u 2005. godini 21/05-1824

7.Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora - zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Mrkopalj 40/05-4505

8.Odluka o neprihvaćanju Cjenika usluge opskrbe pitkom vodom i naknade za regionalni vodovod i Cjenika usluge odvoza kućnog smeća - Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti Delnice 41/05-4662

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Odluka o II. izmjeni i dopuni Općinskog proračuna Općine Mrkopalj za 2004. godinu 1/05-25

2.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2005. godinu 1/05-30

3.Proračun Općine Mrkopalj za 2005. godinu 1/05-33

4.Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2004. godinu 11/05-1382

5.Odluka o I. izmjeni i dopuni Općinskog proračuna Općine Mrkopalj za 2005. godinu 21/05-1825

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru članova Mandatnog povjerenstva 18/05-1659

2.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj 18/05-1659

3.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj 18/05-1659

4.Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora komunalnog društva »Komunalac« d.o.o. Delnice 40/05-4505

5.Odluka o izboru i imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj 40/05-4505

Ostali akti

1.Izvješće o stanju u prostoru Općine Mrkopalj za proteklo razdoblje (lipanj 1998. - prosinac 2005. godine) 40/05-4511


OPĆINA OMIŠALJ

Pravilnici

1.Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva 24/05-2238

Poslovnici

1.Poslovnik Općinskog poglavarstva Općine Omišalj 24/05-2235

Programi

1.Izmjena Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu 7/05-878

2.Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2005. godinu 7/05-879

3.I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini 7/05-880

4.1. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 7/05-882

5.Izmjena Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2005. godinu 22/05-2011

6.Izmjene Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu u 2005. godini 22/05-2012

7.Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini 22/05-2014

8.Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 22/05-2017

9.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 35/05-3625

10.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 35/05-3627

11.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu za 2005. godinu 35/05-3629

12.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2005. godinu 35/05-3630

13.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 35/05-3658

14.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 35/05-3662

15.Program javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu za 2006. godinu 35/05-3666

16.Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2006. godinu 35/05-3669

17.Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 40/05-4517

Planovi

1.Plan razvojnih programa kapitalne pomoći 22/05-2003

2.Plan razvojnih programa kapitalne pomoći 22/05-2005

3.Plan razvojnih programa investicije 22/05-2007

4.Plan razvojnih programa investicije 22/05-2009

Odluke

1.Odluka o određivanju službenika za informiranje 2/05-106

2.Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Omišalj 2/05-106

3.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 5/05-484

4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima 5/05-484

5.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 5/05-485

6.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o premještanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na području Općine Omišalj 9/05-1205

7.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za parkiranje vozila 9/05-1206

8.Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatne komisije 22/05-2019

9.Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za izbor i imenovanja 22/05-2020

10.Odluka o rasporedu radnog vremena Upravnog odjela Općine Omišalj 24/05-2241

11.Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje 24/05-2241

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Omišalj za 2004. godinu 7/05-859

2.Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Omišalj za 2005. godinu 7/05-867

3.Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2005. godinu 22/05-1986

4.Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Omišalj za 2005. godinu 22/05-1986

5.Odluka o plaći općinskog načelnika, naknadama za rad članovima Općinskog poglavarstva, članovima Općinskog vijeća i radnih tijela 22/05-2021

6.Odluka o naknadi za rad predsjedniku i članovima Vijeća mjesnih odbora 22/05-2022

7.Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2005. godinu 35/05-3608

8.Proračun Općine Omišalj za 2006. godinu 35/05-3631

9.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2006. godinu 35/05-3641

10.Financijski program razvojnih programa 35/05-3644

11.Projekcija Proračuna za dvogodišnje razdoblje 35/05-3658

12.Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2006. godinu 40/05-4517

13.Odluka o osiguravanju i raspoređivanju sredstava za rad nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Omišalj 40/05-4517

14.Odluka o osiguravanju i raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj 40/05-4518

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru Mandatne komisije 17/05-1596

2.Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja 17/05-1596

3.Odluka o izboru općinskog načelnika Općine Omišalj 17/05-1596

4.Odluka o izboru dva zamjenika općinskog načelnika Općine Omišalj 17/05-1596

5.Odluka o izboru dva člana Općinskog poglavarstva Općine Omišalj 17/05-1597

6.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj 17/05-1597

7.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj 17/05-1597

8.Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za stipendiranje nadarenih učenika i studenata 22/05-2020

9.Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za imenovanje ulica i trgova 22/05-2020

10.Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju 22/05-2021

11.Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno - pravna pitanja 22/05-2021

12.Odluka o osnivanju Komisije za popise birača 24/05-2242


OPĆINA PUNAT

Statuti

1.Izmjena i dopuna Statuta Općine Punat 8/05-1071

Programi

1.Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 3/05-239

2.Program održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini 3/05-240

Stranica40 SLUŽBENENOVINE Kazalo

3.Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 8/05-1071

4.Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini 8/05-1072

Odluke

1.Odluka o prostorima na kojima se smiju pružati jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno 8/05-1072

2.Odluka o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica 8/05-1073

3.Odluka o davanju u zakup javnih površina i iznosima zakupnine 8/05-1075

4.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu 8/05-1077

5.Odluka o ovlaštenjima predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat 8/05-1078

6.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat 16/05-1531

7.Odluka o profesionalnom obavljanju dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat 16/05-1531

8.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica 19/05-1697

9.Odluka o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Punat 19/05-1697

10.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu 21/05-1832

11.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat 22/05-2034

12.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica 32/05-3183

13.Odluka o vrijednosti boda »B« za obračun komunalne naknade 33/05-3337

14.Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Punat 33/05-3338

15.Odluka o određivanju službenika za informiranje 33/05-3339

16.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat 33/05-3339

17.Odluka o komunalnim djelatnostima koje se povjeravaju temeljem ugovora 33/05-3340

18.Odluka o komunalnom djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije 33/05-3341

19.Odluka Ur.broj: 2142-02-02-05-6 39/05-4337

20.Odluka Ur.broj: 2142-02-01-05-8 39/05-4338

21.Odluka o socijalnoj skrbi 41/05-4663

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Godišnji obračun Proračuna Općine Punat za razdoblje siječanj - prosinac 2004. godine 8/05-1056

2.Odluka o raspodjeli rezultata - sredstava viška prihoda 2004. godine 8/05-1062

3.I. izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2005. godinu 8/05-1063

4.Polugodišnji obračun Proračuna Općine Punat za razdoblje siječanj - lipanj 2005. godine 22/05-2023

5.II. izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2005. godinu 33/05-3331

6.Plan Proračuna Općine Punat za 2006. godinu 39/05-4330

7.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2006. godinu 39/05-4336

8.Odluka o osiguranju i raspoređivanju sredstava za rad nezavisnih općinskih lista i vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat 39/05-4337

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Punat 16/05-1531

2.Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Punat 16/05-1531

3.Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Punat 16/05-1532

4.Odluka o imenovanju Komisije za popis birača i njihovih zamjenika 26/05-2379


OPĆINA RAVNA GORA

Programi

1.Prva izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 5/05-498

2.Prva izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 5/05-499

3.Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2005. godinu 5/05-499

4.Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrozaštiti za 2005. godinu 5/05-499

5.Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2005. godinu 5/05-500

6.Druga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 21/05-1844

7.Druga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 21/05-1845

8.Treća izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 33/05-3355

9.Treća izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 33/05-3355

10.Odluka o vrijednosti boda (B) za izračun iznosa komunalne naknade za 2006. godinu 33/05-3356

11.Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2005. godinu 33/05-3356

12.Druga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2005. godinu 33/05-3357

13.Druga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2005. godinu 33/05-3357

14.Druga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrozaštiti za 2005. godinu 33/05-3357

15.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 38/05-4193

16.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 38/05-4194

17.Program javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2006. godinu 38/05-4195

18.Program javnih potreba u vatrozaštiti za 2006. godinu 38/05-4196

19.Program javnih potreba u školstvu za 2006. godinu 38/05-4196

20.Program javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2006. godinu 38/05-4197

21.Program javnih potreba u sportu za 2006. godinu 38/05-4198

22.Program javnih potreba u kulturi za 2006. godinu 38/05-4199

Odluke

1.Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu 4/05-312

2.Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu 4/05-314

3.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 5/05-500

4.Odluka o dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda 5/05-500

5.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela 5/05-501

6.Odluka o izuzimanju od obveze sastavljanja i predavanja financijskih izvještaja te primjenjivanja propisanog računskog plana za proračunske korisnike Općine Ravna Gora 5/05-501

7.Odluka o prihvaćanju ažurirane Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Ravna Gora 5/05-502

8.Odluka o prihvaćanju ažuriranog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Ravna Gora 5/05-502

9.Odluka o prihvaćanju Aneksa Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Ravna Gora i zaštita šuma od požara 5/05-502

10.Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o provođenju socijalne skrbi u Općini Ravna Gora 8/05-1079

11.Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu 8/05-1079

12.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji, te o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije 8/05-1079

13.Odluka o visini spomeničke rente Općine Ravna Gora 8/05-1079

14.Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2005. godinu 21/05-1833

15.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela 21/05-1845

16.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 21/05-1846

17.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiji Općine Ravna Gora 27/05-2468

18.Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Ravna Gora za 2005. godinu 27/05-2468

19.Odluka o prihvaćanju Projekta bilateralne suradnje pod nazivom »Plan lokalnog razvoja Mikroregije Gorski kotar« u suradnji s regijom Friuli - Venezia - Giulia 30/05-2770

20.Odluka o prihvaćanju Cjenika usluge opskrbe pitkom vodom i naknada za regionalni vodovod Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti Delnice 32/05-3184

21.Odluka o prihvaćanju Cjenika usluge odvoza kućnog smeća KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti Delnice 32/05-3186

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu 4/05-297

2.Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2005. godinu 5/05-486

3.Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2005. godinu 21/05-1833

4.Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2005. godinu 33/05-3343

5.Proračun Općine Ravna Gora za 2006. godinu 38/05-4181

6.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2006. godinu 38/05-4191

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru zamjenika općinskog načelnika Općine Ravna Gora 15/05-1515

2.Odluka o izboru općinskog načelnika Općine Ravna Gora 15/05-1515

3.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora 15/05-1515

4.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora 15/05-1515

5.Odluka o imenovanju Mandatnog odbora 15/05-1516

6.Odluka o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća Općine Ravna Gora i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Ravna Gora 15/05-1516

7.Odluka o imenovanju Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada 15/05-1516

8.Odluka o imenovanju Odbora za statutarno pravna pitanja 15/05-1516

9.Odluka o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Ravna Gora 15/05-1517

10.Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Ravna Gora i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Ravna Gora 27/05-2468

Stranica42 SLUŽBENENOVINE Kazalo

Zaključci

1.Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora za školsku 2004./2005. godinu 27/05-2468

Ispravci

1.Ispravak Odluke o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade za 2006. godinu 41/05-4668


OPĆINA SKRAD

Programi

1.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 3/05-242

2.Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2005. godinu 3/05-243

3.Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2005. godinu 3/05-244

4.Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2005. godinu 3/05-245

5.Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2005. godinu 3/05-245

6.Program javnih potreba Općine Skrad u akciji »Gradovi i općine - prijatelji djece« za 2005. godinu 3/05-246

7.Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu17/05-1599

8.Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2005. godinu 17/05-1599

9.Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2005. godinu 17/05-1600

10.Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji »Gradovi i općine - prijatelji djece« za 2005. godinu 17/05-1600

11.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 36/05-3815

12.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu 36/05-3815

13.Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2006. godinu 36/05-3816

14.Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2006. godinu 36/05-3817

15.Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2006. godinu 36/05-3817

16.Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2006. godinu 36/05-3818

17.Program javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2006. godinu 36/05-3818

18.Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 41/05-4676

19.Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2005. godinu 41/05-4677

20.Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2005. godinu 41/05-4677

21.Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2005. godinu 41/05-4677

22.Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2005. godinu 41/05-4678

23.Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji »Gradovi i općine - prijatelji djece« za 2005. godinu 41/05-4678

Odluke

1.Odluka o prihvaćanju Aneksa Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Skrad, Zaštita šuma od požara 3/05-242

2.Odluka o prihvaćanju ažurirane Procjene ugroženosti Općine Skrad od požara i tehnoloških eksplozija 3/05-242

3.Odluka o prihvaćanju ažuriranog Plana zaštite Općine Skrad od požara i tehnoloških eksplozija 3/05-242

4.Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće proračunske rezerve od 1.1. do 31.12.2004. godine 5/05-509

5.Odluka o dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda 5/05-509

6.Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Skrad za 2004. godinu 17/05-1598

7.Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2005. godinu 20/05-1781

8.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Skrad 25/05-2286

9.Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija 32/05-3188

10.Odluka o usvajanju prethodne suglasnosti na prijavljeni cjenik za skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada poduzeća »Komunalac« d.o.o. Delnice 32/05-3189

11.Odluka o usvajanju prethodne suglasnosti na prijavljeni cjenik za opskrbu pitkom vodom i naknadu za regionalni vodovod poduzeća »Komunalac« d.o.o. Delnice 32/05-3189

12.Odluka o prihvaćanju Projekta bilateralne suradnje pod nazivom »Plan lokalnog razvoja Mikroregija Gorski kotar« u suradnji s regijom Friuli - Venezia - Giulia 32/05-3189

13.Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na groblju u Rogima 41/05-4678

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2005. godinu 3/05-243

14.Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2005. godinu 3/05-246

2.Godišnji obračun Proračuna Općine Skrad za 2004. godinu 5/05-503

3.Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2005. godinu 8/05-1081

4.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2005. godinu 20/05-1781

5.Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2005. godinu 25/05-2277

6.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela 25/05-2286

7.Proračun Općine Skrad za 2006. godinu 36/05-3804

8.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2006. godinu 36/05-3813

9.Financijski plan procjena prihoda i primitaka za 2007. i 2008. 36/05-3814

10.Financijski plan rashoda i izdataka za 2007. i 2008. 36/05-3814

11.Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2006. godinu 36/05-3816

12.Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2005. godinu 41/05-4669

13.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2005. godinu 41/05-4676

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva Općine Skrad 15/05-1518

2.Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Skrad 15/05-1518

3.Rješenje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja Općine Skrad 15/05-1518

4.Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Skrad 15/05-1518

5.Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Skrad 17/05-1598


OPĆINA VINODOLSKA

Odluke

1.Odluka o verifikaciji vijećničkih mandata 17/05-1601

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Godišnji obračun Proračuna Općine Vinodolske za 2004. godinu 9/05-1207

2.I. izmjene i dopune Proračuna za 2005. godinu 9/05-1214

3.I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske za 2005. godinu 9/05-1221

4.II. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske za 2005. godinu 30/05-2771

5.II. izmjene i dopune Proračuna za 2005. godinu 30/05-2771

6.Proračun Općine Vinodolske za 2006. godinu 39/05-4339

7.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske za 2006. godinu 39/05-4350

8.Projekcija Proračuna Općine Vinodolske za 2007. - 2008. godinu 39/05-4351

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Rješenje o izboru Mandatne komisije 17/05-1601

2.Rješenje o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti njegova zamjenika 17/05-1601

3.Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja 17/05-1602

4.Rješenje o izboru i imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolske 17/05-1602

5.Rješenje o izboru i imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolske 17/05-1603

6.Rješenje o izboru i imenovanju načelnika Općine Vinodolske 17/05-1603

7.Rješenje o izboru i imenovanju zamjenika načelnika 17/05-1603


OPĆINA VIŠKOVO

Pravilnici

1.Pravilnik o unutarnjem redu 12/05-1426

2.Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva 14/05-1480

Poslovnici

1.Poslovnik Općine Viškovo 19/05-1700

Programi

1.I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2005. godinu 22/05-2074

2.I. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2005. godine 22/05-2075

3.I. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2005. godine 22/05-2075

Odluke

1.Odluka o Detaljnom planu uređenja »Poslovni kompleks Filtom« 2/05-108

2.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 2/05-113

3.Odluka o Detaljnom planu uređenja »Poslovni kompleks Ark - Mihelić« 5/05-541

4.Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Viškovo 5/05-547

5.Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Viškovo 8/05-1091

6.Odluka o Detaljnom planu uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima 8/05-1091

Stranica44 SLUŽBENENOVINE Kazalo

7.Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2004./05. Osnovne škole »Sveti Matej« Viškovo 22/05-2069

8.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 26/05-2380

9.Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, načelnika i članova Općinskog poglavarstva 30/05-2785

10.Odluka o Detaljnom planu uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo 30/05-2786

11.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 30/05-2792

12.Odluka o Detaljnom planu uređenja sportsko - rekreacijske zone i dijela naselja u Ronjgima30/05-2792

13.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 30/05-2798

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu 5/05-510

2.I. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu 5/05-525

3.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi 8/05-1090

4.Odluka o pomoći vlasnicima stambenih objekata Općine Viškovo za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarne nepogode na stambenim objektima 8/05-1090

5.Odluka o plaćama službenika i namještenika br: 43/05 14/05-1483

6.2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu 22/05-2036

7.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2005. godine 22/05-2052

8.3. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu 34/05-3408

9.Proračun Općine Viškovo za 2006. godinu 34/05-3423

10.Projekcija Proračuna Općine Viškovo za 2007. i 2008. godinu 34/05-3447

11.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2006. godinu 34/05-3457

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru općinskog načelnika Općine Viškovo 14/05-1484

2.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo 14/05-1484

3.Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Viškovo 14/05-1484

4.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo 14/05-1484

5.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo 14/05-1485

6.Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo 14/05-1485

7.Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Viškovo 17/05-1605

8.Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Viškovo 17/05-1605

9.Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Viškovo 17/05-1605

10.Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Viškovo 17/05-1605

11.Odluka o izboru zamjenika Općinskog načelnika Općine Viškovo 22/05-2068

12.Odluka o izboru Odbora za statutarno - pravna pitanja 22/05-2069

13.Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača 22/05-2069

14.Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju 22/05-2070

15.Odluka o izboru Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja 22/05-2070

16.Odluka o izboru Odbora za socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, brigu o djeci 22/05-2070

17.Odluka o izboru Odbora za kulturu, tjelesnu kulturu, šport, odgoj i osnovno obrazovanje 22/05-2070

18.Odluka o izboru Odbora za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša 22/05-2071

19.Odluka o izboru Odbora za proračun, financije i investicije 22/05- 2071

20.Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja 22/05-2071

21.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja 22/05-2072

22.Odluka o izboru Komisije za popis birača 22/05-2072

23.Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 22/05-2072

24.Odluka o izboru Stožera civilne zaštite 22/05-2072

25.Odluka o izboru Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo 22/05-2073

26.Odluka o izboru Povjerenstva za zbrinjavanje komunalnog otpada sa područja Općine Viškovo 22/05-2073

27.Odluka o imenovanju člana i zamjenika u Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave 22/05-2073

28.Odluka o imenovanju člana u Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata 22/05-2073

29.Odluka o imenovanju člana u Projektni tim za realizaciju razvojnih zahvata sanacije odlagališta Viševac i pretkorektivne akcije odlagališta Sovjak 22/05-2074

30.Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Viškovo 26/05-2380

31.Odluka o imenovanju članova Eko Stožera Općine Viškovo 30/05-2785

Zaključci

1.Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i svijeća na groblju Viškovo 22/05-2076

Ostali akti

1.Zajednički plan radnih mjesta za razdoblje 2006. - 2008. 34/05-3460


OPĆINA VRBNIK

Statuti

1.Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrbnik 20/05-1782

2.Statut Općine Vrbnik 34/05-3461

3.Izmjene i dopune Statuta Općine Vrbnik (objavljen u »Službenim novinama« PGŽ broj 34/05) 41/05-4679

Poslovnici

1.Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vrbnik 34/05-3470

2.Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik 41/05-4679

Planovi

1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja Vrani, Vrbnik 18/05-1663

Odluke

1.Odluka o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik 4/05-316

2.Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Vrbnik 5/05-549

3.Odluka o uređenju prometa na području Općine Vrbnik 11/05-1394

4.Odluka Ur. broj: 2142-07-03-05 17/05-1607

5.Odluka o profesionalnom obavljanju dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbnik 20/05-1782

6.Odluka o osnivanju Komisije za popis birača 20/05-1782

Financiranje općih, društvenih i zajedničkih potreba

1.Odluka o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Vrbnik za 2004. godinu 11/05-1389

2.Odluka o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za razdoblje 01.01. - 30.06.2005. godine 34/05-3480

3.Proračun Općine Vrbnik za 2006. godinu 34/05-3487

4.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2006. godinu 34/05-3495

Prestanci mandata, izbori i imenovanja, potvrde i suglasnosti na izbore i imenovanja

1.Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja 19/05-1704

2.Odluka o izboru članova Odbora za mandatna pitanja 19/05-1704

3.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbnik 19/05-1704

4.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbnik 19/05-1704

5.Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana u Općinskom vijeću Općine Vrbnik 41/05-4680

Zaključci

1.Zaključak o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Općinu Vrbnik 4/05-317

2.Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Vrbnik za 2004. godinu 20/05-1783


GKTD »MURVICA« d.o.o. Crikvenica

Uputstvo o načinu plaćanja komunalnih usluga (Pročišćeni tekst) 12/05-1433

Izmjena i dopuna Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga 12/05-1434


PONIKVE D.O.O. KRK

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga - pročišćeni tekst 2005. godine (»Službene novine« PGŽ broj 45/04) 6/05-685

Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga 39/05-4352


VODOVOD I ČISTOĆA
CRES MALI LOŠINJ d.o.o.

Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda na području Grada Cresa i Grada Malog Lošinja 32/05-3191

Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Cresa i Grada Malog Lošinja 32/05-3192

Stranica46 SLUŽBENENOVINE Kazalo

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=160&mjesto=00001&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr