SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 5. Petak, 10. veljače 2006.
OPĆINA FUŽINE
9

16.

Na temelju članka 31. st. 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), te članka 27. i 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici 08. veljače 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadama troškova za rad vijećnika Općinskog vijeća i
članova Općinskog poglavarstva Općine Fužine

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se visina, te uvjeti i način stjecanja naknade za troškove potpredsjednika Općinskog vijeća, članova Općinskog vijeća, radnih tijela, komisija i povjerenstava Općinskog vijeća Općine Fužine te članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela.

Članak 2.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova u netto iznosu od 400,00 kn mjesečno te 250,00 kuna po prisustvovanju sjednici.

Predsjednik općinskog vijeća ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu u netto iznosu od 1.500,00 kuna, te naknadu u netto iznosu od 250,00 kuna za sudjelovanje sjednici Općinskog vijeća.

Potpredsjednici općinskog vijeća ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu u netto iznosu od 1.000,00 kuna te naknadu u netto iznosu od 250,00 kuna za sudjelovanje sjednici Općinskog vijeća.

Potpredsjednik koji zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća radi duže spriječenosti u obnašanju njegovih poslova, ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu u netto iznosu od 1.500,00 kuna.

Navedeno pravo ostvaruje se ukoliko poslove iz st. 4. potpredsjednik općinskog vijeća obavlja u periodu dužem od 30 dana.

Članak 3.

Članovi Poglavarstva Općine Fužine imaju pravo na naknadu troškova za rad u Poglavarstvu u netto iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno te 500,00 kuna po prisustvovanju sjednici Općinskog poglavarstva.

Zamjenik Općinskog načelnika kada zamjenjuje Općinskog načelnika, kada on ne može iz razloga duže spriječenosti, bolesti ili odsutnosti, pripremati i voditi sjednicu Poglavarstva, ima pravo na naknadu za svoj rad u netto iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno te 700,00 kuna netto po prisustvovanju sjednici Općinskog poglavarstva.

Navedeno pravo ostvaruje se ukoliko poslove iz st. 2. ovog članka zamjenik općinskog načelnika obavlja u periodu dužem od 30 dana.

Članak 4.

Član radnog tijela Općinskog vijeća ili Općinskog poglavarstva, koji je ujedno i član Vijeća ili član Poglavarstva ima pravo na naknadu u netto iznosu od 250,00 kuna kada prisustvuje sjednici radnog tijela.

Član radnog tijela koji nije član Vijeća ili član Poglavarstva, ima pravo na naknadu u netto iznosu od 250,00 kuna po sjednici.

Predsjednik radnog tijela ima pravo na naknadu u netto iznosu od 400,00 kuna po sjednici.

Članak 5.

Član radnog tijela Općinskog vijeća odnosno Općinskog poglavarstva koji temeljem poziva prisustvuje sjednici Vijeća ili Poglavarstva, ukoliko nije član istih, ima pravo na naknadu u netto iznosu od 250,00 kuna po sjednici.

Članak 6.

Predsjednik, potpredsjednici, članovi Općinskog vijeća te član Općinskog poglavarstva koji neopravdano izostane s jedne sjednice Općinskog vijeća ili Općinskog poglavarstva, gubi pravo na isplatu mjesečne naknade utvrđene ovom Odlukom.

Opravdanim izostankom smatra se izostanak koji je usmeno, pisano ili telefonski najavljen Predsjedniku Općinskog vijeća, Općinskom načelniku ili Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine najkasnije dan prije zakazanog datuma održavanja sjednice Općinskog vijeća ili Općinskog poglavarstva.

Članak 7.

Član općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i član radnog tijela Općinskog vijeća i poglavarstva ima pravo na dnevnicu za službeno putovanje u inozemstvu, naknadu prijevoznih troškova i naknadu troškova noćenja u visini koja je aktom Općinskog poglavarstva propisana za djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine.

Članak 8.

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela koji sudjeluju u radu sjednice Općinskog poglavarstva ili radu Općinskog vijeća, imaju pravo na naknadu u netto iznosu od 200,00 kuna po sjednici, ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

U sudjelovanju radnih tijela Vijeća ili Poglavarstva, ostvaruju pravo na naknadu propisanu za članove tih tijela Općine.

Članak 9.

U proračunu Općine Fužine osiguravaju se sredstva za isplatu naknada utvrđenih ovom Odlukom, te pripadajućeg iznosa poreza na te naknade.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o naknadama potpredsjednika Općinskog vijeća, vijećnika, članova radnih tijela i komisija (povjerenstava) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/2005).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-05-34

Fužine, 8. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr