SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 5. Petak, 10. veljače 2006.
OPĆINA FUŽINE
9

10.

Na temelju članka 91. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05) te članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 02/06), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici 8. veljače 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju dužnosti 1. potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Fužine

Članak 1.

Razrješuje se dužnosti 1. (prvog) potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine Marko Milković, na vlastiti zahtjev.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-06-25

Fužine, 8. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr