SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 5. Petak, 10. veljače 2006.
OPĆINA FUŽINE
9

9.

Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 33. i 42. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici 8. veljače 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru općinskog načelnika Općine Fužine

Članak 1.

Za općinskog načelnika Općine Fužine izabran je Marinko Kauzlarić, ing.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-06-24

Fužine, 8. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr