SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 5. Petak, 10. veljače 2006.
OPĆINA FUŽINE
9

5.

Na temelju članka 4. i 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine« broj 38/88) i Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju županijskih ureda Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/00) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 8. veljače 2006. godine, donosi

RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju Općine Fužine

Članak 1.

U Općini Fužine koja ima oznaku 2112/03 utvrđuju se brojčane oznake općinskih tijela kako slijedi:

2112/03 - 01 Općinsko vijeće

- 02 Općinsko poglavarstvo

- 03 Jedinstveni upravni odjel

- 04 Mjesni odbor Fužine

- 05 Mjesni odbor Lič

- 06 Mjesni odbor Vrata.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se izvan snage Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju Općine Fužine Klasa: 035-01/05-01/05, Ur. broj: 2112/03-05-01 od 6. listopada 2005. godine objavljeno u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 27/05.

Članak 3.

Ovo Rješenje primjenjivat će se od dana donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-06-21

Fužine, 8. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Marinko Kauzlarić, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr